گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی کیفری| انتقال مال غیر
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

انتقال مال غیر
انتقال مال غیر در حال حاضر یکی از بیشترین دعاوی در محاکم را به خود اختصاص داده است در جرم انتقال مال غیر شخصی مال دیگری را برای خود انتقال می دهد.

تعریف قانونی انتقال مال غیر:
هرگاه شخصی مال دیگری را اعم از منقول یا غیر منقول را با علم و آگاهی اعم از عین و یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و هرگاه انتقال گیرنده در حین وقوع معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم باشد نیز کلاهبردار محسوب می شود.
مالک مال مورد انتقال می بایست پس از اطلاع از وقوع معامله و ظرف مهلت 1 ماه به طرف مقابل به وسیله  تسلیم اظهارنامه اطلاع و نسبت به آگاه ساختن انتقال گیرنده از مالکیت خود اقدام نماید در غیر موارد مورد اشاره و خودداری از این امر مالک نیز به عنوان معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

مجازات جرم انتقال مال غیر:
مجازات جرم انتقال مال غیر از حیث تعیین کیفر همانند جرم کلاهبرداری می باشد.
نکته 1- مجازات جرم کلاهبرداری حبس از 1 تا 7 سال می باشد و نیز جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال به صاحب آن می باشد.

نکته 2- با عنایت به اینکه جرم انتقال مال غیر بر حسب قانون کلاهبرداری محسوب می شود و نیز کلاهبرداری از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد، فلذا جرم انتقال مال غیر نیز غیر قابل گذشت می باشد و جنبه عمومی دارد.

نکته 3- با عنایت به اینکه جرم انتقال مال غیر بر حسب قانون کلاهبرداری محسوب می شود و نیز کلاهبرداری از جمله جرایمی است که مشمول مرور زمان نمی گردد فلذا جرم انتقال مال غیر نیز مشمول مرور زمان نمی گردد.

نکته 4- انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول جرم انتقال مال غیر نمی باشد.

نکته 5- مهمترین تفاوت جرم انتقال مال غیر با معامله معارض این موضوع می باشد که در معامله معارض مالک نسبت به مال خویش معاملات متعدد انجام می دهد و این در حالی است که در جرم انتقال مال غیر شخص مال دیگری را انتقال می دهد.

نکته 6- مهمترین تفاوت جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی این موضوع می باشد که در معامله فضولی، فضول معامله را برای مالک انجام داده است و این در حالی است که در جرم انتقال مال غیر شخص مال دیگری را برای خود انتقال می دهد.

نکته 7- انتقال مال مشاع توسط شریک معادل سهم خود جرم انتقال مال غیر محسوب نمی گردد چرا که هر یک از شرکا در جز به جز مال مورد انتقال مالکیت دارند و چنانچه هر یک از شرکا بیش از سهم خود مال مشاع را با سوء نیت انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.


وکیل متخصص در امر کیفری یکی از ملزومات هر پرونده ای است برای همراه داشتن وکیل متخصص در امور کیفری با ما در ارتباط باشید.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

انتقال مال غیر
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی کیفری


بازديد : 876