گروه وکلای رسمی | دادسرا نظامی | مقالات کیفری
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


دادسرای نظامی
دادسرای نظامی کجاست..؟
تشکیلات دادسرای نظامی چیست..؟
مرجع رسیدگی به جرائم نظامیان کجاست..؟
دادسرای نظامی به چه جرائمی رسیدگی می نماید..؟
برای شکایت از نیروی انتظامی به کجا مراجعه نماییم..؟
جرائم در صلاحیت، سازمان قضایی نیروهای مسلح چیست..؟
تفاوت دادسراهای عمومی و انقلاب  و دادسرای نظامی چیست..؟

سازمان قضایی نیروهای مسلح را می توان یکی از مراجع قضایی تخصصی دانست، سازمان قضایی نیروهای مسلح که متشکل از دادسرای نظامی و دادگاه نظامی است به جرائم مربوط به نیروهای نظامی، انتظامی و... رسیدگی می نماید بدین مفهوم که برای شکایت از کلیه جرائم اعضاء نیروهای انتظامی و نظامی می توان به دادسرای نظامی مرکز استان مراجعه نمود برای مثال چنانچه محل وقوع جرم در حومه استان تهران واقع گردد می بایست به دادسرای نظامی تهران و یا اگر جرمی در حومه استان البرز واقع گردد می بایست به دادسرای نظامی کرج و... مراجعه نمود، مقاله پیش رو در خصوص دادسرای نظامی تهیه شده از سوی گروه وکلای رسمی و توسط وکیل پایه یک دادگستری را تقدیم می نماییم.
درباره دادسرای نظامی بدانیم...

مطابق با اصل 172 قانون اساسی، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، ژاندارمری، شهربانی، محاکم نظامی تشکیل می گردد.
دادسرا نظامی و دادگاه نظامی، مطابق اصل 172 قانون اساسی به وجود آمده است، به عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح، شناخته شده است.

صلاحیت دادسرای نظامی:
مطابق ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده: «به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می شود»

منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح «انتظامی، نظامی، سپاه، بسیج و...» در ارتباط با وظایف و مسئولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند که در این صورت سازمان قضایی نیروهای مسلح، صلاحیت رسیدگی به این جرائم را در مواردی با شکایت شاکی خصوصی و در مواردی نیز بدون شکایت شاکی خصوصی خواهد داشت.

حال، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ظابطان در حین انجام وظایف قانونی خود و در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب شوند، اگر جرم در چنین شرایطی واقع شده باشد، مرجع صالح به رسیدگی، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم خواهد بود و نه دادسرای نظامی، فلذا چنانچه جرم ارتکابی از سوی ضابطان دادگستری نه در ارتباط و نه در راستای دستور قضایی صورت پذیرد، مبین صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح «دادسرای نظامی» جهت رسیدگی به موضوع خواهد بود.

نکته 1- به اتهامات نظامیان که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را مطابق قانون داشته باشند و از جمله جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، در دادسرای نظامی تهران رسیدگی می شود.
نکته 2- چنانچه سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال باشد، با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرای نظامی رسیدگی می شود.

ضابطان دادگستری طبق قانون آیین دادرسی کیفری:
ضابطان دادگستری را می توان مأمورانی دانست که تحت نظارت دادستان در کشف جرم، تحقیق و... به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

الف- ضابط عام:
فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی

ب- ضابطان خاص:
1- مأموران وزارت اطلاعات
2- رؤسا، معاونین و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان «توجه داشته باشید امور زندانیان و نه امور زندان ها»
3- سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروهای مقاوت بسیج سپاه پاسداران
4- سایر نیروهای مسلح
نکته- سربازان و کارکنان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند ولیکن تحت شرایطی می توانند مورد تعقیب سازمان قضایی نیروهای مسلح «دادسرای نظامی» در رابطه با جرم ارتکابی قرار گیرند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از:
1- دادسرای نظامی
2- دادگاه نظامی دو
3- دادگاه نظامی یک
4- دادگاه تجدیدنظر نظامی می باشد.

نحوه رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح:
سازمان قضایی نیروهای مسلح، مطابق قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب 1393/07/08 رسیدگی و تعیین مجازات آن، مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09 می باشد.


تشکیلات دادسرای نظامی:
در مرکز هر استان، سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل می گردد مانند سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح البرز، سازمان قضایی نیروهای مسلح قزوین، سازمان قضایی نیروهای مسلح گیلان و...
آنچنان که پیش تر اشاره گردید، سازمان قضایی نیروهای مسلح متشکل از دادسرای نظامی و دادگاه نظامی بود ولیکن در صورت نیاز در شهرستان ها دادسرای نظامی ناحیه نیز تشکیل می گردد.
 
دادسرای نظامی دارای:
الف- دادستان نظامی
ب- بازپرس «دادسرای نظامی»
ج- دادیار «دادسرای نظامی» است.

صلاحیت دادسرای نظامی مرکز استان:
دادسرای نظامی مرکز استان صالح به رسیدگی به جرائم واقع شده در حوزه خود می باشد ولیکن مطابق قانون به جرائم دسته ای از نظامیان در دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود که عبارتند از:
الف- نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب- نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی «افراد دارای درجه سرتیپ دومی غیر شاغل در محل سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل»

دادسرای نظامی:
دادسرای نظامی در بیشتر موارد با وقوع جرم و شکایت از سوی شاکی خصوصی، علیه نظامی، شروع به رسیدگی می نماید.
در مواردی ممکن است اعلام جرم از سوی، بازرسی، یگان و... صورت پذیرد.
نکته- سازمان بازرسی ناجا از طریق سامانه 197 نیز به موضوع رسیدگی می نماید.

پس از طرح پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح «دادسرای نظامی» شروع به رسیدگی در ماهیت موضوع خواهد نمود.

دادسرای نظامی پس از ورود در ماهیت ممکن است 3 قرار را صادر نماید.

الف- قرار منع تعقیب:
در صورت رسیدگی دادسرای نظامی و جرم نبودن عمل ارتکابی و یا عدم وجود ادله کافی قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می گردد.

ب- قرار جلب به دادرسی:
در صورت رسیدگی دادسرای نظامی و احراز وقوع جرم و وجود ادله کافی قرار جلب به دادرسی صادر می گردد.

ج- عدم صلاحیت:
در صورت رسیدگی در دادسرای نظامی و عدم وجود شرایط صلاحیت، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر می گردد.

برای اطلاع از مقاله دادگاه نظامی بر روی گزینه ذیل کلیک نمایید.
«دادگاه نظامی»

وکیل متخصص در امور سازمان قضایی نیروهای مسلح بهترین انتخاب خواهد بود، وکیل دادگستری بهترین مشاور برای پرونده های مطروحه در داسرای نظامی می باشد. وکیل متخصص در امور کیفری را از ما بخواهید، وکیل متخصص در امور کیفری بهترین یاری رسان شما خواهد بود، برای همراه داشتن وکیل در شهر خود با ما در ارتباط باشید.روابط عمومی گروه وکلای رسمی


 

 تهیه شده توسط بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری


 

بازديد : 1374