وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | وکیل شکایت از پزشک در کرج

10 /08 /1399
مدیر سایت
مقالات کیفری
385

وکیل شکایت از پزشک در کرج
موضوع مطلب وکیل شکایت از پزشک در کرج می باشد لیکن با توضیحات کامل در خصوص شرایط شکایت از پزشک توضیحاتی نیز در خصوص وکیل شکایت از پزشک در کرج در انتها تقدیم می گردد. حال اگر بخواهیم فهرستی از پر مسئولیت ترین مشاغل جهان را معرفی کنیم قطعاً پزشکی در صدر جدول این مشاغل خواهد بود چرا که پزشکی شغلی است که مستقیماً با جان و سلامتی انسان ارتباط دارد و هر نوع قصور و کوتاهی می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیر به جان و سلامتی انسان شود. بر طبق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران که در آن به نوع جرم پزشکی اشاره شده است، هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است را ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند می شود و بر حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند اینکه... پزشک و پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
 برای فهم بهتر این ماده قانونی باید با مفاهیم و عناوینی که در این ماده استفاده شده است آشنا شویم، لذا در ابتدا انواع جنایات را در قانون مجازات اسلامی کشور بررسی می‌کنیم.
جنایت عمدی: جنایت عمدی جرمی است که فاعل یا مرتکب، سوء نیت و قصد انجام فعل را دارد و هدف از انجام آن فعل انجام جرمی خاص است.
 جنایات شبه عمدی: جرمی است که مرتکب قصد انجام فعل را دارد اما آن فعل را به قصد انجام جرم خاص انجام نمی‌دهد در واقع مرتکب سوء نیت ندارد و فقط مرتکب تقصیر شده است. در این جرم، جنایت به وقوع پیوسته پیش بینی نشده است.
خطای محض: مرتکب در جنایتی که صرفاً در نتیجه خطای محض حاصل می شود، قصد انجام آن فعل خاص را ندارد و قصد رسیدن به هدف خاص یعنی جرمی که واقع شده است را نیز ندارد و فقط مرتکب خطا شده است.
بر طبق تعریف انواع جرم در قانون مجازات کشور، جنایت حاصل از از فعل پزشک جنایت شبه عمد است چراکه پزشک قصد انجام فعل را دارد اما آن فعل را به قصد انجام جرم خاص انجام نمی دهد، سوء نیت ندارد و فقط مرتکب تقصیر شده است.

بیشتر بدانید: وکیل خوب در کرج

مفهوم تقصیرچیست؟
بر طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ایران، تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می‌شود.
بی احتیاطی که در ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی از آن نام برده شده است انجام عملی است که از دیدگاه عرف یک شخص عاقل آن را انجام نمی‌دهد و باید از انجام آن خودداری کرد. بی احتیاطی خطایی ست که نتیجه ی آن قابل پیش بینی بوده و همانطور که عرض شد انسان عاقل آن را انجام نمیدهد.
بی‌مبالاتی ترک فعلی است که از دیدگاه عرف انجام دادن آن لازم و ضروری ست چرا که در صورت عدم انجام فعل بروز خسارت و تضرر حتمی ست. مثلاً اگر خودرویی دچار نقص فنی ست و راننده از این نقصان مطلع باشد و نسبت به رفع آن اقدام نکند و از اتومبیل استفاده کند بی‌مبالاتی کرده و اگر آن خودرو معیوب باعث ورود خسارت شود، مسٔول است. در ادبیات حقوقی بی‌مبالاتی، غفلت، مسامحه،  سهل انگاری و اهمال از نظر معنی مترادف هستند.
مهارت: مهارت یعنی توانایی انجام کاری خاص. مثلاً رانندگی یک مهارت است یا پزشک برای انجام جراحی باید متبحرو ماهر باشد، در غیر این صورت اگر شخصی که مهارت خاص در انجام کاری خاص را ندارد اقدام به انجام آن کار نماید، در صورت بروز خسارت و تضرر مسئول است.
عدم رعایت نظامات دولتی: در تبصره ماده ۱۴۵ از عدم رعایت نظامات دولتی نیز نام برده شده است در تعریف نظامات دولتی میتوان گفت ضابطه ها و مقرراتی که بر طبق قوانین خاص، آیین نامه ها و... که به وسیله نهادهای صالح تعیین شده و اشخاص مکلف به اجرای آنها هستند مثلاً ممنوعیت به ورود خیابان یک طرفه.

بیشتر بدانید: شکایت از قاضی کرج

حال که با بعضی از مفاهیم مصطلح در خصوص جرایم آشنا شدیم، در ادامه این مطلب سعی داریم به سوالاتی متداول در خصوص جرایم پزشکی پاسخ دهیم. از جمله:
 مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکان در کرج چگونه است؟
 مرجع صالح به رسیدگی به جرایم پزشکی در کرج کجاست؟
 برای شکایت از پزشک که با قصور وی در کرج بیمار دچار نقصان شده است به کجا مراجعه کنیم؟
 مجازات جرایم پزشکی چیست؟
 بهترین وکیل شکایت از پزشک در کرج کیست؟
 در ابتدا لازم به ذکر است که باید بین تخلفات و جرایم پزشک تفاوت قائل شد چرا که رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرا و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی است و رسیدگی به جرایم پزشکی مانند جرائم دیگر در صلاحیت مراجع کیفری است.
 

بیشتر بدانید: وکیل طلاق در کرج


تخلفات انتظامی پزشکان شامل مواردی است که پزشک و یا کادر درمان خارج از ضوابط فنی و با عدم رعایت موازین علمی و پزشکی انجام داده و موجب ورود خسارت و ضرر به بیمار شود. مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی است. چون به دلیل تخصصی بودن موضوعات فوق در خصوص رسیدگی به این امورباید از کارشناسان و متخصصین امر استفاده می شود. اگر تخلف پزشکی دارای شرایط یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. مثلاً اگر پزشکی در حیطه شغلی خود موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی خود را انجام ندهد مرتکب تخلف شده است و حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می‌شود:
- تذکرات شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
- توزیع یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل
- الصاق در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک‌سال تا پنج سال در تمام کشور
- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور


بیشتر بدانید: وکیل خیانت در امانت در کرج


همانطور که عرض شد بین جرایم پزشکی و تخلفات پزشکی تفاوت بسیار است و از لحاظ رسیدگی مرجع رسیدگی به هرکدام از این عناوین، جداگانه است .برای رسیدگی به جرایم پزشکی همانند سایر جرایم مرجع صالح مرجع قضایی محل وقوع جرم اعم از دادسرا و دادگاه کیفری است. البته قابل ذکر است به علت تخصصی بودن موضوع جرایم پزشکی، از نظرات کارشناسی متخصصین سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی کشور در رسیدگی به این امور در مراجع قضایی نیز استفاده می شود. تشخیص تقصیر کادر پزشکی یا بیگناهی آنان در نهایت به عهده قاضی صادرکننده رای است.
چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح یا نقص عضو عمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد با مرتکبان برابر مجازات‌های مندرج در قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد که حسب مورد مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی  و محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
نکته قابل ذکر این است که زمانی که بیمارجهت عمل جراحی به بیمارستان مراجعه می‌کند فرم رضایت نامه ای را امضا کرده و با امضای آن حق تعقیب کیفری پزشک و کار و درمان را در صورت بروز هرگونه حادثه برای بیمار از خود سلب می کند. شاید بیمار تصور میکند با امضای این رضایت نامه  حق تعقیب کیفری و مطالبه خسارت در صورت بروز حادثه را از خود سلب کرده است اما قانون مجازات اسلامی مطالبه ی هر گونه خسارتی که ممکن است از عدم توانایی یا اشتباه پزشک به بیمار وارد شود را قابل تعقیب کیفری دانسته و این اعلام برائت به معنی منتفی شدن مسئولیت کیفری پزشک نیست.
در واقع اگر بیمار با امضای ذیل رضایت نامه از پزشک اعلام برائت کند و پزشک احتیاط لازم را انجام ندهد و در نتیجه مرتکب جنایت علیه بیمار شود، مسئولیت کیفری داشته و قابل تعقیب کیفری است.
در خصوص مسئولیت پزشک قضات دادگاه های تهران اینگونه اظهار نظر نمودند که تحصیل برایت از بیمار توسط پزشک قبل از درمان جراحی منصرف از مواردی است که پزشک مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی یا عدم رعایت موازین فنی و علمی می‌شود و عدم مسئولیت او صرفاً در مواردی که موازین علمی و فنی را رعایت کرده و با وجود این اقدام موجب تلف جان بیمار شده است، بنابراین هرگاه پزشک با بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت موازین فنی و علمی موجب تلف جنین یا صدمه به بیمار شود پزشک مسئول خواهد بود. هرچند قبل از معالجه برائت حاصل نموده باشد به عبارت دیگر تحصیل برائت یعنی عدم مسئولیت توجیه گر بی دقتی عدم مهارت پزشک نخواهد بود در این خصوص به شما توصیه می شود تا با بهره گیری از تجربیات وکلای گروه وکلای رسمی در شعب مختلف در کشور بهره مند شده و نسبت به آگاهی از حقوق قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهید.
برای شکایت از پزشک در کرج می توانید با شماره وکیل در کرج تماس حاصل نموده و مشاوره تخصصی دریافت نمایید.


برای ارتباط با وکیل در کرج کلیک نمایید.
شعبه کرج
 


روابط عمومی گروه وکلای رسمی کرج
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره