موسسه حقوقی دادآوران نستوه | قرارداد طراحی وب سایت حقوقی

وکالت امور قراردادها
241

قرارداد طراحی وب سایت حقوقی
بسمه تعالی
قرارداد طراحی وب سایت حقوقی

ماده 1- طرفین قرارداد
این قرارداد فی‌مابین آقا... به شماره  ملی... و شماره تماس... آدرس ایمیل... و همچنین به نشانی: تهران... به عنوان کارفرما که از این پس به اختصار طرف اول نامیده خواهد شد و آقای... به کد ملی... و شماره تماس... آدرس ایمیل... و همچنین به نشانی: تهران... به عنوان پیمانکار که از این پس به اختصار طرف دوم نامیده خواهد شد با عنایت به ماده 10 قانون مدنی، شرایط و مفاد مورد اشاره در این قرارداد منعقد می‌گردد .
ماده 2- موضوع قرارداد
عبارت است از طراحی و راه اندازی وب سایت، با آدرس خریداری شده www.dadnastouh.com و با دامنه اصلی com  و دامنه فرعی ir، www.dadnastouh.ir زبان فارسی، ایمیل اختصاصی و شرایط اشاره شده در مواد آتی که می‌بایست از سوی طرف دوم به سفارش طرف اول انجام و تحویل گردد .
تبصره- وب سايت با زبان برنامه‌نویسی php، بانک اطلاعاتی - امنیت «انجام کلیه اقدامات امنیتی سایت» و دارای قابلیت‌های زیر خواهد بود:
1- امکانات کلی شامل:
صفحه درباره ما - صفحه تماس با ما - مقالات سایت - اخبار سایت - سؤالات حقوقی متداول - صفحه خدمات آنلاین سایت - ثبت شکایات - پنل کاربری – قوانین سایت و...
2- امکانات تخصصی شامل:
الف- پنل مدیریت سایت که شامل:
 ثبت اخبار جدید در صورت لزوم به همراه تصویر ، ثبت مقالات ، مدیریت مقالات ثبت شده ، مدیریت اخبار ثبت شده ، ثبت سؤالات جدید ، مدیریت سؤالات ثبت شده ، مدیریت اسلایدر ، مدیریت کاربران (وکلا و موکلین )، امکان تعریف پرونده جدید ، تعریف دلایل ، تعریف اقدامات ، مدیریت پرونده‌های ثبت شده و مشاهده جزئیات پرونده و ویرایش آن ، امکان انتساب پرونده چندین وکیل ، امکان مشاهده آمار سایت ، امکان تغییر اطلاعات تماس با ما ، امکان مدیریت صفحات سایت ، امکان ایجاد حق دسترسی به وکلا (به صورت خودکار وکلا به پرونده‌های مختص خود دسترسی دارند اما مدیر می‌تواند امکان ارسال خبر و یا سؤال و یا مقاله جدید را نیز به آنها بدهد ) ، امکان مشاهده پیام‌های موکلین، تشکیل پرونده با شرایط ذیل می‌باشد:
مرحله اول- تشکیل پرونده که می‌تواند حقوقی یا جزایی با فیلدهای ذیل باشد:
1- حقوقی شامل: خواهان (نام و نام خانوادگی، فرزند،کد ملی، آدرس و شماره تماس) خوانده (با همین شرایط) پر کردن فیلدها به صورت اختیاری و نامحدود باشد- وکیل یا وکلای پرونده (وکلای ثبت شده فقط از طریق پنل می‌توانند اطلاعات این پرونده را مشاهده نمایند)- شماره ده رقمی و شماره بایگانی- خواسته
2- کیفری شامل: شاکی (نام و نام خانوادگی، فرزند،کد ملی، آدرس و شماره تماس)- متهم (با همین شرایط) پر کردن فیلدها به صورت اختیاری و نامحدود باشد- وکیل یا وکلای پرونده (وکلای ثبت شده فقط از طریق پنل می‌توانند اطلاعات این پرونده را مشاهده نمایند)- شماره ده رقمی و شماره بایگانی- موضوع اتهام
امکان ضمیمه نموده اوراق هویت در مقابل هر نام وجود داشته باشد.
مرحله دوم به صورت عمومی برای پرونده‌های حقوقی و کیفری امکان‌پذیر است بدین شرح:
دلایل:
الف- شاهد (مشخصات) 1- مرجع ادای شهادت 2- مفاد شهادت 3- نکات
ب-سند 1- نوع سند 2- تاریخ 3- وضعیت 4- طرفین سند 5- خلاصه سند 6- تصویر سند
ج- اقرار 1- مقر 2- مرجع اقرار 3- تاریخ 4- خلاصه اقرار
د- کارشناسی 1- نام کارشناس 2- شماره تماس کارشناس 3- تخصص 4- هزینه 5- تصویر نظریه کارشناسی
ه- استعلامات 1- مرجع متقاضی استعلام 2-مرجع پاسخ دهنده به استعلام 3- تاریخ استعلام 4- خلاصه استعلام 5- تصویر
مرحله سوم: مرجع رسیدگی 1- شعبه 2- مجتمع قضایی 3- نام قاضی 4- نام مدیر دفتر 5- شماره بایگانی
مرحله چهارم: اقدامات 1- جلسه رسیدگی (خلاصه جلسه- دستور جلسه) 2- لایحه (تقدیم لایحه یا تصویر آن) 3- وقت نظارت 4- اقدامات بعدی 5- توضیحات
همه اطلاعات تا این مرحله در صورت تائید و یا ارسال از طریق مدیریت اصلی سایت امکان‌پذیر خواهد بود.
ب- پنل مدیریت وکلا که شامل:
امکان ارسال خبر جدید ، امکان ارسال مقاله جدید ، امکان ارسال سؤال جدید ، امکان مدیریت پرونده‌های مربوطه (ثبت دلایل و اقدامات جدید) که همه موارد با تائید مدیریت اصلی سایت قابل بارگذاری و مشاهده در سایت خواهد بود
ج- پنل موکلین و اشخاص کاربران در سایت که شامل:
1- موکلین: امکان مشاهده روند پرونده ، امکان ارسال پیام به مدیریت «وکیل و یا مدیر اصلی سایت یا هردو»، امکان تغییر پروفایل ، امکان تغییر کلمه عبور ، امکان پرداخت آنلاین مبلغ تعیین شده توسط مدیریت سایت
2- کاربران: امکان ثبت نام، امکان ورود به سایت، امکان سفارش آنلاین و پرداخت آنلاین، امکان تغییر کلمه عبور، امکان ارتباط با مدیریت «تیکت»
ماده 3- مدت انجام پروژه
مدت انجام قرارداد به شرح ذیل تعیین گردید:
1- مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل و از تاریخ امضاء قرارداد به مدت 7 روز می‌باشد.
۲- زمان بررسى و اظهارنظر و تائید نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت 3 روز می‌باشد.
3- مدت زمان تحويل نهايى موضوع طراحی قرارداد پس از تائید توسط کارفرما حداكثر 25 روز می‌باشد.
۴- شروع زمان‌بندی اجراى قرارداد منوط به ارائه دامنه اصلی و پرداخت پیش‌پرداخت مقرر از سوى كارفرما می‌باشد.
ماده 4- هزینه طراحی و راه اندازی
طبق توافق طرفین مبلغ کل قرارداد چهل میلیون ریال معادل چهار میلیون تومان به صورت مقطوع تعیین گردید و از این مبلغ 30 درصد آن در زمان امضاء قرارداد و مبلغ 30 درصد آن با تکمیل اولیه الباقی زمان تحویل کامل پروژه و آپلود سایت، از سوی طرف اول به طرف دوم پرداخت می‌گردد.
تبصره- کلیه مبالغ پرداختی از سوی طرف اول می‌بایست به شماره حساب... یا شماره کارت... بانک ملّی به نام...  واریز گردد و بدیهی است در غیر این صورت در حکم عدم پرداخت مباشد.
ماده 5- مراحل اجرای موضوع قرارداد
مرحله اول پس از عقد قرارداد: پرداخت مبلغ پیش‌پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده ( شرایط پرداخت).
مرحله دوم: دریافت اطلاعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مدنظر کارفرما در خصوص طراحی موضوع قرارداد مطابق قرارداد و تغییرات احتمالی آن در طرح اولیه.
مرحله سوم: طراحی اولیه موضوع طراحی قرارداد توسط مجری و ارائه به کارفرما.
مرحله چهارم: تائید یکی از طرح‌های اولیه ارائه شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکی از طرح‌های ارائه شده.
مرحله پنجم: اعمال تغییرات احتمالی کارفرما بر روی طرح‌های اولیه ارائه شده توسط مجری و تائید نهایی طراحی اولیه.
مرحله ششم: تحویل کلیه اطلاعات تکمیلی (از قبیل متون، تصاویر، لوگو و …) مورد نیاز طراحی توسط کارفرما.
مرحله هفتم: پرداخت قسط دوم قرارداد
مرحله هشتم: تکمیل و ارائه نهایی موضوع قرارداد توسط مجری «قبل از آپلود»
مرحله نهم: اعمال نظر و تغییرات نهایی کارفرما در نحوه جایگذاری اطلاعات و سپس تائید نهایی موضوع قرارداد توسط کارفرما.
مرحله دهم: تحویل نهایی موضوع قرارداد بر روی هاست و دامنه کارفرما، ارائه نام کاربری و رمز عبور کنترل پنل وب سایت به نماینده کارفرما و پرداخت مرحله سوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط مندرج ( شرایط پرداخت) به مجری.
مرحله یازدهم: پشتیبانی فنی از پروژه مذکور بعد از تحویل تا شش ماه رایگان می‌باشد. بعد از آن، طرف اول در صورت تمایل موظف به پرداخت ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال به طرف دوم می‌باشد و این مبلغ در صورت ادامه همکاری ابتدای هر سال به صورت مجزا تعیین می‌گردد. زمان شروع پشتیبانی از پروژه، از تاریخ تحویل وب سایت توسط طرف دوم به طرف اول محاسبه می‌گردد، در صورتی که طرف اول نسبت پرداخت به موقع مبالغ پشتیبانی امتناع کند، طرف دوم هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی که ممکن است در آینده برای وب‌سایت به وجود بیاید نخواهد داشت.
ماده 6- تعهدات مجری
1- مجری متعهد می‌گردد در صورت دریافت کلیه داده‌ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
۲- مجری متعهد می‌گردد حداکثر تا ۳ اتود از صفحه اصلی را با شرایط موردنظر کارفرما را طراحی و به ایشان تحویل نماید. در صورت عدم تائید هیچ‌یک از طرح‌ها، مجدداً ظرف مدت 14 روز کاری یک اتود با اصلاحات طراحی و به کارفرما تحویل نماید و در صورت عدم تائید مرحله ثانویه طراحی شده هزینه طراحی جدید طبق توافق از کارفرما دریافت می‌گردد.
3- كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار می‌گیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می‌گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می‌باشد.
4- مجری متعهد می‌گردد کلیه آموزش‌های لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی یک جلسه حداکثر دو ساعته به کارفرما و نماینده ایشان ارائه نماید.
5-  مجری متعهد می‌گردد نام کاربری، رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را پس از تسویه کامل مبلغ قرارداد تنها در اختیار کارفرما قرار دهد همچنین می‌بایست سورس کدهای اصلی سایت را تحویل و در صورت تحویل در صورت تغییر آن به کارفرما تحویل نماید.
6- مجری متعهد می‌گردد، در صورت دریافت درخواست کتبی کارفرما مبنی بر افزایش تعداد صفحات وب سایت و یا افزودن امکاناتی که در حین عقد قرارداد در نظر گرفته نشده و در بند موضوع قرارداد ذکر نگردیده، دستورات کارفرما را اجرا نموده و صورت حساب مجزا در این خصوص به کارفرما ارائه نماید.
ماده 7-  تعهدات کارفرما
۱- کارفرما متعهد می‌گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار مجری قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، مجری هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده را بر عهده نخواهد داشت.
2- چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط مجری جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه، هیچ‌گونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه‌ها نخواهد داشت.
3- چنانچه بعد از تائید نمونه نهایی كه به تائید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزینه‌ای مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط مجری اعلام می‌گردد می‌باشد.
4- کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه اطلاعات امنیتی وب سایت که در اختیار او قرار می‌گیرد کوشا باشد. در صورتی که نام کاربری و رمز عبور وب سایت در اختیار افراد غیر قرار گیرد مجری مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد داشت.
5- کارفرما از ارائه هرگونه موضوع و محتوا که مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد می‌بایست اجتناب کرده و پس از تحویل پروژه هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد محتوای بارگذاری شده در وب سایت از قبیل متن، عکس، ویدئو و فایل صوتی شامل مجری طرح نخواهد شد.
ماده8- به‌روزرسانی
بروز رسانی محتوای وب سایت پس از تحویل پروژه به عهده طرف اول می‌باشد.
ماده9- تعلیق
در صورتی که طرف اول در حین انجام پروژه توسط طرف دوم، به هر دلیلی تمایل به توقف و درخواست تعلیق انجام پروژه را داشته باشد، موظف به تسویه حساب کل هزینه پروژه در زمان تعیین شده جهت تحویل پروژه می‌باشد.
ماده 10- حل اختلاف
طبق توافقات حاصله فی‌مابین طرف اول و دوم، داور مرضی‌الطرفین خود را آقای بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری، به نشانی اعلامی و به شماره تلفن 09128940952 را انتخاب نموده تا در مواردی که در قرارداد یا چنانچه در قراردادهای بعدی که فی‌مابین طرفین منعقد گردد، صراحتاً به اظهارنظر داور نیاز و یا ارجاع شده باشد و نیز در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد اصلی و یا قراردادهای بعدی و نیز دعاوی ناشی از هر یک از قراردادها یا مرتبط یا راجع به آنها ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا اجرای آن و بالاخره در مواردی که در قرارداد نیز پیش بینی نشده است و طرفین با هم اختلاف داشته باشند موضوع به داوری ارجاع شود، که داور محترم ضمن قبول داوری در خصوص مورد اختلاف به عنوان داور مرضی‌الطرفین صلحاً و حکماً در مانحن فیه اعلام نظر نماید و مطابق با قانون و عرف به‌صورت قطعی رسیدگی نموده و رأی صادر نماید که رأی داور برای طرفین لازم الاتباع و نهایتاً لازم الاجراء است و در خصوص مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف مدت 1 ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید و ابلاغ اوراق و تصمیمات داور به آدرس طرفین مندرج در قرارداد اصلی و بر اساس اظهارنامه به عمل خواهد آمد و عدم شناسایی آدرس به منزله ابلاغ بوده و تکلیفی متوجه داور و طرف مقابل در خصوص آدرس وجود ندارد.
شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی شده و انفساخ، ابطال و انقضای قرارداد تأثیری در آن ندارد و درهرحال لازم الاجراء است.
ماده 11- نُسَخ قرارداد
این قرارداد در 10 ماده و 2 تبصره در مورخ...، در 3 نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و بدیهی است هرکدام از نسخ قرارداد حکم واحد دارند.


امضاء طرف اول:                                                                             امضاءطرف دوم:                                                     امضاء داور:

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
سایر خدمات وکالت امور قراردادها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.