گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی خانوادگی| طلاق از طرف مرد
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

طلاق از طرف مرد

مطابق با قانون مدنی در ایران حق طلاقاز اختیارات مرد است هر چند مرد می تواند ضمن عقد نکاح یا به موجب عقد جداگانه ای این اختیار را به زن نیز بدهد.

مطابق با قانون و همچنان که اختیار طلاق را به مرد داده است پس نتیجتاً مرد می تواند بدون دلیل اقدام به طلاق همسر خود نماید و از جایی که طلاق نوعی ایقاع از طرف مرد محسوب می شود، رضایت یا عدم رضایت زن در آن دخیل نمی باشد.

در خصوص طلاق از طرف مرد گفتنی است که مرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق بدهد و دادگاه رسیدگی کننده در بدو امر طرفین را برای صلح و سازش به داوری ارجاع می نماید و در آخر نیز دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل نظر آنها را رد می کند.

پس از ارجاع به داوری هریک از زوجین بایستی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال سن داشته و آشنا به مسائل خانوادگی، اجتماعی و شرعی است را به دادگاه معرفی نماید و در صورت اظهار ناتوانی از معرفی داور دادگاه خود این موضوع را انجام میدهد البته به هزینه متقاضی.

پس از طی مراحل فوق البیان دادگاه مکلف است در رأی خود با عنایت به شروط ضمن عقد ازدواج و مندرجات سند ازدواج تکلیف، جهیزیه، مهریه زوجه، اطفال و حمل را معین نموده و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت و چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نکته: ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است البته ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج و تقسیط محکوم به نیز امکان پذیر است البته ناگفته نماند که در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور نسبت به ثبت طلاق رضایت داشته باشد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی خود اقدام نماید.
 

 گروه وکلای رسمی  به شما هم وطنان و هم میهنان عزیز که به دنبال وکیل متخصص زن در امور خانواده و یا وکیل متخصص مرد در امور خانواده می باشید را در کوتاهترین زمان ممکن معرفی می کنند، وکلای  گروه وکلای رسمی متخصص در امور خانواده می باشند.
 
روابط عمومی گروه وکلای رسمی

طلاق از طرف مرد
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی خانوادگی


بازديد : 950