موسسه حقوقی دادآوران نستوه | کلاهبرداری

وکالت دعاوی کیفری
1044

کلاهبرداری
کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است که جنبه عمومی دارد.
کلاهبرداری جرم غیرقابل گذشت است یعنی در صورت رضایت و گذشت شاکی نیز تعقیب ادامه خواهد یافت، جرم کلاهبرداری غیر قابل تعلیق است یعنی دادگاه نمی تواند مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری را معلق نماید و همچنین جرم کلاهبرداری غیر قابل تخفیف است یعنی نمی توان به کمتر از حداقل مجازات مقرر، حکم صادر نمود.

کلاهبرداری همانند دیگر جرائم از 3 عنصر تشکیل می شود:
 الف - عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری
ب - عنصر مادی در جرم کلاهبرداری
ج - عنصر معنوی در جرم کلاهبرداری

الف - عنصر قانونی در جرم کلاهبرداری:
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را می توان ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری دانست.

ب : عنصر مادی در جرم کلاهبرداری

1- موضوع جرم کلاهبرداری:
موضوع جرم کلاهبرداری مال است اعم از مال منقول  و غیر منقول

2- رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری:
رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری فقط به صورت فعل و توسل به وسایل تقلبی
نکته 1- کلاهبرداری فقط با فعل مثبت صورت می گیرد.
نکته 2- به صرف سکوت کلاهبرداری محسوب نخواهد شد.

3- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری بدین شرح است:
الف- تعلق مال به غیر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی
ب- وسیله تقلبی در جرم کلاهبرداری طریقیت دارد
نکته 1- صرف دروغ گفتن کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته 2- وسیله تقلبی در کلاهبرداری چه شکلاً و چه ماهیتاً تفاوت ندارد.
نکته 3- در قانون وسیله تقلبی تمثیلی است پس هر چیزی می تواند باشد.
ج- اغفال مجنی علیه بدین شرح که مجنی علیه می بایست با رضایت مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
نکته 1- مجنی علیه جرم کلاهبرداری می بایست انسان باشد.
نکته 2- اگر سیستم اغفال گردد، کلاهبرداری رایانه ای می شود.
نکته 3- اگر مجنی علیه انسان نامتعارف باشد «مجنون یا صغیر» کلاهبرداری نبوده و شاید بتوان با وجود دیگر شرایط با عنوان سرقت مطابقت داشته باشد.

4- نتیجه حاصله در جرم کلاهبرداری:
جرم کلاهبرداری جرم مقید به بردن مال است «تحت تسلط داشتن» یعنی کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری است.

5- رابطه سببیت در جرم کلاهبرداری:
احراز رابطه بین رفتار مرتکب «توسل به وسایل متقلبانه» و نتیجه حاصله «بردن مال غیر»
نکته 1- هر چیزی که رابطه را قطع کند، کلاهبرداری محسوب نمی شود.
نکته 2- اگر کسی مدرکی را جعل کند و با آن در آزمونی شرکت کرده و قبول شود چون مالی به دست نیاورده مرتکب جرم جعل شده است نه جرم کلاهبرداری
نکته 3- اگر شخصی دیگری را با آبمیوه بیهوش کند و اموال وی را ببرد مرتکب جرم سرقت شده است نه کلاهبرداری
نکته 4- کلاهبرداری از طریق رأی دادگاه نیز میسر است بدین شرح که مجنی علیه فریب نخورده بلکه قاضی فریب خورده و مال را مجنی علیه تقدیم کلاهبردار نکرده است بلکه دادگاه مال را به کلاهبردار داده است.

ج : عنصر معنوی در جرم کلاهبرداری:
سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری:
در جرم کلاهبرداری سوء نیت عام توسل به وسایل متقلبانه است.
سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری:
در جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص بردن مال متعلق به غیر است.
مجازات جرم کلاهبرداری:
مجازات جرم کلاهبرداری با نوع کلاهبرداری متفاوت است بدین شرح:
1- مجازات کلاهبرداری ساده:
مباشر «خود کلاهبردار» به حبس از 1 تا 7 سال + جزای نقدی معادل مال + رد مال محکوم می شود.
معاون «معاون در کلاهبرداری» به 1 سال حبس
شروع به جرم کلاهبرداری به 1 سال حبس

2- مجازات کلاهبرداری مشدد:
مباشر «خود کلاهبردار» به حبس 2 تا 10 سال + جزای نقدی معادل مال + انفصال ابد + رد مال محکوم می شود.
معاون «معاون در کلاهبرداری» به 2 سال حبس
شروع به جرم کلاهبرداری به 2 سال حبس + انفصال دائم در صورتی که مدیر کل یا همتراز با آن باشد یا بالاتر و یا انفصال موقت به 6 ماه تا 3 سال
نکته- شروع به کلاهبرداری هم قابل تخفیف است و هم قابل تعلیق است.
علل تشدید جرم کلاهبرداری:
1- اتخاذ سمت مجعول دولتی
2- تبلیغ عامه یعنی از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، اوراق چاپی و خطی، نطق در مجامع و...
3- داشتن سمت دولتی

جعل و کلاهبرداری 2 جرم متفاوت است.
نکته 1- استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، کلاهبرداری بوده با تعدد معنوی و اشد مجازات
نکته 2- جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، جعل و کلاهبرداری بوده با تعدد مادی و جمع مجازات ها
نکته 3- غصب عنوان و کلاهبرداری، کلاهبرداری با تعدد معنوی با اشد مجازات
نکته 4- جعل و استفاده از سند مجعول، 2 جرم و تعدد مادی و جمع مجازات هاست.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت دعاوی کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.