موسسه حقوقی دادآوران نستوه | توهین و فحاشی و ضرب و جرح عمدی

17 /03 /1397
مدیر سایت
نمونه گزارش پرونده
4664

توهین و فحاشی و ضرب و جرح عمدی
موضوع دادرسی: توهین و فحاشی، مشارکت در نزاع دسته جمعی، ایراد ضرب عمدی
شرح شکوائیه و اظهارات شکات:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  با سلام، احتراماً به استحضار می رساند در مورخ...  راس ساعت 3 بامداد آقای... به اتفاق برادر خود به ادعای ایجاد سر و صدا به درب منزل مسکونی اینجانب مراجعه و درب را با جنجال و لگد و ایجاد رعب و وحشت کوبیده و باعث اخلال آسایش محل و ساکنین گردیده اند. نامبرده پس از مراجعه به منزل مسکونی اینجانب و ورود به عنف و غلبه، شروع به ایراد ضرب عمدی و فحاشی رکیک ناموسی نمود لذا نظر به مراتب یاد شده تقاضای رسیدگی، تعقیب و مجازات نامبرده به اتهامات ورود به عنف و هتک حرمت منزل آن هم در پاسی از شب و ساعات مورد تشدید قانونگذار وفق مواد 694 و 695 قانون مجازات اسلامی، جنجال و اخلال در آسایش عمومی وفق ماده 618، توهین و فحاشی وفق ماده 608  و همچنین ایراد ضرب عمدی وفق ماده 614  قانون مجازات اسلامی را استدعا دارم. لازم به ذکر است نامبرده دارای سو مصرف شدید مواد مخدر بوده و فاقد تعادل روانی نیز می باشد.
دستور معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی به رییس کلانتری محل:
خواهشمند است جهت بازبینی دوربین مداربسته و  اخذ اظهارات ساکنین محل اقدامات لازم را مبذول فرموده و سعی در صلح و سازش نمایید در غیر اینصورت در معیت طرفین اول وقت اداری پرونده ظرف حداکثر یک هفته به دادسرا ارسال گردد.
خلاصه گزارش عملکرد عوامل گشتی کلانتری:
پس از حضور در صحنه شخصی به هویت... فرزند...  با معرفی خود به مأمورین اظهار داشته که در ساختمان آنها یکی از همسایگان، هر شب یا چند شب یکبار به همراه چند خانم اقدام به سر و صدای می نمایند که باعث مزاحمت همسایگان شده که امشب نیز به وی تذکر دادیم که بچه های ما خواب هستند که خانم ها سریعاً از محل خارج شده و ایشان با آقای... که در منزل بودند با بنده درگیر شدند. اینجانب شاکی بوده و تقاضای رسیدگی دارم.
برگ اظهارات:
طبق اظهارات شاکی و گزارش 110 متهم به ایجاد مزاحمت و سر و صدا و نیز مصدوم نمودن فردی به هویت... هستید اظهارات خود در این خصوص را بیان کنید: خیر من میهمان بودم و هیچ درگیری با آقای... نداشتم. آقای... با مشت و لگد به درب منزل زد و شروع کرد به فحاشی. من آنها را دعوت به آرامش کردم که اینگونه درگیر ماجرا شدم و ایشان به سمت من حمله ور شد.
خلاصه نامه پزشکی قانونی:
 با سلام، بازگشت به نامه مورخ... از صاحب عکس فوق معاینه به عمل آمد که نتیجه به شرح ذیل می باشد:
کبودی در حال جذب در پهلوی راست مشهود بوده که ضایعه فوق در اثر اصابت جسم سخت طی 4 یا 5 روز قبل ایجاد شده است.
برگ اظهارات گواه:
سرکار خانم... لطفاً در خصوص شکایت آقای... از آقای... اظهارات خود را بیان فرمایید: در مورخ... ساعت 3 بامداد اینجانب مهمان آقای... بودم که آقای... با مشت و لگد به در می کوبید و شروع به فحاشی نمود و سپس درب منزل را باز کرد که آقای... و برادرش وارد شدند و به آقای... حمله کردند من و بقیه میهمانان آنان را به آرامش دعوت کردیم. آقای... و برادرش شروع به فحاشی و توهین به همه کردند و شاهد ضرب عمدی ایشان به آقای...  نیز بودم و با مشت به شکم ایشان ضربه زد.
برگ اظهارات گواه:
سرکار خانم... لطفاً در خصوص شکایت آقای ... از آقای... اظهارات خود را بیان فرمایید: در مورخ... ساعت 3 بامداد اینجانب مهمان آقای... بودم که آقای... با مشت و لگد به در می کوبید و شروع به فحاشی نمود و سپس درب منزل را باز کرد که آقای... و برادرش وارد شدند و به آقای... حمله کردند من و بقیه میهمانان آنان را به آرامش دعوت کردیم. آقای... و برادرش شروع به فحاشی و توهین به همه کردند و شاهد ضرب عمدی ایشان به آقای ...نیز بودم و با مشت به شکم ایشان ضربه زد.
نامه پزشکی قانونی:
با سلام بازگشت به نامه مورخ... از صاحب عکس فوق معاینه به عمل آمد نتیجه به شرح ذیل می باشد:
کبودی و تورم دست چپ که با آتل گچی ثابت شده که متعاقب اصابت جسم سخت طی 24 ساعت از اولین معاینه حادث شده و لازم است یک ماه بعد جهت معاینه مجدداً مراجعه شود.
اظهارات آقای...:
اینجانب ... از همسایه خود که هر شب بساط جشن و قهقهه و رفت و آمد تعدادی خانم مجرد را برپا می دارد و باعث سلب آرامش من و سایر ساکنین شده با توجه به اینکه آن شب تازه از ماموریت برگشتم عازم گلستان بودم که در شب شهادت امام سجاد (ع) آرام در زدم نشنیدند و سپس محکم در زدم و شروع به فحاشی کردند و در نتیجه با هم درگیر شدیم. از مراجع محترم در خصوص مزاحمت و سلب آسایش بنده و سایر ساکنین و توهین و ضرب و شتم درخواست مجازات عاملین را دارم و خواهشمند است اقدامات لازم مبذول گردد.
برگ گزارش نهایی از کلانتری:
معاونت محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب، سلام علیکم، با احترام به استحضار می رساند مورخ... یک عدد نزاع در...  توسط واحد گشت 110 این یگان بررسی که فردی به هویت...  با معرفی خود به مامورین بیان داشته که در ساختمان آنها یکی از همسایگان، هر شب یا چند شب یکبار، به همراه چند خانم اقدام به سر و صدا می نمایند که باعث مزاحمت همسایگان شده که امشب نیز به وی تذکر دادیم که بچه های ما خواب هستند که خانم ها سریعاً از محل خارج شده و  احد حاضرین به نام...  با بنده درگیر شده و شاکی می باشم و ساکن منزل فوق در تاریخ... از آقای... به عنوان هتک حرمت منزل و توهین و فحاشی شکایت نموده شایان ذکر است مجدداً در تاریخ... آقای... با ارائه شکایت به دلیل ایجاد مزاحمت و سلب آسایش و فحاشی و توهین از... شکایت نموده است. در خصوص پرونده فوق اقدامت زیر انجام شد: چون شکایت از ناحیه طرفین علیه یکدیگر بوده، طرفین را به پزشکی قانونی معرفی کردیم و  جواب پزشکی قانونی اخذ و ضم پرونده شده است و همچنین از شهود و مطلعین که طرفین دعوا معرفی نموده اند اخذ اظهارات شده و پیوست است. ضمناً از طرفین هم به عنوان شاکی پرونده و هم به عنوان متهم پرونده اخذ اظهارات شد که پیوست می باشد. شایان ذکر است در پرونده فوق الذکر طرفین به عناوین مختلف از یکدیگر شکایت نموده اند لذا پرونده فوق الذکر با توجه به اینکه طرفین اعلام شده در دادسرای محترم حاضر شوند جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور ارسال شد.
کیفرخواست:
ریاست محترم دادگاه کیفری دو با سلام، احتراماً حسب محتویات پرونده شماره... ، 1- آقای... فرزند... شغل... ساکن... متولد... فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت، متهم است به مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی و ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای... و توهین و فحاشی 2- آقای... فرزند... کارمند مخابرات، ساکن...، متولد... فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار کفالت متهم است به مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی 3- آقای... فرزند... شغل آزاد ساکن...، متولد... آزاد به لحاظ معرفی کفیل، متهم است به مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی و ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای... و توهین و فحاشی  4- آقای ... فرزند... متولد... کارمند استانداری، ساکن...، فاقد سابقه کیفری، آزاد به لحاظ معرفی کفیل، متهم است به مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به دلایل زیر: 1- شکایت شاکیان 2- گزارش مرجع انتظامی 3- مودای گواهی گواهان 4- گواهی پزشکی قانونی 5- دفاع بلاوجه متهمین 6-جمیع محتویات پرونده به استناد مواد 608  و 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 125، 448، 449، 714 و 715  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخواست صدور حکم مجازات نامبردگان می شود.
گردش کار:
در این پرونده در تاریخ... آقایان... فرزند... و... فرزند...، شکایتی علیه آقای... و برادرش مبنی بر هتک حرکت منزل و اخلال در آسایش عمومی و توهین و فحاشی و ایجاد کبودی در... حدود ساعت 3 بامداد اقدام نموده و مراتب جهت انجام تحقیقات اولیه به کلانتری ارجاع شده است. لازم به ذکر است عوامل گشتی کلانتری نیز در تاریخ... با حضور در محل ملاحظه می نمایند شخصی به نام... اظهار می نماید که یک نفر در ساختمان آنها هر شب به همراه چند خانم اقدام به سر و صدا و سلب آسایش می نمایند، نظریه پزشکی قانونی راجع به صدمه وارده به آقای... اخذ و ضم پرونده شده و نظریه پزشکی قانونی راجع به صدمات وارده به آقای... اخذ و ضم پرونده شده است. پس از تحقیق از آقایان... و... گزارش موضوع توسط کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب  جهت رسیدگی ارجاع شد. از آقای... به عنوان شاکی و از آقای... به عنوان شاکی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ... تحقیق شده و در همان تاریخ اتهام مشارکت در ضرب و جرح عمدی به متهم آقای... تفهیم و به قید التزام به حضور با تعیین وجه التزام آزاد شده است. اتهامات مشارکت در نزاع دسته جمعی نسبت به آقای... و ورود به عنف به منزل و توهین و فحاشی به متهم... تفهیم شد و به قید کفالت آزاد می باشد. اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی به متهم دیگر آقای... تفهیم شد و با قید کفالت آزاد شده ، اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی نسبت به... و توهین و فحاشی و سلب آسایش به متهم... تفهیم و با قید کفالت آزاد شده است. نهایتاً به تاریخ... قرار جلب به دادرسی علیه متهمین: 1- ... به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به... و توهین و فحاشی 2- ... به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی 3- ... به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به... و توهین و فحاشی 4- ... به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی صادر و راجع به سایر اتهامات نامبردگان قرار منع تعقیب اصدار یافته و پس از صدور کیفرخواست، دستورات قضایی جهت تعیین وقت رسیدگی و دعوت دادستان محترم و احضار طرفین صادر، جلسه مورخ... با حضور طرفین تشکیل شده علی هذا دادگاه با ملاحظه مفاد و محتویات پرونده امر ختم رسیدگی را اعلام داشته و با استعانت از درگاه خداوند متعال و بر تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.
رأی دادگاه:
شماره دادنامه:...
در خصوص اتهام آقای... فرزند...، شغل بازنشسته، ساکن...، متولد... فاقد سابقه کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت ، متهم به ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای... در تاریخ... دادگاه با ملاحظه مفاد و محتویات پرونده امر و عنایت به گردش کار صدرالذکر و مودای اظهارات منجز و غیر متعارض آقای.... مبنی بر ایراد ضرب توسط متهم به وی و احراز اصل درگیری بنا به گزارش مأمورین کلانتری و نظریه پزشکی قانونی راجع به صدمه وارده به آقای... در حدود 4 الی 5 روز قبل از اظهار نظر پزشکی قانونی و انطباق تقریبی موضوع با زمان مورد ادعای شاکی به عنوان اماره قضایی و با وصف سهو آقای... از حیث مراجعه نیمه شب به درب منزل... و ایجاد درگیری به جای اعلام مراتب سلب آسایش به پلیس، بدین وسیله حسب دلایل علم آور صدرالذکر و با رد دفاعیات...، بزهکاری وی را محرز تشخیص داده و با استناد به مواد 17 و 448 و 462 و بند الف ماده 488 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را به پرداخت و تادیه یک و نیم هزارم دیه کامل از حیث کبودی پهلوی راست در حق آقای... محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. و اما در خصوص اتهامات دیگر... مبنی بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی موضوع شکایت آقای... و در خصوص اتهام... مبنی بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی در تاریخ... و در خصوص اتهام... مبنی بر ایجاد ضرب عمدی و توهین و فحاشی موضوع شکایت... و مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی در تاریخ...  و در خصوص اتهام آقای...  مبنی بر مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی  در تاریخ... موضوع گزارش مرجع انتظامی، دادگاه با ملاحظه مفاد و محتویات پرونده امر به دلایل ذیل: 1-تعارض در اظهارات شاکی... مبنی بر درگیری آقای...  با وی و لیکن شکایت از... در مراحل بعدی رسیدگی 2-عدم ایجاد ضرب و جرح نسبت به هر یک از شاکیان جهت تحقق بند 3 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با وصف ضرب صرف 3-عدم وجود ادله و مستندات مثبت احراز شرایط و ارکان نزاع دسته جمعی با وصف ایراد ضرب عمدی نسبت به فردی مشخص و نه درگیری و زد و خورد فاعلانه طرفین نسبت به یکدیگر علی رغم اختلاف طرفین راجع به سلب آسایش و اعتراض آقای... به این امر چه آنکه ضرورت دارد جهت تحقق و احراز شرایط ارکان جرم نزاع دسته جمعی هم ایراد ضرب و هم جرح واقع شده و هم طرفین با همدیگر منازعه کرده باشند نه اینکه به صرف اعتراض همسایه ای نسبت به همسایه دیگر و درگیری اتفاقی فرد با دیگری و فاعل قرار گرفتن یکی از طرفین و مفعول قرار گرفتن دیگری موضوع را منازعه دانست و توسعه این رفتار در این حد خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و تفسیر قوانین به نفع متهم است 4- الفاظ اعلام شده توسط هر یک از شاکیان قطع نظر از اینکه ادله اثباتی کافی بر احراز بزهکاری وجود نداشته نمی تواند خطاب به هر یک از شاکیان و بالاخص آقای... به صورت مشخص باشد با این توضیح که توجه مفهوم الفاظ به سوی فرد یا افراد مونث می باشد تا مذکر و از طرف دیگر آقای... نیز در این باره ادله و استنادات مکفی جهت احراز بزهکاری ارایه ننموده است علی هذا بزهکاری هر یک از متهمان صدرالذکر را محرز تشخیص نداده و با رعایت اصل برائت و با استناد به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم برائت نامبردگان را صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و راجع به موضوع ایراد ضرب عمدی قطعی و راجع به سایر موضوعات ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان  می باشد.    
جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرایمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص است، قرار می‌گیرد و گاهی این درگیری و ضرب و جرح به صورت گروهی و دسته جمعی واقع می شود که در اینگونه موارد قانون گذار برای هر یک از شرکت کنندگان در  این درگیری، چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد، مجازات مقرر کرده است و این  مجازات صرفاً به جهت حضور و شرکت آنها در درگیری است. در خصوص ایراد ضرب عمدی، ماده ۶۱۴  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر داشته: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود».
استدلال و استناد دادگاه به بند سوم ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز به درستی صورت گرفته چرا که بند سوم ماده مذکور در خصوص شرط تحقق جرم شرکت در نزاع دسته جمعی مقرر داشته: «ضرب و جرح نسبت به هر یک از شرکت کنندگان باید اتفاق افتد»، که این اتفاق در خصوص متهمان پرونده فوق رخ نداده و در نتیجه حکم برائت ایشان به درستی صادر شده است.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین نمونه گزارش پرونده
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.
دفتر مرکزی: تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021
شعبه: شهریار- اندیشه- فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 021

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد.