گروه وکلای رسمی | آیا تعقیب مجدد متهم امکان پذیر است..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

در مواردی ممکن است شخصی به واسطه انتساب اتهامی خاص مانند کلاهبرداری، از ناحیه شاکی خصوصی یا اعلام جرم از ناحیه مقامات ذی ربط تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در نهایت، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شده باشد.
چنانچه پس از صدور رأی نهایی، شاکی خصوصی یا مقامات اعلام کننده جرم، مجدداً تحت عنوان دیگری تقاضای تعقیب متهم را کرده باشند و پرونده جدیدی در این راستا شکل گرفته باشد؛ برای دفاع از اتهام انتسابی جدید، باید با تأکید بر اعتبار امر مختومه دفاعی به کیفیت آتی ارائه نمود:
نظر به اینکه سابقاً رفتار انتسابی به متهم صرف نظر از عنوان آن در مرجع قضایی «قید مرجع مورد نظر» مورد رسیدگی قرار گرفته و النهایه به موجب دادنامه شماره.....مورخ.....قرار منع تعقیب/حکم برائت اصدار یافته است؛ موضوع واجد ایراد اعتبار امر مختوم بها را داشته و پرونده اقتضای صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد؛ زیرا تغییر عنوان مجرمانه از مثلا کلاهبرداری به خیانت در امانت، مجوزی برای رسیدگی به رفتار واحدی که سابقاً نسبت به آن رسیدگی قضایی صورت گرفته و در خصوص آن رأی صادر شده است نیست؛ چرا که اصولاً آنچه که در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد رفتار ارتکابی از ناحیه متهم است نه عنوانی که از ناحیه شاکی خصوصی یا مقامات اعلام کننده جرم برای مقام قضایی توصیف گردیده است و توصیف رفتار متهم از حیث نوع اتهام انتسابی و یا جرم بودن یا نبودن آن رفتار بر عهده مقام قضایی است ولذا همانطور که فعل واحدی که از آن توصیف کیفری دیگری شده باشد نمی‌تواند منجر به دو بار اعلام حکم محکومیت گردد رفتار واحد نیز نمی‌تواند باعث طرح دو دعوای کیفری جدا از یکدیگر شود.
از این رو نظر به جمع بودن شرایط مربوط به وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوی و مآلاً حاکمیت اعتبار مختومه بر دعوی مطروحه، استدعای صدور قرار موقوفی تعقیب را به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری دارم.

 

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 29