گروه وکلای رسمی | دریافت گواهی انحصار وراثت

08 /03 /1397
مدیر سایت
مقالات حقوقی
1030

دریافت گواهی انحصار وراثت
دریافت گواهی انحصار وراثت
چگونه گواهی انحصار وراثت دریافت کنیم..؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت چه باید کرد..؟
روند دریافت گواهی انحصار وراثت چگونه است..؟
برای دریافت گواهی انحصار وراثت به کجا مراجعه کنیم..؟
درباره گواهی انحصار وراثت بدانیم...

فوت هر شخص آثاری به دنبال داشته که عمده آثار آن نسبت به وراث و بازماندگان وی می باشد. به طوری که پس از فوت هر فرد نسبت به اموال و دارایی و همچنین دیون (بدهی ها) ایشان اقدامات مقتضی صورت می پذیرد به طور مثال و به حکم شرع مقدس و قوانین جاریه ابتدا و در صورت کفایت اموال نسبت به پرداخت دیون متوفی و سپس وصیت ایشان در چارچوب معینه و نهایتاً تقسیم ماترک (اموال به جا مانده از متوفی) اقدام خواهد شد.
اما لازمه تقسیم ترکه و اموال متوفی احراز رابطۀ سببی و یا نسبی بین وارث و مورث بوده و این امر جز با دریافت تأیدیه مربوطه از مراجع قضایی که اصطلاحاً گواهی انحصار وراثت نامیده می شود میسر نخواهد بود.
در این مقاله اهتمام و کوشش فراوان شده که حتی المقدور با زبانی ساده و فهم آسان نسبت به تشریح جامع و کامل و کاربردی نحوه دریافت انحصار وراثت اقدام شود.

مفهوم و معنای انحصار وراثت:
انحصار در لغت به معنی تنگنا افتادن و کوتاه شدن و در اینجا به معنی محدود شدن اختصاص و محدودیت و یا محدود بودن امری به کسی یا مؤسسه ای (لغت نامه دهخدا) وراثت به معنای میراث گرفتن و ارث بردن می باشد (فرهنگ فارسی معین)

گواهی انحصار وراثت (حصر وارثت):
تصدیق و تأیدیه های که به درخواست وراث و یا افراد ذی نفع طی تشریفات قانونی از سوی مراجع ذیربط (شورای حل اختلاف) صادر گردیده و نشانگر تعداد وراث فرد فوت شده می باشد.

کارکرد و فایده دریافت گواهی انحصار وراثت:
همانطور که پیشتر ذکر شد تقسیم دارایی و اموال برجای مانده از متوفی صرفاً پس از احراز رابطه خویشاوندی (به ترتیب طبقات و درجات مذکور در قانون) با نامبرده بوده و بطور کلی محاکم و ادارات کشور (بانک و اداره دارایی شهرداری و...) کسی را به عنوان وارث شخص شناخته که نام ایشان در گواهی حصر وراثت درج گردیده باشد.
به عبارتی رسمیت یافتن وراث بعنوان وارث متوفی بدواً به حکم قانون و با دریافت گواهی انحصار وراثت بوده که آثار فراوانی از جمله مقدمه ای در تقسیم ترکه می باشد که بدون آن دعوای تقسیم ترکه مسموع نخواهد بود.

افراد صالح در دریافت حصر وارثت:
1- وراث متوفی
2- ذینفع اعم از طلبکار و وصی و موصی له یعنی شخصی که وصیتی به نفع او شده است و بطور کلی هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد.

مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت:
1- شناسنامه و گواهی فوت متوفی و در صورت عدم دسترسی درخواست استعلام از اداره ثبت احوال و بعضاً در شهرستانها استعلام از ثبت متوفیان (گواهی فوت)
2- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی تمام وراث به همراه اصل آن و در صورت عدم دسترسی به وراث دیگر و یا امتناع وراث استعلام از اداره ثبت احوال
3- پرینت سامانه ثنا: در توضیح این بند متذکر می شویم که با سیاست های جدید قوه قضائیه و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی سامانه ای با نام ثنا طراحی و تدوین شده تا از این پس و به تدریج تمامی ابلاغ و اخطارهای مرسوم به کاغذی که در محل کار و یا منزل افراد صورت می پذیرفت منسوخ و منحل و جمع آوری شده و به جای آن ابلاغ ها از طریق سامانه موسوم به سامانه ثنا انجام پذیرد که ثبت نام آن به دو طریق می باشد.
صورت اول: حضور در باجه های مستقر سامانه ثنا در مجتمع های قضایی و یا همان دادگستری های محل
صورت دوم: حضور در دفاتر خدمات قضایی که عموماً در هر منطقه وجود دارد.
مدارک لازم برای ثبت نام ثنا: کارت ملی و پرداخت هزینه 10 هزار تومان به ازای هر شخص
نکته: پس از ثبت نام و دریافت کد از دفاتر خدمات قضایی و یا دادگستری محل تمامی اوراق و ابلاغ ها (چه دعاوی ای که علیه شماست و چه دعاوی ای که به نفع و له شما در سراسر کشور باشد) از طریق سامانه به تلفن همراه شما پیامک می شود و با کدی که قبلاً از سوی مراجع فوق در اختیار شما قرار داده شده و با مراجعه به گوشی همراه خود یا رایانه شخصی و حتی نزدیک ترین کافی نت نسبت به اطلاع از موضوع اقدام خواهید نمود.
ضمناً مجوز ورود به سامانه کدی است که در اختیار شماست و می باید در حفظ آن کوشا بود اما در صورت عدم دسترسی و یا مفقودی پرینت ثنا و کد ماخوذه جای نگرانی نبوده و با مراجعه مجدد به مراجع فوق نسبت به اخذ کد شخصی و یا کد جدید اقدام نمایید.
4- استشهادیه محضری: فرمی است که در شورای حق اختلاف  و یا دفاتر اسناد رسمی و یا حتی جستجو در اینترنت (نمونه فرم استشهادیه محلی انحصار وراثت) می باشد که پس از دریافت نیاز به تکمیل آن با حضور سه شاهد در دفاتر اسناد رسمی می باشد.
5- برگ اظهارنامه مالیاتی از اداره دارایی:
این بند شامل افرادی است که تاریخ فوت آنها از سال 1346 تا پایان 1394 بوده که در این مورد باید لیست اموال و دارایی متوفی به اداره دارایی محل تأیدیه ای از آن مرجع صادر می گردد که بعدها مبنای مالیات بر ارث می باشد که با مدارک دیگر ب  شورای حل اختلاف  تحویل داده می شود.
در مورد افرادی که تاریخ فوت آنها از اول سال 1395 می باشد دریافت گواهی فوق ضرورتی ندارد.
6- دادخواست یا همان تقاضای گواهی انحصار وراثت: که معمولاً توسط عریضه نویسان مستقر در شوراها تنظیم می گردد البته بدیهی است با وجود دفاتر خدمات الکترونیک بهتر است از وکیل پایه یک دادگستری مشاوره اخذ گردد و نسبت به تهیه دادخواست انحصار وراثت اقدام گردد.
7- فیش بانکی به مبلغ 75 هزار تومان (سال 1395) و هزینه نشر آگهی

صلاحیت مرجع تقدیم دادخواست گواهی انحصار وراثت:
با ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورای حل اختلاف محل (آخرین محل سکونت متوفی) می باشد و این امر از صلاحیت دادگاه ها خارج می باشد.

اشخاصی که حق اعتراض به گواهی حصر وراثت دارند:
1- هر شخص ذی نفع و یا هر یک از وراثی که اسامی آنها در گواهی مذکور قید نشده و یا در میزان سهم الارث اشتباهی رخ داده باشد.
2- دادستان عمومی در صورتی که احراز نماید متوفی بلا وارث است و یا زمانی که مطلع شود برای شخص محجور (نابالغ، دیوانه، سفیه) نصب قیم نشده و یا در میان ورثه شخص غایبی باشد که مطابق قانون می بایست اموال تعیین شده باشد و این امر انجام نشده است.
تکته: در صورت وصول اعتراض (قبل یا بعد از صدور گواهی حصر وراثت) از ناحیه شخص یا اشخاص و دادستان شورای حل اختلاف پس از تعیین وقت رسیدگی نسبت به بررسی موضوع و صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود. بدیهی است با عدم وصول اعتراض و طی تشریفات قانونی گواهی مذکور صادر خواهد شد.

مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت:
پس از تکمیل و جمع آوری مدارک مذکور از سوی متقاضی و پرداخت هزینه های مربوطه و عدم وصول اعتراض از ناحیه معترضین احتمالی و با تقدم دادخواست به شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفیشورای حل اختلاف نسبت بررسی درخواست تقدیمی و آگهی ان در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا محلی اقدام می نماید.
نکته: فاصله بین ابلاغ از طریق نشر آگهی و صدور گواهی یک ماه می باشد.

پس از گذشت موعد  30 روزه و یا در اثنای آن دو حالت احتمال دارد:
1- وصول اعتراض و رسیدگی شورا و صدور رای مقتضی و متناسب با اعتراض که قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی می باشد (ماده 362 قانون امور حسبی)
2- عدم وصول اعتراض (مرحله نهایی) که منجر به صدور گواهی انحصار وراثت خواهد شد و شورا نسبت به صدور گواهی فوق اقدام می نماید و نیازی به جلسه رسیدگی و حضور متقاضی حصر وراثت نمی باشد.
نکته: زمانی نسبت به اموال و ماترک متوفی نشر آگهی شده که میزان و ارزش آن بیش از 3 میلیون تومان باشد به عبارتی در صورتی که ارزش دارایی متوفی کمتر از 3 میلیون تومان (معادل سی میلیون ريال) باشد صدور حصر وراثت بدون نشر آگهی انجام خواهد گرفت.
نکته 2: در مورد روستاییان (معمولاً روستاهای دور افتاده و محروم) الصاق آگهی فقط برای یکبار و در یک روز در معابر و اماکن اعمومی انجام می شود و نیازی به نشر آگهی در روزنامه نمی باشد و پس از یکماه از تاریخ الصاق گواهی مذکور صادر خواهد شد.
نکته 3: در صورت وجود جنین یا شکل گیری نطفه در زمان فوت متوفی نام جنین و وجود نطفه نیز می باید در دادخواست قید گردد بدیهی است عدم ذکر عامدانه و به عمد یکی از وراث در دادخواست می تواند از مواردی باشد که در حکم کلاهبرداری است.

مواد مستندات قانونی:
مواد 360 الی 374 قانون امور حسبی
بند ت ماده 9 قانون شورای حل اختلاف
قانون مدنی و مواد مرتبط با قیمومت و حجر
رویه قضایی و آیین نامه های داخلی

به قلم وکیل میثم محمد جانی «وکیل پایه یک دادگستری»
برای ارتباط با ایشان می توانید با شماره 09128462640 تماس حاصل نمایید.

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
جدید ترین مقالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. این گروه شامل وکلای خانم و آقا بوده و می تواند از پتانسیل آنها با توجه به پرونده های گوناگونی که تا کنون با آنها برخورد داشته است، راهکارهای مفید و با ارزشی در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
گروه وکلای رسمی همواره درراستای رضایت موکلین خود کوشیده است.
هم اکنون با ما تماس بگیرید

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 18  می باشد.

پنج شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 16 می باشد.