موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد کار موقت

وکالت امور قراردادها
987

قرارداد کار موقت
همانگونه که پیش تر نیز اعلام گردید قراردادها دارای آثاری می باشند و تهیه و تنظیم قرارداد می بایست توسط متخصصان امور قراردادها که همان وکلای دادگستری دارای تخصص می باشند صورت پذیرد، گروه وکلای رسمی با داشتن نیروی متخصص در امور قراردادها نمونه از قراردادهای خود را برای علاقه مندان ارائه می نماید.

                                                                                            به نام خدا
                                                                                                                                                                                       شماره :................
                                                                                                                                                                                       تاريخ :.................
                                                                                       قرارداد «كار موقت»

این قرارداد کار بر اساس مفاد ماده 2 قانون كار جمهوری اسلامی ايران و دیگر شرایط مقرر در این قرارداد فی ما بین شركت ................... «سهامی خاص» با مدیریت عاملی................. به نشانی:.................................................... كه در اين قرارداد به اختصار «كارفرما» ناميده مي شود و آقا/خانم: ..................... فرزند ................. با شماره شناسنامه .................. صادره از ............ و با شماره ملی:.................... و به نشانی :............................................................................................. كه در اين قراردا به اختصار «كارگر» ناميده می شود منعقد می گردد .

ماده 1- موضوع قرارداد
اين قرارداد جهت كار موقت با توجه به بند «و» از ماده 10 قانون كار بين طرفين تهیه و تنظيم گرديده است .

ماده 2- مدت قرارداد
مدت اين قرارداد .................. ماه است كه شروع آن از تاريخ ................. و پايان آن تاريخ ..................... می باشد.

ماده 3- محل انجام کار
محل انجام كار واقع در دفتر مركزی شركت به نشانی ................. می باشد.
تبصره 1- کارفرما می تواند در صورت نیاز در محلی غیر از محل قراداد از کارگر استفاده نماید و لیکن محل مورد نظر می بایست در داخل شهر باشد.
تبصره 2- در صورتی که محل کار با فاصله از محل اصلی شناخته شود، هزینه ایاب و ذهاب با کارفرما خواهد بود.
تبصره 3-  1/3 از ابتدای مدت اين قرارداد جنبه آزمايشی دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق الذكر مورد تاييد كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد .

ماده 4-موضوع قرارداد
انجام خدمت در قسمت................ شركت می باشد و آقا/خانم:................... متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ شده به ايشان انجام دهد .

ماده 5- ساعت كار
ساعت كار شركت معادل 44 ساعت كار در هفته می باشد و در صورت انجام كار اضافی، طبق مقررات قانون كار مزايای اضافه كار به كارگر پرداخت خواهد شد .
ماده 6- حق السعی
6-1) حقوق ماهيانه:............................ ريال
6-2) حق جذب ماهانه :....................... ريال
6-3) خواربار و مسكن :...................... ريال
6-4) كمک عائله مندی :..................... ريال
6-4) ساير مزايا :.............................. ريال
تبصره- ماليات بر حقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تأمين اجتماعی و ساير كسورات قانونی از دريافتی ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختی از طرف كارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.

ماده 7- مرخصی
آقا/خام:.................... طی مدتی كه برای شركت كار می كنند حق استفاده از تعطيلات رسمی و مرخصی استحقاقی ساليانه را براساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود .

ماده 8- فسخ قرارداد
اين قرارداد پس از پايان خدمت منفسخ خواهد شد ولیکن در حين اجرای آن نيز با توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يک ماه آخرين حقوق و مزايای دريافتی در ازای هر سال خدمت می توان اين قرارداد را فسخ كرد مشروط بر اينكه اين تصميم يک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده باشد .
تبصره- خانم/آقا.................... با دريافت مبلغ مذكور هر گونه ادعای بعدی در مورد دريافت مزايای پايان قرارداد كار را از خود سلب و ساقط می نمايد .

ماده 9- ضمانت
یک فقره چک/ سفته و به مبلغ................ و به شماره................. به عنوان ضمانت حسن انجام کار، نزد کارفرما تودیع گردید که به صورت امانت در ید کارفرما بوده تا درصورت ورود خسارت از سوی کارگر و عدم پرداخت مورد استفاده قرار گیرد و در صورت عدم وجود خسارت کارفرما مکلف به عودت آن می باشد.

ماده 10- نحوه حل اختلاف
اختلافات ناشی از اجرای اين قرارداد ، بدواً از طريق سازش بين طرفين حل و فصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل و فصل خواهد شد .
تبصره- مواردی كه در اين قرارداد پيش بينی نشده باشد بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود .


اين قرارداد در 10 ماده و 5  تبصره در تاريخ ..................... در 2 نسخه با اعتبار واحد و فی ما بین طرفین تنظيم، مبادله و به امضاء طرفين رسيد .

امضاء كارفرما                                                                                                                                        امضاء كارگر

نکته- به کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی ،هزینه های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و ... که دریافت می نماید،ا حق السعی گفته می شود.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.