گروه وکلای رسمی | دادنامه وکالت در طلاق چگونه است..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

نمونه دادنامه طلاق توافقی «وکالت در طلاق» بدین شرح است:
دادنامه:
خواهان :.... به نشانی: کرج،...
خوانده :....  به نشانی کرج،.... 
خواسته : طلاق توافقی (صدور گواهی عدم امکان سازش)
گردشکار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها زوج.... فرزند محمد با وکالت مع الواسطه.... و زوجه خانم... فرزند حسین مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش «طلاق توافقی» نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل و معاشرت با یکدیگر و انصراف از طلاق، مفید و مؤثر نبوده و به علاوه بر اینکه مرکز مشاوره نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات البین اعلام و چنین اظهار نمودند که زوجین بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق تقابل به شرح ذیل تراضی نموده اند: 1- زوجه کل مهریه خود را در ازای طلاق به زوج بذل می کند و وکیل مع الواسطه زوج با قبول بذل زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید و زوجه نسبت به نفقه گذشته و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی نداشته و نخواهد داشت و زوجین فرزند مشترکی ندارند. حیب گواهی آزمایشگاه زوجه باردار نمی باشد علیهذا دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوستی دادخواست با رعایت ماده 25 و 26 و تبصره ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش را صادر می نماید. نوع طلاق خلع نوبت اول می باشد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر و ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

بازديد : 19