گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی خانوادگی| استرداد جهیزیه
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

استرداد جهیزیه

معنای جهیزیه به طور کلی در قانون و عرف بسیار متفاوت است چرا که اگر نظر قانون را بر جهیزیه بخواهیم بدانیم بایستی جهیزیه را جزئی از نفقه دانسته ولی در عرف تکلیف همراه داشتن جهیزیه را با زن دانسته است.
پس نتیجه مشخص می گردد در جایی که ما قانون داریم به دنبال عرف نمی رویم.

مطابق با قانون مدنی زن تکلیفی جهت به همراه داشتن جهیزیه ندارد و در صورتی که جهیزیه به منزل شوهر خود برده است می تواند در هر زمان ممکن آنها را مسترد نموده و دخل و تصرف در آنها نماید و در مقابل مرد را مکلف نماید برای تمکین و ادامه زندگی مشترک حداقل وسایل زندگی را فراهم نماید و بایستی وسایل مورد استفاده با شأن زن و مناسب برای زندگی با او باشد.

اموالی که زن به همراه خود به عنوان جهیزیه به منزل شوهر آورده است را می توان امانتی در دست مرد دانست و چنانچه در استفاده از این امانات تعدی و تفریط نماید مکلف به جبران آن است و چنانچه این اموال را بدون اجازه مالک آنها به فروش رساند مرتکب جرم خیانت در امانت و یا فروش مال غیر شده و از لحاظ جزائی قابلیت پیگرد و تعقیب کیفری را به همراه خواهد داشت.

زن می تواند برای استرداد اموال خود که همان جهیزیه می باشد به دادگاه خانواده مراجعه نماید و ضمن تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه بدهد و بایستی شهادت شهود را در استشهادیه تهیه شده پیئست دادخواست نموده و چنانچه سیاهه قبلاً تهیه و به امضاء مرد یا اقوام وی نیز رسیده باشد را به دادخواست پیوست نماید.

نکته: چنانچه مرد مطلع شود که زن اقدام به استرداد جهیزیه از طریق مراجع قضایی یعنی شورای حل اختلاف و یا دادگاه نموده است این امکان وجود دارد که در عملی ناشایست اقدام به تخریب و حیف و میل اموال نماید.

سئوال: زن در این خصوص چه بایستی انجام دهد..؟

زن می تواند قبل از هر چیز درخواست تأمین خواسته نماید و اقدام به توقیف اموال خود یا همان جهیزیه نماید که این اموال پس از توقیف به حافظ و یا امینی که از سوی طرفین معرفی می گردد سپرده شود و تا تعین تکلیف نهایی دادگاه در خصوص ادعای هر یک از طرفین این اموال به عنوان امانت در ید امین باقی می ماند و هر گونه تعدی و تفریط امین وی را در حکم ضامن خواهد آورد.


دعاوی خانواده هر چند به ظاهر دارای شکلی بسیار ساده می باشند ولی در باطن دارای پیچیدگی های منحصر به فرد خود می باشند وجود وکلای پایه یک دادگستری این امکان را به طرفین می دهد تا بدون تشدد خاطر نسبت به پیگیری پرونده های خود اقدام نمایند و چنانچه شما به دنبال وکیل دادگستری می باشید می توانید از  گروه وکلای رسمی تقاضای وکلای متخصص در امور خانواده اعم از زن و یا مرد را داشته باشید و مطمئن باشید با همراه شما هستیم.


روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

استرداد جهیزیه
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی خانوادگی


بازديد : 933