گروه وکلای رسمی | قرارداد داوری

وکالت امور قراردادها
1182

قرارداد داوری
قرارداد داوری که بعضاً قرارداد دادرسی در بین عرف معروف است، همان قرارداد داوری است  چرا که قرارداد داوری بین اشخاص جامعه جایگاه خود را پیدا ننموده است و بسیاری از افراد قرارداد داوری را همان قرارداد دادرسی می دانند در خصوص قرارداد داوری قبلاً مطالبی در این سایت برای علاقه مندان تهیه شده است با عنوان:
1- داوری
2- مبنای رأی داور و ابطال آن

حال نمونه ای از قرارداد داوری با تعیین شخص و یا اشخاص و نمونه ای از قرارداد داوری برای تعیین داور توسط مؤسسات حقوقی برای علاقه مندان تهیه و ارائه می گردد.

نمونه قرارداد داوری برای اشخاص به صورت قرارداد مستقل:
                                                                                               بنام خدا
طرفین قرارداد شماره ........ که در قرارداد به عنوان طرف اول با نام های ........... و طرف دوم آقایان ...................... مشخص شده اند و طبق توافقات حاصله فی مابین طرف اول و دوم، داور مرضی الطرفین خود را وکیل پایه یک دادگستری ................ فرزند .............. به نشانی ............. و به شماره تلفن ............ را انتخاب نموده تا در مواردی که در قرارداد یا چنانچه در قراردادهای بعدی که فی مابین طرفین منعقد گردد، صراحتاً به اظهارنظر داور نیازو یا ارجاع شده باشد و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد اصلی و یا قرارداد های بعدی و نیز دعاوی ناشی از هر یک از قراردادها یا مرتبط یا راجع به آنها از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و بالاخره در مواردی که درقرارداد نیز پیش بینی نشده است و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، که داور محترم ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف بصورت قطعی رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که رأی داور برای طرفین لازم الاتباع و نهایتاً لازم الاجراء است و در خصوص مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف مدت .............  است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید و ابلاغ اوراق و تصمیمات داور به آدرس طرفین مندرج در قرارداد اصلی و بر اساس اظهارنامه رسمی از طریق دادگستری به عمل خواهد آمد و عدم شناسایی آدرس به منزله ابلاغ بوده و تکلیفی متوجه داور و طرف مقابل در خصوص آدرس وجود ندارد و طبق توافق حق الزحمه داور در دعاوی مالی تا سقف .............. و در دعاوی غیر مالی تا سقف .............. تعیین گردید، که در بدو امر توسط طرفین پرداخت می گردد و در صورت استنکاف یکی از طرفین، طرف مقابل می تواند کلیه مبلغ را پرداخت و سپس طرفی که در رأی داور محکوم گردد مکلف به جبران کلیه خسارات طرف مقابل است.
شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و انفساخ، ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد و در هر حال لازم الاجراء است.

نمونه قرارداد داوری  گروه وکلای رسمی

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقا/خانم................. و یا هر شخصی که از طرف ایشان به این سمت تعیین گردد ارجاع میگردد که مطابق با قانون با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد و شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.

قرارداد داوری خود را به وکلای متخصص در امور داوری بسپارید و این وکلای متخصص را از گروه وکلای رسمی بخواهید و هم اکنون اقدام نمایید.


روابط عمومی  گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.