گروه وکلای رسمی | خانم نسرین باقرزاده | وکلا رسمی


وکلا رسمی :: خانم نسرین باقرزاده


 

نام    نسرین
نام خانوادگی    باقرزاده  
عضو    کانون وکلای دادگستری
محل فعالیت    استان خراسان، مشهد
    نشانی     مشهد- نبش سجاد ١٤- پلاک ٢٧
  شماره موبایل      1020798 - 0915
شماره دفتر    37643187 - 051