موسسه حقوقی دادآوران نستوه | 09128940952 | نمونه شکایت از دادستان

25 /02 /1398
مدیر سایت
مقالات کیفری
2730

نمونه شکایت از دادستان

راهنمای شکایت از دادستان 

 


شکایت از قاضی دادگستری دارای شرایط خاص و منحصر به فردی است، مفتخر می باشیم که موسسه حقوقی دادآوران نستوه به صورت تخصصی اقدام به معرفی وکیل برای اجرای عدالت جهت شکایت از تخلفات قاضی دادگستری می نماید.
با ما در ارتباط باشید. 22881951  - 22873972 -  021

نمونه شکایت از دادستان

شکات : ................     به نشانی : ................
مشتکی‌عنه : ................
وکیل : سید علی میررجبی به آدرس : تهران پاسداران بوستان دوم ابتدای گیلان پلاک 46 طبقه سوم جنوبی  به شماره

همراه (موبایل) : 09127060290

موارد تخلف :

1- عدم رعایت مقررات مربوط به جلب و توقیف متهم... (تخلف از ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری)
2- عدم رعایت مقررات ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آقایان...
3- عدم پذیرش کفیل بدون رعایت مقررات ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری
4- صدور قرار تأمین و همچنین قرار نهایی مضاعف در خصوص آقای... (نقض ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری)
5- عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور اداری و مفقود شدن قرارهای تأمین (کفالت) آقایان... در پرونده تشکیل شده از سوی دادستان محترم (تخلف موضوع بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات)
6- نقض قوانین موضوعه (تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات)
7- خروج از بی‌طرفی و غرض‌ ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
احتراماً به وکالت از شکات انتظامی، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد :
شرح ماوقع :
در مورخ... کارگران شرکت... با وجود صدور چندین رأی قضایی به نفع مالکین مجدداً  شروع به کار می‌کند، که آقای... حدود ساعت11 به محل ملک خویش مراجعه نموده و از مأمورین می‌خواهد که حکم و یا دستور کار کردن را به وی نشان بدهند.

 مأمورین نیز بدون نشان دادن حکم و یا دستوری و با هماهنگی تلفنی که با دادستان انجام می‌دهند آقای ... را بازداشت و به دادسرا اعزام می‌نمایند (پیوست یک). پس از ارجاع امر به دادیار شعبه...، دادیار محترم پس از تفهیم اتهام (پیوست دو) برای ایشان قرار کفالت به میزان یکصد میلیون ریال صادر می‌نمایند، که موکل پس از کفالت آقای...آزاد می‌گردند. (پیوست سه)

بعد از آزادی برای برداشتن خودرو شخصی به محل پروژه می‌روند که حضور هم‌زمان... باعث می‌شود که مأمورین هر دوی ایشان را به بازداشتگاه کلانتری برده و اعلام کنند که دادستان دستور داده هر شخصی و به هر دلیلی به محل اجرای پروژه (ملک شخصی موکلین) نزدیک شد بازداشت کنید (پیوست چهار) و از ظهر روز... تا جمعه... در کلانتری تحت نظر بوده و سپس ایشان را نزد دادستان حاضر می‌نمایند. پس از صدور قرار کفالت مجدد برای آقای...، ذیل قرار کفالت صادره مرقوم می‌نمایند "قرار را قبول داریم و ضامن داریم آقایان... که همگی کارمند دولت هستند، اکنون در دادسرا حاضر هستند". لیکن متأسفانه مشتکی‌عنه حاضر به پذیرش کفیل نگردیده و روز... که دادستان شخصاً به منطقه انتظامی می‌رود، دستور انتقال ایشان به زندان... ( در فاصله 200 کیلومتری...) صادر می‌نمایند.(پیوست پنج و شش) این در حالی است که در... به دلیل نبودن زندان متهمین تا ارائه تأمین در بازداشتگاه منطقه تحت نظر می‌مانند.  نکته بسیار جالب توجه اینکه پس از مطالعه پرونده در مرحله دادگاه، اثری از قرارهای کفالت صادره و مرقومه موکلین ذیل آن مشاهده نشد.

صبح روز... احضاریه‌ای مقید به وقت معین (...) به آقای... ابلاغ می‌گردد (پیوست هفت). پس از آن آقای... جهت کفالت از آقایان... همراه وکیل دادگستری... (جهت اعلام وکالت از آقایان...) نزد دادستان حاضر می‌گردند که متأسفانه دادستان وکیل را اخراج و ضمن فراخواندن سرباز... دستور توقیف... صادر و شروع به تفهیم اتهام به ایشان می‌نمایند (پیوست هشت) که علیرغم اعلام موکل مبنی بر داشتن وکیل از همراهی وکیل نیز ممانعت به عمل میاید. پس از صدور قرار کفالت و سپردن کفیل، آقای... آزاد می‌گردند.

در همان روز (...) آقای... طی تقاضایی مکتوب خطاب به دادستان درخواست کفالت... را می‌نمایند که دادستان از تحویل گرفتن تقاضای ایشان خودداری می‌نماید. (شهادت‌نامه رسمی پیوست نه)  پس از آن آقایان... به فرمانداری مراجعه و پس از تماس فرماندار با دادستان ایشان اعلام می‌نمایند پس از سپردن تعهد از سوی... در این خصوص تصمیم خواهند گرفت؛  در همان تاریخ تعهدی از... در زندان... اخذ و به فرمانداری فکس می‌گردد که فرماندار نیز پس از پاراف ذیل آن و اقدام به ارسال آن به دادسرا می‌نمایند (پیوست ده و یازده)  لیکن متأسفانه مجدداً دادستان از پذیرش کفیل خودداری نموده و شخصاً در همان روز اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌نمایند. (پیوست دوازده)

 پس از ارجاع پرونده به دادگاه می‌فرستد، که در تاریخ... با پذیرش کفیل... از زندان آزاد می‌گردند.
خاطرنشان می‌گردد در نهایت موکلین از اتهام مطروحه برائت حاصل نموده‌اند. (پیوست شانزده الی هجده)

شرح تخلفات:
1. عدم رعایت مقررات مربوط به جلب و توقیف متهم... (تخلف از ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری)
مطابق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری جلب متهم تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بدون عذر موجه حضور نیابد حال‌آنکه در پرونده موضوع این شکایت تاریخ حضور موکل... بوده و اساساً هنوز موعد حضور ایشان نرسیده بود که به محض حضور ایشان در دادگستری در تاریخ... توقیف گردند. چنانچه دستگیری موکل را ناشی از اعمال جلب پیش از احضار بدانیم اولاً احضاریه صادره برای موکل (پیوست یک) و ثانیاً عدم صدق اتهام موکل با مقررات ماده 180 مانع از پذیرش چنین استدلالی خواهد بود.

2. عدم رعایت مقررات ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آقایان...
مطابق ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل میاید، هر چند قانونگذار در ماده 34 دستورات شفاهی را تجویز نموده است، لیکن به موجب همان ماده دستورات مذکور می‌بایست ظرف مدت 24 ساعت به امضا مقام قضایی برسد که با توجه به تصویر ضمیمه (پیوست چهار) چنین امری محقق نشده است. فلذا جلب موکلین... بر خلاف قانون صورت پذیرفته است.

3. عدم پذیرش کفیل بدون رعایت مقررات ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری
علیرغم تصریح ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ضرورت درج تقاضای کفیل و علت عدم پذیرش آن، اثری از تقاضای کفالت کفیل و علت عدم پذیرش آن در پرونده موجود نیست.

4. صدور قرار تأمین و قرار نهایی مضاعف در خصوص آقای... (نقض ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری)
موکل... پس از صدور قرار تأمین کفالت از سوی شعبه... دادیاری (دادیار...) به محل ملک شخصی خود مراجعه تا خودروی شخصی خویش را بردارد که مجدداً دستگیر و علیرغم تصریح ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری بر صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد متهم، به جای تشدید تأمین، برای ایشان قرار تأمین مجدد صادر و شخص دیگری به عنوان کفیل دوم موکل معرفی می‌گردد. جالب‌تر اینکه در خصوص آقای... دو قرار جلب به دادرسی به تاریخ‌های... (پیوست دوازده و سیزده) و دو کیفرخواست (پیوست چهارده و پانزده) با اتهامی واحد صادر و توسط دادستان به دادگاه ارسال شده است.

5.عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور اداری و مفقود شدن قرارهای تأمین (کفالت) آقایان... در پرونده تشکیل شده از سوی دادستان محترم (تخلف موضوع بند 4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات)
همانطور که در شرح ماوقع نیز توضیح آن رفت، پس صدور قرار کفالت برای موکلین،  آقایان... ذیل قرار کفالت صادره مرقوم می‌نمایند "قرار را قبول داریم و ضامن داریم آقایان... که همگی کارمند دولت هستند، اکنون در دادسرا حاضر هستند". لیکن در حال حاضر اثری از قرار صادره در پرونده مشاهده نشده است.

6. نقض قوانین موضوعه (تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات)
علیرغم صدور آرا متعدد له موکل و علیه شرکت برق منطقه‌ای مبنی بی حقی شرکت برق نسبت به تملک یا تصرف املاک موکلین، دادستان محترم بدون توجه به صدور این آرا دستور خلع ید موکلین و وضع ید شرکت یک شرکت خصوصی به نام شرکت... را صادر می‌نمایند.

7. خروج از بی‌طرفی و غرض‌ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

الف)  عدم پذیرش کفیل
ب) عدم رعایت مقررات مربوط به جلب متهمین
ج) بی‌توجهی به آرا صادره در خصوص اختلاف موجود بین موکلین و شرکت برق منطقه‌ای
د) صدور قرارهای نهایی و تأمین مضاعف برای موکل
همگی دلالت بر خروج مشتکی‌عنه از بی‌طرفی و اعمال منویات طرف دعوای موکلین دارد.
علی ایحال با توجه به توضیحات فوق، تعقیب انتظامی مشتکی‌عنه مورد استدعاست.


                                                                                          با تجدید احترام

☎  با ما در تماس باشید

روابط عمومی گروه وکلای نستوه


🔺بیشتر بخوانید :

 

نمونه لایحه تذکر به بازپرس                               نمونه شکایت از بازپرس

 

نمونه شکایت از قاضی                                    نمونه لایحه اعمال ماده 477 

 

شکایت در دادسرای انتظامی قضات                     نمونه شکایت از معاون دادستان

 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.
تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021 و شماره موبایل 09128940952
شهریار- اندیشه فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 65502197- 021 و شماره موبایل 09123665207

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر