گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی کیفری| خیانت در امانت
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

خیانت در امانت
خیانت در امانت را می توان یکی از زشت ترین جرایم دانست و نام برد چرا که مرتکب جرم خیانت در امانت شخص امینی است که وصف امانت داری خود را زائل می کند.

خیانت در امانت یکی از جرایمی است که در اسلام به شدت نهی شده است و حتی در قران نیز آیاتی در این خصوص وجود دارد.

تعریف قانونی جرم خیانت در امانت:
هرگاه مالی اعم از منقول یا غیر منقول توسط مالک یا متصرف قانونی به شخصی به عنوان امانت سپرده شود و بنا بر آن باشد که امین آن را مسترد و یا به مصرف معینی برساند ولی امین آن مال را با سوء نیت استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نماید به جرم خیانت در امات محکوم می شود.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت:
1- سپرده شدن مال متعلق به غیر به مرتکب به عنوان امانت
2- قرار بر استرداد مال و یا به مصرف معین رساندن آن
3- استعمال، تصاحب، تلف و یا مفقود نمودن مال مورد امانت به ضرر مالک یا متصرف قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت:
1- عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
2- عنصر مادی جرم خیانت در امانت
3- عنصر روانی جرم خیانت در امانت

1- عنصر قانونی جرم خیانت در امانت:
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت از مهمترین عناصر تشکیل دهنده این جرم می باشد که مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات عنوان گردیده است.

2- عنصر مادی جرم خیانت در امانت:
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از: تصاحب، استعمال، تلف و مفقود نمودن مال مورد امانت که می بایست به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال باشد.

3- عنصر روانی جرم خیانت در امانت:
عنصر روانی جرم خیانت در امانت را می توان سوء نیت دانست بدین شرح:
سوء نیت عام:
علم و ارداه خود آگاهانه و همچنین قصد انجام عمل تصاحب، استعمال، اتلاف و مفقود نمودن مال موضوع امانت است.
سوء نیت خاص:
قصد اضرار به مالک یا متصرف قانونی مال مورد امانت حتی اگر نفعی برای خیانت کننده وجود نداشته باشد.

مجازات جرم خیانت در امانت:
هرگاه امین اموال منقول یا غیر منقول را که به عنوان امانت نزد وی بوده است را به ضرر مالک یا متصرف قانونی آن استعمال و.... به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

نکته 1- جرم خیانت در امانت از جمله جرایم عمومی محسوب می شود و رضایت شاکی و یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم خیانت در امانت منتفی می کند ولی جنبه عمومی جرم خیانت در امانت به لحاظ مصلحت جامعه به قوت خود باقی است به عبارت ساده اینکه جرم خیانت در امانت از جمله جرایم غیر قابل گذشت است.
نکته 2- جرم خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد.
نکته 3- محل وقوع جرم خیانت در امانت را می توان محل تخلف امین از قرارداد امانت دانست.


برای پرونده های کیفری خود بهترین وکلای دادگستری متخصص در این زمینه انتخاب نمایید، گروه وکلای رسمی تنها یک شخص نیست بلکه گروهی متشکل از وکلای متخصص است.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

خیانت در امانت
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی کیفری


بازديد : 898