وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | دعوی علیه شرکت منحل شده چگونه است؟

28 /02 /1398
مدیر سایت
سوالات حقوقی متداول
3603

دعوی علیه شرکت منحل شده چگونه است؟
 نحوه طرح دعوی به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که شخصی، قصد طرح دعوی جهت وصول مطالبات یا ایفای تعهدات قراداردی به طرفیت شرکتی را داشته باشد که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با رأی دادگاه، منحل شده و روند تصفیه آن در جریان باشد.
مقدمتاً باید به یاد داشته باشید که به موجب ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «تاخاتمه امرتصفيه، شخصيت حقوقی شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقی خواهد ماند و مديران تصفيه موظف به خاتمه دادن كارهای جاری واجراي تعهدات و وصول مطالبات وتقسيم دارائی شركت مي باشند وهرگاه برای اجرای تعهدات شركت معاملات جديدی لازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.»  و از طرفی مادامی که انحلال شركت به ثبت نرسيده واعلان نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثراست؛ ولذا فرض ما بر این است که دعوی مورد نظر ما، قرار است به طرفیت شرکتی مطرح شود که متعاقب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا رأی دادگاه، به انحلال؛ مراتب مرقوم به اداره ثبت شرکت ها اعلام و ثبت شده است.
به موجب ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز: «مديران تصفيه، نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم را جهت امرتصفيه حتی ازطريق طرح دعوی وارجاع به داوری وحق سازش دارا می باشند ومی توانند برای طرح دعاوی ودفاع ازدعاوی وكيل تعيين نمايند.»
حال با این مقدمات بر این فرض که بخواهیم دعوایی را به طرفیت شرکت منحله در حال تصفیه مطرح نماییم؛ در این صورت با عنایت به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه به قوت و اعتبار خویش باقی خواهد ماند و مدیر یا مدیران تصفیه به تصریح ماده 212 قانون مرقوم، صرفاً نماینده شرکت در حال تصفیه محسوب می شوند نه اصیل، لذا تردیدی وجود ندارد که این دعوی باید به طرفیت همان شرکت، با همان اسم و عنوان مطرح شود نه به طرفیت مدیر یا مدیران تصفیه؛ لیکن با عنایت به اینکه به موجب ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت: «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت "‌در حال تصفیه" ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.»؛ لذا برخی معتقدند که در مقام طرح دعوی باید در ستون خوانده پس از درج نام شرکت، به عبارت "در حال تصفیه" نیز اشاره شود؛ زیرا ماده 206 لایحه اصلاحی قانون تجارت از این حیث قاعده آمره محسوب شده و عدم رعایت آن از موجبات رد دعوی مطروحه است؛ لیکن عدم ذکر مدیر یا مدیران تصفیه در دادخواست تقدیمی با توجه به بقاء شخصیت حقوقی شرکت وبا عنایت به اینکه دادخواست، مصداق اوراق و آگهی های مربوط به شرکت نبوده و از طرفی الزام اخیر ناظر بر مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث، الزامی نبوده و خللی به دعوی مطروحه وارد نمی کند.
با این وصف به نظر می رسد تکلیف مندرج در قسمت اول ماده نیز ناظر بر وظایف و تکالیف مدیر یا مدیران تصفیه است نه اشخاص ثالث؛ لیکن اگر از منحله بودن شرکت اطلاع داریم؛ از باب احتیاط عبارت «در حال تصفیه» را پس از نام شرکت قید کنیم تا مانع طرح ایرادات احتمالی شویم.
در ضمن به یاد داشته باشیم که مستنداً به ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی مطروحه به طرفیت شرکت منحله، مادامی  که‌ تصفیه امور شرکت در جریان است، باید در دادگاهی اقامه شود که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد.
اما از آن سو در صورتی که وکیل شرکت منحله در حال تصفیه ای باشیم و قصد طرح دعوایی به وکالت از شرکت در حال تصفیه را داشته باشیم؛ در مقام طرح دعوی از ناحیه شرکت قطعاً باید عبارت "در حال تصفیه" را پس از درج نام شرکت در ستون خواهان به آن افزوده و من باب احتیاط نام مدیر یا مدیران تصفیه را نیز به عنوان نماینده شرکت در آن قید نمائیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

روابط عمومی گروه وکلای نستوه

برچسب ها:
پربازدید ترین سوالات حقوقی
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره