گروه وکلای رسمی | اختلاس

وکالت دعاوی کیفری
971

اختلاس
اختلاس
برداشت و تصاحب اموال دولتی یا اموال در اختیار دولت به نفع خود یا دیگری را اختلاس گویند.

شرایط تحقق جرم اختلاس:
1- مرتکب اختلاس می بایست کارمند دولت یا مؤسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری باشد.
2- مال مورد اختلاس می بایست متعلق به دولت یا مردم ولیکن در اختیار دولت باشد.
3- مال مورد اختلاس بایستی حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشد.
4- مرتکب اختلاس باید مال را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند.
5- مرتکب اختلاس باید سوء نیت خاص داشته باشد یعنی قصد تصاحب و تملک داشته باشد.

مجازات اختلاس:
مجازات اختلاس به اعتبار مبلغ مورد اختلاس وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به حبس + جزای نقدی + انفصال با شرایط مقرر بدین شرح می باشد:
الف- اختلاس تا 5 هزار تومان دارای مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت و رد مال و جزای نقدی 2 برابر مال می باشد.
ب- اختلاس بیش از 5 هزار تومان دارای مجازات 2 تا 10 سال حبس و انفصال دائم و رد مال و جزای نقدی 2 برابر مال می باشد.

نکته 1- اگر اختلاس توأم با اتلاف عمدی باشد 2 جرم محسوب می شود
الف- اختلاس
ب- تخریب و موجب ضمان
نکته 2- اگر اختلاس توأم با جعل باشد 1 جرم محسوب می شود و اختلاس تشدید می شود
الف- اختلاس تا 5 هزار تومان 2 تا 5 سال حبس و انفصال از 1 تا 5 سال
ب- اختلاس بیش از 5 هزار تومان 7 تا 10 سال حبس و انفصال دائم
نکته 3- اگر مرتکب جرم اختلاس نظامی باشد مرتکب اختلاس و جعل شده و به هر دو محکوم می گردد.
نکته 4- اختلاس شامل کارمندان بخش خصوصی نمی شود.

معاونت در اختلاس:
چون اختلاس کیفیت مشدد شخصی است معاون در اختلاس بسته به نظر قاضی تعزیر می شود.

شروع به اختلاس:
شروع به اختلاس وفق ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود.

نکته 1- اختلاس قابل تعلیق نیست مگر اینکه مرتکب جرم اختلاس تمام وجه یا مال را مسترد کند و قبل از صدور کیفرخواست باشد، الزاماً حبس تعلیق می شود و از تمام یا بخشی از جزای نقدی معاف می شود.
نکته 2- در اختلاس در هر صورت انفصال انجام خواهد شد.
نکته 3- اختلاس در قالب شبکه چند نفری وفق ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر انفصال دائم و جزای نقدی به حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود.
نکته 4- در اختلاس برداشت و تصاحب مال توسط مرتکب جرم مرکب تلقی می گردد.

تفاوت جرم اختلاس و کلاهبرداری:
1- در جرم کلاهبرداری مرتکب می تواند کارمند دولت یا شخص عادی باشد ولیکن در اختلاس مرتکب الزاماً می بایست کارمند دولت باشد.
2- در جرم کلاهبرداری مال می تواند متعلق به دولت یا غیر آن باشد ولیکن در اختلاس مال می بایست متعلق به دولت یا سپرده شده به دولت ها بوده و مرتکب اختلاس بر حسب وظیفه قانونی تصاحب کند.
3- در اختلاس همانند خیانت در امانت در وهله نخست مال به مرتکب سپرده می شود و بعد تصاحب صورت می گیرد فلذا جرم پس از تصاحب مال صورت می گیرد ولیکن در کلاهبرداری به محض گرفتن مال با دیگر شرایط جرم تحقق خواهد یافت.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت دعاوی کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.