گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی کیفری| ضرب و جرح
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

ضرب و جرح
هرگاه شخصی عمداً به دیگری ضرب و جرحی وارد نماید که منجر به نقصان یا شکستن و یا از کار افتادن عضور از اعضا گردد و یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا زوال عقل مجنی علیه گردد مرتکب جرم ضرب و جرح شده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم ضرب و جرح:
1- عنصر قانونی جرم ضرب و جرح
2- عنصر مادی جرم ضرب و جرح
3- عنصر روانی جرم ضرب و جرح

1- عنصر قانونی جرم ضرب و جرح:
ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را می توان عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم ضرب و جرح می باشد که بیان کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

2- عنصر مادی جرم ضرب و جرح:
برای تحقق عنصر مادی جرم ضرب و جرح شرایط زیر ضروری می باشد:
الف: مجنی علیه یا بزه دیده می بایست انسان زنده باشد چرا که هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی شخص که در قید حیات نباشد تنها می تواند جرم جنایت بر میت تلقی گردد که خود جرمی است مستقل.
ب: جرم ضرب و جرح می بایست با فعل مثبت محقق گردد و ترک فعل در جرم ضرب و جرح مصداق پیدا نخواهد کرد.
ج: وسایل و ابزار ارتکاب جرم ضرب و جرح شامل هرگونه وسیله ای می شود.

3- عنصر روانی جرم ضرب و جرح:
عنصر معنوی جرم ضرب و جرح که سوء نیت می باشد بدین شرح است:
الف: سوء نیت عام:
مرتکب جرم ضرب و جرح قصد فعل یا اراده خود آگاهانه مرتکب جرم می باشد در واقع مرتکب قصد ایراد ضرب و جرح به مجنی علیه را داشته باشد.
ب: سوء نیت خاص:
مرتکب جرم ضرب و جرح قصد نتیجه که در واقع همان ورود صدمه و خسارت است را داشته باشد.
نکته- جرم ضرب و جرح از جمله جرایم مقید به نتیجه است.

مجازات قانونی جرم ضرب و جرح:
هرگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد به 2 تا 5 سال حبس محکوم می گردد و به در صورت درخواست مجنی علیه یا بزه دیده پرداخت دیه نیز محکوم می شود و همچنین هرگاه جرح وارده بر مجنی علیه منتهی به نقصان، شکستن، از کار افتادن عضوی از اعضا و یا مرض دائمی یا نقص یکی از هواس یا منافع نگردد و ابزار جرح اسلحه یا چاقو و... باشد مرتکب به 3 ماه تا 1 سال حبس محکوم می گردد.


برای داشتن وکیل متخصص در امور کیفری با ما در تماس باشید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

ضرب و جرح
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی کیفری


بازديد : 827