گروه وکلای رسمی | شرایط واخواهی چیست..؟ | سوالات حقوقی متداول
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

چنانچه در مواردی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنها در جلسه دادرسی حاضر شده و دیگر خواندگان  حاضر نبوده و لایحه دفاعیه نداده باشند و به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم غیابی تلقی می گردد. «مستند به ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی» حال با وحدت ملاک از تبصره 3 ماده 393 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید ذیل رأی خود قابل واخواهی بودن یا نبودن رأی را «غیابی یا حضوری بودن رأی را» مشخص نماید، اما به هر حال چنانچه توصیف دادگاه از رأی حضوری باشد مانع از واخواهی شخص مدعی غیابی بودن، از حکم مذکور نمی باشد.

فلذا چنانچه در دادنامه حضوری قید گردد و خوانده با ادعای غیابی بودن واخواهی نماید، در این صورت دادگاه ابتدا در وقت فوق العاده به این امر از حیث حضوری یا غیابی بودن رسیدگی نموده و اگر حکم را غیابی تشخیص دهد «ادعای خوانده را بپذیرد»، قرار قبولی واخواهی صادر می نماید و اگر حکم را حضوری بداند، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

به نظر می رسد، قرار عدم استماع دعوا صادره نیز قابل اعتراض باشد مطابق بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی و می توان در دادگاه تجدید نظر، تجدید نظرخواهی نمود و از تاریخ ابلاغ قرار عدم استماع دعوا، مهلت تجدید نظرخواهی شروع می شود.

با عنایت به موارد فوق الاشاره و  با عنایت به آنکه واخواهی از جمله شکایت از آراء «عدول» می باشد، اقتضای آن می باشد که قبل از تجدیدنظر خواهی، واخواهی صورت پذیرد.

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

بازديد : 45