گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی کیفری| توهین
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

توهین
توهین در لغت به معنای سست کردن و خوار و خفیف نمودن آمده است و در اصطلاح حقوقی توهین به هر رفتاری اعم از فعل، گفتار، نوشتار و نیز اشاره دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب خوار و خفیف نمودن حبثیت و اعتبار شخصی در منظر و دیدگاه دیگر افراد جامعه گردد و در واقع جرم توهین به حیثیت معنوی اشخاص لطمه وارد می کند.

اقسام توهین:
1- توهین ساده
2- توهین مشدده

1- توهین ساده:
توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که با توجه به دارا بودن وصف مجرمانه مجازاتش تشدید نمی گردد مانند توهین به افراد عادی و...
جرم توهین ساده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد.

2- توهین مشدده:
این نوع از توهین با توجه به اینکه به اعتبار مقام و شخصیت مخاطب دارای ارزش می باشد، مجازات بیشتری برای مجرم در نظر گرفته شده است مانند توهین به مقام رهبری، توهین به نمایندگان مجلس و...
جرم توهین مشدد از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

شرایط جرم توهین:
1- موهون بودن رفتار مرتکب توهین
2- وجود مخاطب معین در توهین
3- حقیقی بودن شخص مخاطب توهین
4- زنده بودن مخاطب توهین

1- موهون بودن رفتار مرتکب توهین:
رفتاری که رکیک و ناپسند بوده و با توجه به شخصیت طرف مقابل و طبقه اجتماعی او توهین تلقی گردد.

2- وجود مخاطب معین در توهین:
مخاطب توهین لزوماً می بایست فرد معینی باشد و توهین به یک گروه کلی مانند همه معلمان، همه... جرم توهین محسوی نمی شود.

3- حقیقی بودن شخص مخاطب توهین:
اشخاص حقوقی مانند شهرداری و ادارات دولتی و... مشمول جرم توهین قرار نمی گیرند و مرتکب و نیز مخاطب جرم توهین می بایست شخص حقیقی باشند.

4- زنده بودن مخاطب توهین:
توهین به مردگان جرم محسوب نمی شود مگر اینکه عرفاً توهین به بازماندگان تلقی گردد.


وکیل دادگستری می بایست در پرونده های شما در کنارتان باشد چرا که وکیل دادگستری حس امنیت را به شما خواهد داد.


روابط عمومیگروه وکلای رسمی

توهین
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی کیفری


بازديد : 813