گروه وکلای رسمی | دادگاه نظامی | مقالات کیفری
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 


دادگاه نظامی
دادگاه نظامی کجاست..؟
تشکیلات دادگاه نظامی چیست..؟
تفاوت دادگاه عمومی و دادگاه نظامی چیست..؟
دادگاه نظامی به چه جرائمی رسیدگی می نماید..؟
دادگاه نظامی دو چه تفاوتی با دادگاه نظامی یک دارد..؟
دادگاه نظامی مرجع رسیدگی به کدام جرائم نظامیان است..؟
تفاوت دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی یک و دادگاه تجدیدنظر نظامی چیست..؟

پس از عبور از داسرای نظامی با دادگاه نظامی دو مواجه می شویم، البته در خصوص دادسرای نظامی قبلاً مقاله ای در سایت گروه وکلای رسمی برای علاقه مندان منتشر شده است، دادگاه نظامی تقسیم می شود به دادگاه نظامی دو، دادگاه نظامی یک، دادگاه تجدیدنظر نظامی، دادگاه نظامی دو زمان جنگ، دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، که البته گفتنی است دادگاه نظامی زمان جنگ در حال حاضر وجود ندارد و به اقتضای شرایط به وجود می آید. مقاله پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری و در خصوص دادگاه نظامی از سوی گروه وکلای رسمی تهیه شده است، تقدیم میداریم.
درباره دادگاه نظامی بدانیم...

همانگونه که پیشتر اشاره گردید، دادسرا نظامی و دادگاه نظامی، مطابق با اصل 172 قانون اساسی تشکیل شده و با عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح، معرف حضور همگان گردیده است.

برای اطلاع از مقاله دادسرای نظامی که در سایت قرار دارد و در خصوص صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح «دادسرای نظامی» مطالبی ارزنده تقدیم شما عزیزان گردیده است که می توانید جهت کسب اطلاع از آن مقاله بر روی گزینه ذیل کلیک نماید:
«دادسرای نظامی»

تشخیص افراد نظامی، طبق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:
دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص، نظامی و انتظامی، کلیه افراد که در ذیل بدان اشاره می گردد و در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به صورت اختصار «نظامی» خوانده می شوند، رسیدگی می نماید که عبارتند از:
1- کارکنان ارتش و سازمان های وابسته
2- کارکنان سپاه پاسداران، سازمان های وابسته و اعضاء بسیج
3- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح
4- کارکنان نیروهی انتظامی
5- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی و سازمان های وابسته
6- کارکنان وظیفه، از تاریخ شروع به خدمت و تا پایان آن
7- محصلان، موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح «مراکز آموزش نظامی و انتظامی و...»
8- اشخاصی که طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح، به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح می باشند.

نکته 1- دادگاه نظامی به جرائم نظامی و انتظامی، کارکنان فوق که در سازمان های دیگر نیز خدمت می کنند رسیدگی می نماید.
نکته 2- دادگاه نظامی به جرائم افراد نظامی که خدمت آنها به اتمام رسیده است رسیدگی می نماید چنانچه جرم در زمان مورد نظر تحقق یافته باشد و رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نیست.


تشکیلات دادگاه نظامی:
دادگاه های نظامی متشکل از موارد ذیل می باشد:
1- دادگاه نظامی دو
2- دادگاه نظامی یک
3- دادگاه تجدیدنظر نظامی
4- دادگاه نظامی دو زمان جنگ
5- دادگاه نظامی یک زمان جنگ
6- دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
نکته- صلاحیت، تعداد اعضاء دادگاه نظامی دو، دادگاه نظامی یک و دادگاه تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدید نظر استان مقرر شده است.

صلاحیت دادگاه نظامی دو:
دادگاه نظامی دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد.
دادگاه نظامی دو پس از صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست از دادسرای نظامی و ارجاع پرونده از طرف رئیس داگاه نظامی شروع به رسیدگی می نماید ولیکن به صورت کلی دادگاه نظامی دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم نظامیان را دارد مگر آنچه در صلاحیت مرجع دیگری به موجب قانون قرار گرفته باشد.
نکته - چنانچه سازمان قضایی نیروهای مسلح صالح به رسیدگی به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال باشد، با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه نظامی دو رسیدگی می شود.

صلاحیت دادگاه نظامی یک:
دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می گردد و دارای یک رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو رسمیت می یابد.
دادگاه نظامی یک به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1- جرایم موجب سلب حیات...
2- جرایم موجب حبس ابد...
3- جرایم موجب قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
4- جرایم دارای مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر «حبس بیش از 10 تا 15 سال»

نکات:
نکته 1- رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهان تیپ مستقل که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد باتوجه به مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دادگاه نظامی دو تهران می باشد.
نکته 2- به جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یا فرماندهان تیپ مستقل در دادگاه کیفری تهران می باشد.
نکته 3- دادگاه نظامی یک می تواند در صورت وجود شرایط ذیل به پرونده های در صلاحیت دادگاه نظامی دو رسیدگی نماید:
الف- دادگاه نظامی دو تشکیل نشده باشد.
ب- دادگاه نظامی دو بلاتصدی باشد.
ج- دادگاه نظامی دو با تراکم پرونده روبرو باشد.
نکته 4- در صورت رسیدگی دادگاه نظامی یک به پرونده های دادگاه نظامی دو، امکان صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است و می بایست در هر حال رأی صادر نماید.
نکته 5- در صورت وجود اختلاف در صلاحیت فی ما بین دادگاه نظامی دو و دادگاه نظامی یک، نظر دادگاه نظامی یک لازم الاتباع است.

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نظامی:
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز می باشد.
دادگاه تجدیدنظر نظامی استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی است به جزء مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

صلاحیت دادگاه نظامی مرکز استان:
دادگاه نظامی مرکز استان صالح به رسیدگی به جرائم واقع شده در حوزه خود می باشد ولیکن مطابق قانون به جرائم دسته ای از نظامیان در دادگاه نظامی مرکز استان رسیدگی می شود که عبارتند از:
الف- نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب- نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی «افراد دارای درجه سرتیپ دومی غیر شاغل در محل سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل»
نکته - به اتهامات نظامیان که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند، و دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را مطابق قانون داشته باشند و از جمله جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، در دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.

دادگاه نظامی، از جمله دادگاه های تخصصی می باشند، وکیل می بایست تخصص لازم را در این حیطه داشته باشد. وکیل دادگستری متخصص می تواند بهترین راهنما در پرونده شما باشد، دادسرا نظامی و دادگاه نظامی متفاوت تر از داسرا و دادگاه های عمومی هستند، دادگاه نظامی دارای آنچنان شرایط منحصر به فردی می باشد که وکیل دارای تابعیت غیر ایرانی نمی توانند در دادگاه نظامی برای دفاع حاضر شوند مگر در صورت وجود شرایطی خاص، وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری را از ما بخواهید، ما به شما بهترین وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری را معرفی می نماییم.


روابط عمومی گروه وکلای رسمیتهیه شده توسط بهنام نزادی وکیل پایه یک دادگستری

بازديد : 1055