گروه وکلای رسمی | نکات مهم قراردادها

وکالت امور قراردادها
1082

نکات مهم قراردادها
رعایت نکاتی مهم، که بایستی در هنگام  تنظیم و نگارش قراردادها بدان توجه ویژه شود بدین شرح:

1-  ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد «با نام و یاد خدا»

2- درج عنوان قرارداد «مبایعه نامه، اجارہ نامه، مشارکت در ساخت، پیمانکاری و...»

3- درج عنوان توصیفی قرارداد منعقده «مبایعه نامه آپارتمان تجاری، اجاره نامه مسکونی و...»

4- ذکر صیغه عقود «العقود تابعة المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»

5- ذکرعنوان طرفین قرارداد به صورت کامل و بدون ابهام «فروشندہ و خریدار، مؤجر و مستأجر، کارفرما و پیمانکار و...»

6- ذکر سِِمَت  متعامل چنانچه از جانب دیگری اقدام می نمایند با دلیل «وکالتاً با وکالت شماره....، قیمومتاً مطابق حکم یا قیم نامه.... ،ولایتاً مطابق شناسنامه....، و...»

7- موضوع قرارداد به گونه ای که خالی از هرگونه ابهام باشد

8- ذکر مبلغ قرارداد «ثمن، دستمزد، مال الاجارہ و...» به صورت عدد و حروف و ریال و معادل آن به تومان و دریافت با اخذ رسید کتبی

9-  تعیین شیوہ پرداخت در قرارداد «نقداً، به وسیله چک به شماره و تاریخ، در تاریخ مقرر و...»

10- تعریف و تعیین شروط و تعهدات هر یک از متعاملین به صورت واضح و بدون ابهام

11- تعیین محل و چگونگی جبران خسارت به تفکیک «خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام و...»

12- تعیین مرجع حل اختلاف «از طریق داوری و حَکمیت یا از طریق هیئت حل اختلاف به صورت کامل و حدود و اختیار داوران بدون ابهام البته انتخاب وکیل دادگستری به عنوان داور بهترین گزینه است»

13- تعیین نوع تضمینات درصورت عدم  انجام تعهدات از سوی هر یک از متعاملین «اسناد تعهد آور»

14- کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک با اخذ رسید کتبی

15- تعیین کیفیت تحویل و تسلیم  مورد قرارداد

16- تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک و تاریخ تصرف بعدی به روز و ماه و سال به گونه ای که خارج از هرگونه ابهام باشد.

17- تعیین تکلیف خیارات به صورت کلی یا جزئی

18- کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز فورس ماژور، حوادث و اختلافات و...« از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و...»

19- تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد با ضمانت اجرای آن

20- تعیین تکلیف وضعیت چک های صادرہ درصورت عدم موجودی و یا ضمانتی و...

21- چنانچه ملک از حق ارتفاقی «حقی است برای شخص ثالث در ملک دیگری» برخوردار است ،هنگام انجام معامله و تنظیم قرارداد مکتوب گردد.

22- هرگونه توافق را «ولو به صورت شفاهی» درقرارداد عیناً درج  و ذکر کنی دو هرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید و اگر چنین کردید در انتظار اجرای آن نباشید.

23- استفادہ از عبارت صحیح اقاله برای بر هم زدن قرارداد به جای عبارت فسخ

24-  قرارداد تنظیمی در چند ماده و تبصره و تعداد نسخ و صفحات ذکر و سپس اقدام به امضاء نمایید.

25- تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند و انتخاب دفتر خانه اسناد رسمی با ذکر شماره و آدرس و تاریخ بدون شک و شبه و اطلاع از صحت اطلاعات جهت  نقل وانتقال سند را یکی از مهمترین شروط می توان دانست

26-  تنظیم صورتجلسه درضمن یا پس از قرارداد و هنگام تحویل و...

27- زیر بار توافقات غیر معقول و غیر قانونی  نروید و حتماً در نوشتن قرارداد از وکیل دادگستری کمک بگیرید و یا اینکه قبل از انعقاد قرارداد نسخه از قرارداد را به وکیل دادگستری ارائه نموده و مشاوره بگیرید و نهایتاً هنگام عقد قرارداد یک وکیل دادگستری به همراه داشته باشید .


قراردادهای خود را به وکلای متخصص در امور قراردادها از  گروه وکلای رسمی بسپارید.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.