گروه وکلای رسمی | قرار قرینه چیست..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

يكي از اصطلاحاتی كه ممكن است در روند دعاوی و رسيدگی به پرونده ها با آن برخورد نمايد «قرار قرينه» است.
اين اصطلاح در كتب حقوقی كمتر استعمال شده و در نصوص قانونی اصلاً مورد استفاده مقنن قرار نگرفته است؛ «قرار قرينه» فی نفسه قرار مستقلی در كنار قرارهای اعدادی يا نهايی نيست؛ ليكن به معنی آن این است كه  صدور برخی از قرارهای اعدادی توسط مرجع قضايی، می تواند قرينه بر پذيرش اصل ادعا يا رد آن توسط مرجع قضايی در رأی صادره در آتيه باشد.
به عنوان مثال در دعوی مطالبه اجرت المثل ايام تصرف، صدور قرار ارجاع امر به كارشناس جهت تعيين ميزان اجرت المثل ايام تصرف خوانده، قرينه بر پذيرش اصل ادعای تعلق اجرت المثل به خواهان  توسط دادگاه است؛ زيرا در صورتی كه دادگاه، متعاقب رسيدگی به پرونده و بنا به هر دليلی، خواهان را مستحق اجرت المثل نداند مبادرت به رد دعوی خواهان می كند و ضرورتی به صدور قرار كارشناسی در پرونده وجود نخواهد داشت؛  ليكن با صدور قرار ارجاع امر به كارشناس؛ اين قرار، قرينه بر آن است كه دادگاه اصل ادعای خواهان در خصوص استحقاق اجرت المثل را پذيرفته كه مبادرت به صدور قرار كارشناسی كرده  است. از اين رو به قرارهايی از اين دست كه حكايت از چگونگوگی اتخاذ تصميم نهايی توسط دادگاه داشته و سرنوشت دعوی را از پيش معلوم می نمايند، قرار قرينه گفته می شود.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 411