گروه وکلای رسمی | خدمات وکالت | وکالت دعاوی ملکی| خلع ید
ثبت سفارش خدمات:0
کاربر جاری:کاربر میهمان
عضویت در سایت
ورود به حساب کاربری
ثبت شکایات
قوانین سایت
صفحه نخست نقشه سایت تماس با ما
 

خلع ید
در دعوای خلع ید خواهان بایستی با ادله متناسب مالکیت خود را نسبت به ملک مورد دعوا که توسط خوانده مورد انکار واقع شده و همچنین غاصبانه بودن ید خوانده را اثبات نماید که در صورت اثبات دادگاه حکم خلع ید علیه خوانده صادر می نماید.

خوانده برای دفاع در دعوای خلع ید می بایست دلایلی مبنی بر قانونی بودن تصرفش ارائه نماید و الا تصرف وی غاصبانه تلقی خواهد شد.

دعوای خلع ید دعوای ذاتاً مالی محسوب می شود و چنانچه مالکیت مورد تنازع نباشد، قانونگذار آن را از جهت هزینه دادرسی، قابلیت تجدید نظر خواهی و حق الوکاله وکیل در حکم دعوای غیر مالی دانسته است. 
خلع ید فرع بر مالکیت است، در واقع برای ارائه دادخواست خلع ید ارائه اصل سند مالکیت الزامی است یعنی می بایست ابتدا خواهان مالکیت خود را اثبات نماید و سپس اقدام به تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده برای خلع ید نماید.

ارکان دعوای خلع ید عبارت است از:
1- غیر منقول بودن موضوع دعوای خلع ید
2- استیلا و وضع ید مدعی علیه دعوای خلع ید
3- عدوانی بودن تصرفات متصرف دعوای خلع ید
4- مالکیت خواهان دعوای خلع ید

1- غیر منقول بودن موضوع دعوای خلع ید:
دعوای خلع ید الزاماً نسبت به مال غیر منقول قابلیت طرح را دارد و در نتیجه قابل رسیدگی می باشد.

2- استیلا و وضع ید مدعی علیه دعوای خلع ید:
چنانچه ورود به ملک دیگری به قصد استیلاء «مسلط شدن بر مال دیگری» صورت بگیرد در اینجا می توان دعوای خلع ید را مطرح نمود.

3- عدوانی بودن تصرفات متصرف دعوای خلع ید:
استیلاء بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف غیر مجاز و غیر قانونی باشد که در این صورت می توان دعوای خلع ید را مطرح نمود.

4- مالکیت خواهان دعوای خلع ید:
ابتدا خواهان دعوای خلع ید مالکیت خود را بر مال غیر منقول موضوع دعوا ثابت نماید، چرا که اگر خواهان برای طرح دعوای خلع ید مالک نباشد ذینفع محسوب نمی شود و قرار رد دعوای خلع ید صادر خواهد شد.

نکته- دعوای خلع ید می بایست بر علیه شخصی اقامه گردد که بر ملک مورد نظر تصرف غاصبانه دارد در غیر این صورت قرار رد دعوای خلع ید صادر خواهد شد ولیکن در رابطه با خلع ید از ملک مشاع نیازی به طرح دعوای خلع ید علیه تمامی شرکا نمی باشد و چنانچه حکم خلع ید به نفع یکی از مالکین مشاعی و علیه متصرف مال مشاع صادر گردد متصرف از ملک به وسیله مراجع ذیصلاح خارج می گردد اما ملک در اختیار محکوم له قرار نخواهد گرفت چرا که لازمه تصرف محکوم له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکا ملک مشاع می باشد.


وکیل متخصص در امور ملکی، وکیلی است با تجربه در این خصوص برای داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی خود هم اکنون با ما در تماس باشید.


روابط عمومی  گروه وکلای رسمی

خلع ید
سایر دسته بندی های خدمات وکالت گروه وکلای رسمی:
وکالت دعاوی ملکی


بازديد : 972