گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی کیفری| سرقت
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

سرقت
سرقت عبارت است از ربودن مال منقول که متعلق به دیگری باشد.

جرم سرقت شامل تقسیم بندی به شرح ذیل می باشد:
1- سرقت حدی
2- سرقت تعزیری

1- سرقت حدی:
هرگاه سرقت دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد بوده و سرقت حدی محسوب می گردد.
1- مال به سرقت رفته ارزش «مالیت» داشته باشد.
2- مال به سرقت رفته در حرز «جایی که از دستبرد محفوظ باشد» قرار داشته باشد.
3- سارق هتک حرز نماید.
4- سارق مال به سرقت رفته  را از حرز خارج نماید.
5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7- ارزش مال هنگام سرقت از حرز معادل 4/5 نخود طلای مسکوک باشد.
8- مال به سرقت رفته از اموال دولتی یا عمومی و یا وقف نباشد.
9- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
10- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشیده باشد.
12- مال به سرقت رفته قبل از اثبات سرقت به مالک اعاده نشده باشد.
13- مال به سرقت رفته از اموال سرقت شده یا غصبی نباشد.
14- مال به سرقت رفته قبل از اثبات سرقت به مالکیت سارق در نیامده باشد.

با جمع همه این شرایط سرقت حدی رخ می دهد و مجازات آن در مرتبه اول قطع 4 انگشت دست راست سارق و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد سارق و در مرتبه چهارم اعدام سارق خواهد بود هرچند سرقت در زندان باشد.

2- سرقت تعزیری:
هرگاه سرقت دارای تمام شرایط زیر باشد موجب تعزیر بوده و سرقت تعزیری محسوب می گردد.
1- سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه:
آزار و اذیت می بایست در حین سرقت و برای سرقت صورت گیرد.

2- سرقت مسلحانه و گروهی در شب:
هرگاه تعداد سارقین 2 نفر یا بیشتر باشند و حداقل یکی از آنها مسلح باشد حتی اگر سلاح مورد استفاده قرار نگیرد و هم چنین سرقت در شب واقع گردد.

3- سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه دیده:
هرگاه محل وقوع سرقت مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی و محل تصادفات رانندگی باشد سرقت تعزیری محسوب می شود.

نکته 1- هرگاه ربودن مال غیر از قصد سرقت باشد یعنی شخص به قصد شوخی یا استفاده موقت و بازگرداندن به مالک را داشته باشد سرقت محسوب نمی شود و در واقع جرم خاص بوده «مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات» و مرتکب به 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم خواهد شد.
نکته 2- شروع به سرقت اعم از حدی و تعزیری در قانون جرم انگاری شده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده است.


حتماً برای پرونده های کیفری خود از وجود وکیل دادگستری بهره مند گردید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

سرقت
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی کیفری


بازديد : 874