موسسه حقوقی دادآوران نستوه | ترک انفاق

27 /02 /1397
مدیر سایت
نمونه گزارش پرونده
2081

ترک انفاق
موضوع دادرسی: ترک انفاق
شرح ما وقع :
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب...
با سلام، نظر به اینکه بنده مدت 2 سال است که با مشتکی عنه ازدواج کرده ام و فرزندی ندارم. فلذا ایشان یک سال است که هیچ گونه نفقه ای به بنده پرداخت نمی کند و نسبت به بنده بی توجه بوده و مدتی است که مواد مخدر از نوع شیشه مصرف می کند. به گونه ای که خرج و مخارج زندگی را پدرم تأمین می نماید و دیگر خجالت می کشم از ایشان پول بگیرم فلذا از شما ریاست محترم تقاضا دارم نسبت به رسیدگی و صدور رأی شایسته اقدامات لازم را اتخاذ فرمایید.
ادله:  1- کپی مصدق کارت شناسایی 2- کپی عقدنامه شماره...  3-  استشهادیه محلی  4- شهادت شهود
برگ اظهارات شاکی:
شکایت خود را مشروحاً بیان کنید:
به علت ندادن خرجی «نفقه» شاکی می باشم. یک سال است به من خرجی نمی دهد الان دانشجو هستم در زمان ازدواج می دانستند من دانشجو هستم و قبول کرد که شهریه من را بدهند ولی نسبت به این موضوع کوتاهی می کنند و الان 1 سال است که شهریه و خرج رفت و آمد و.... را پدرم قبول می کنند در همین حدود 1 سال ایشان مرا به بهانه های مختلف به خانه پدرم می آورند و پس از چندی به دنبالم آمدند و زمانی که در مقابل خرجی ندادن «نفقه» اعتراض می کنم می گوید نمی خواهی جدا شو.
الان هم 3 ماه است به خاطر جر و بحث لفظی ساده مرا به خانه پدرم آورده و هیچ گونه تلاشی برای برگرداندن من به خانه نمی کنند بابت عدم پرداخت نفقه شاکی هستم.
اظهارات (گواه/ مطلع):
1- اینجانب... از نزدیک در رابطه با مشکل خانوادگی خانم... مطلع هستم ایشان یک سال است که خانه پدرش زندگی می کند از هر چند ماهی 20 روز به خانه شوهرش می برند و دوباره به علت نداشتن شغل شوهرش و مشکلات مالی و اختلافات خانوادگی و اعتیاد همسرش بر می گردند خانه ی پدرش.
بنده یک بار واسطه شدم و خانم...را به منزل شوهرش بردم و با کلی صحبت و بحث و گفتگو همسرش آقای... گفت من پول ندارم تا نفقه ایشان را بدهم و نمی خواهم در منزل بماند و من اصرار کردم که بماند ولی روز بعد با کتک کاری و ناسزا گویی از منزل بیرونش کرده بود.
2- اینجانب... از همسایگان آقای... هستم و خانمم نیز با آنها رفت و آمد دارد مدتی 1 سال است که دختر ایشان علی رغم اینکه شوهر دارد در منزل پدرشان سکونت دارد و با شوهرشان بخاطر عدم پرداخت نفقه مشکل دارند ایشان دانشجو بوده و همسرش نفقه و خرجی ایشان را نمی دهد.
اظهارات متهم:
دفاعیات: عرض شود قبول ندارم، نفقه پرداخت کرده ام و مواد مخدر مصرف نمی کنم و هرچقدر بهش گفتم برگرد بر نمی گردد (دلیلش این است که منزل مستقل می خواهد و من گفتم منزل جدا می گیرم ولی قبول نکرده و بر نمی گردد.)
آیا حاضر به سازش هستید؟  بله حاضر به سازش هستم ولی او حاضر نیست پدرش نمی گذارد و خانواده ایشان در زندگی ما بسیار دخالت می کنند.
وکالتنامه:
وکیل:...   
با سلام، احتراماً با تقدیم یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از خانم... در پرونده کلاسه... خواهشمند است وکالتنامه ثبت و ضّم پرونده گردیده و ایضاً جهت مطالعه و احیاناً تهیه رونوشت در اختیار اینجانب قرار گیرد.
دادیار دستور تحقیق محلی صادر می نماید.
تحقیق محلی توسط مأمور نیرو انتظامی:
بنده استوار یکم... به محل سکونت فعلی شاکیه اعزام شده و با تحقیق از اهالی محل که اشخاص به نام های..... هستند از آنها سوال شد که اظهار داشتند شاکیه مدت 6 ماه است که در منزل پدرش زندگی می کند و از علت اختلاف با شوهرش اظهار بی اطلاعی کردند و شاکیه نیز اظهار داشت که دانشجو بوده و شاغل نیست و کلیه مخارجش را پدرش تأمین میکند.
قرار تأمین کیفری صادر می شود «قرار کفالت» و آقای... کارمند شرکت... قبول می کنند و قرار قبولی صادر و متهم آزاد می شود.
آخرین دفاع:
اظهارات شاکی را قبول ندارم و به صورت نقدی به ایشان نفقه پرداخت می کنم، ایشان سر سازگاری ندارد و خانواده اش اجازه نمی دهند ما زنگی کنیم من از پدر و مادر ایشان به خاطر دخالت در زندگی شکایت دارم.
قرار جلب دادرسی:
در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه... تشکیل و با اعلام کفایت تحقیقات مقدماتی و ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار جلب دادرسی به شرح آتی در خصوص اتهام.... دایر بر ترک انفاق با توجه به
1- اظهارات شاکی
2- شکایت وی
3- اظهارات شهود
4- دفاعیات بلاوجه متهم
و جمیع اوراق و محتویات پرونده و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده دلیل کافی بر توجه اتهام ایشان وجود دارد و تقاضای تعقیب وی را دارم.
 دادستان با قرار صادره موافقم.
کیفر خواست :
آقای... متهم به ترک انفاق
نظر به دلایل مذکور در قرار جلب به دادرسی مرتکب طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده تقاضای مجازاتش می شود.
صورت مجلس دادگاه کیفری دو:
به تاریخ... در وقت مقرر دادگاه کیفری دو... با تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه تحت نظر است وکیل شاکی حاضر است و متهم نیز حضور دارند.
خطاب به  وکیل شاکی اظهارات خود را بیان نمایید..؟
اظهار میدارند که موکل در خصوص ترک انفاق از همسر خود شاکی می باشند و تقاضای تعقیب ایشان را دارد بدین شرح که 2 سال است ازدواج نموده و از همان اول ایشان پرداختی برای نفقه به موکل نداشته و اوج این موضوع مربوط به یک سال گذشته است که دیگر زندگی را ترک نموده و موکل را به خانه پدرش فرستاده و نفقه پرداخت نمی کند.
خطاب به متهم متن کیفرخواست قرائت شد برای دفاع هر مطلبی دارید بیان نمایید..؟ من نفقه پرداخت می کنم و الان نفقه به صوت نقدی به ایشان می دهم و همسرم را دوست دارم ولی پدر و مادرش نمی گذارند ما زندگی کنیم و برای ما دردسر درست می کنند و می گویند شوهر دختر خاله اش ماشین خریده چرا شما نمی خرید اینها از اول وضعیت مالی مرا اطلاع داشتند.
برای آخرین دفاع هر مطلبی دارید بیان نمایید..؟ من نفقه به صورت نقد پرداخت می کنم و تا کنون نفقه را پرداخت کرده ام.
دادنامه:
شاکی: خانم... با وکالت خانم... وکیل پایه یک دادگستری
متهم:...
اتهام : ترک انفاق
رأی دادگاه:
به تاریخ... جلسه دادگاه در شعبه... دادگاه کیفری دو به تصد امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه... دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ختم جلسه رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.                                 
رأی دادگاه:
در خصوص شکایت خانم... با وکالت خانم... وکیل پایه یک دادگستری علیه آقای... فرزند.... شغل کارگر با سواد و... فاقد سابقه کیفری آزاد با قرار کفالت دائر بر ترک انفاق با توجه به شکایت شاکی و گزارش شماره... و تاریخ... مأمورین کلانتری11 مرکزی و کیفر خواست شماره... و تاریخ... دادستان عمومی و انقلاب و دفاع بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی از نظر دادگاه محرز و مسلم و ثابت است لذا دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت متهم به تحمل 1 سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید.
رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان است.
با توجه به پرونده و رأی اصداری موارد زیر شایان ذکر است:
1- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت خانوادگی و شئونات زوجه از قبیل مسکن، غذا، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و... که در عقد نکاح دائم نفقه زوجه بر عهده زوج می باشد.
2- به نظر می رسد رأی صادره با اشکالی مواجه نیست زیرا مطابق با ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 139109/12 «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود» ولی آنچه به ذهن متبادر می شود حبس تعزیری درجه شش که قانون گذار پیش بینی کرده است راه حلی برای رفع این معزل است و یا خود معزل جدید بر دوش خانواده تحمیل می کند در صورتی که در اسم قانون حمایت خانواده آمده این قانون بایستی در جهت رفع مشکلات خانوادگی باشد که متأسفانه این چنین استنباطی از قانون مورد نظر نمی توان داشت.
3- در صورت وجود زن در منزل شوهر ظهور بر دریافت نفقه دارد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین نمونه گزارش پرونده
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.