وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | ظهرنویسی اسناد تجاری

31 /04 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
2121

ظهرنویسی اسناد تجاری
 با پیشرفت جوامع بشری و روابط اشخاص اسناد تجاری« چک و سفته» به وجود آمد و ظهر نویسی شکل گرفت، اما ظهر نویسی از ابتدا بدین شکل رایج امروزی در چک و سفته وجود نداشت و گذر زمان شکل جدیدی به چک و سفته و آثار حقوقی آن مثل ظهر نویسی داد ولی با همه این اوصاف هنوز هم اشخاصی هستند که نمیدانند چک و سفته چیست و ظهر نویس کیست به همین علت مقاله پیش رو توسط وکلای  گروه وکلای رسمی آماده شده تا در خصوص چک و سفته و یکی از آثار آن یعنی ظهر نویسی به اختصار مطالبی را عنوان نماید. ظهرنویس کیست و چک و سفته چیست؟ آیا میدانید ظهر نویسی در چک و سفته چیست؟ آیا میدانید امضاء چک و سفته به عنوان ظهر نویسی نیز وجود دارد؟ آیا در خصوص مسئولیت قانونی امضاء کننده و یا ظهرنویس درچک و سفته میدانید؟ درباره ظهر نویسی  چک و سفته بدانیم.
با بررسی در فرهنگ لغت ظهر به معنای پشت آمده است و در تعریفی ظهرنويسی و يا پشت نويسی عبارت است از اينكه دارنده چک و سفته مطالبی را كه حکایت دارد از آثار حقوقی و منظور ظهرنویس از نوشتن که به چه دلیل « انتقال، ضمانت و...» در پشت سند می نویسد و امضاء می كند و به عبارت دیگر ظهرنويسی آن است كه دارنده چک و سفته به موجب آن دستور می دهد تا مبلغ مشخص و مندرج در چک و سفته به ديگری پرداخت شود.
شرايط کلی در ظهرنويسی چک و سفته:
به طور کلی در ظهرنويسی شرایطی وجود دارد که به دو دسته یعنی شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می شود.
در خصوص شرايط شكلی می توان همان موارد موجود در ماده 246 قانون تجارت را دانست که در ذیل مختصر بدان اشاره میگردد.
نکته 1- ظهرنويسی می تواند فاقد تاريخ باشد يعنی اینکه تاريخ در ظهرنويسی از شرايط اختياری چک و سفته است ولیکن دارای آثاری است از جمله تشخيص اهليت ظهرنويسان و منتقل اليه به هنگام ظهرنويسی و هم چنين ظهرنويسی بايستی به صورت كتبی باشد.
نکته 2- این که ظهرنويسی در سند جداگانه فقط به موجب مقررات مدنی میسر است.
ماده 246 قانون تجارت: «برای ظهرنويسی فقط امضای ظهرنويس را كافی دانست است و نيازی به درج عبارت ديگر ندانسته»
مستند به همین ماده ظهرنويسی می بایست همراه با امضا باشد ولی طبق نظر مشهور و همچنین مطابق عقل و عرف تجاری زمانی که عمل صدور می تواند با مهر يا امضا باشد، ظهرنويسی می تواند امکان آن را داشته که با مهر صورت پذیرد.
اين موضوع فقط در قانون تجارت و نسبت به برات مطرح می باشد و در چک به صراحت قانون فقط امضاء معتبراست.
انواع ظهرنويسی در چک و سفته
ظهرنويسی در چک و سفته در یک تقسیم بندی شامل:
1- ظهرنویسی چک و سفته برای انتقال
2- ظهرنویسی چک و سفته برای وكالت
3- ظهرنویسی چک و سفته برای ضمانت
4- ظهرنویسی چک و سفته برای....
ظهرنويسی چک و سفته برای انتقال:
ظهرنويسی به طور کلی حکایت از انتقال سند تجاری« چک و سفته» دارد و اینکه انتقال چک و سفته می تواند فاقد تشريفات خاص و به محض امضاء دارنده و نیز میتواند به صورت قبض و اقباض نیز صورت بگیرد و همچنین بعضاً می تواند به صورت قهری به گردش درآید.
ظهرنويسی چک و سفته به عنوان وكالت:
در وکالت فرد به نيابت از سوی دیگری عمل می كند و چک و سفته را از سوی ديگری ظهرنويسی کرده  و وجه چک و سفته را میگیرد که مسلماً متعلق به موكل است.
ظهرنويسی چک و سفته برای ضمانت چگونه است؟
در خصوص شخص ثالثی که ظهر چک و سفته را امضاء می كند گفتنی است که عمل او حكایت از انتقال سند نيست ولیکن با كسی كه از او ضمانت كرده است، مسئوليت تضامنی نسبت به پرداخت مبلغ چک و سفته را دارد.
مسئوليت ضامن و مدت ضمانت در چک و سفته چگونه است؟
برای بررسی دقیق  این موضوع بايستی به درستی تفکیک نمود که مضمون عنه ضامنین چه كسانی هستند؟
چنانچه مضمون عنه ضامنین برات گير، صادر كننده سفته يا چک باشد آن طور كه برای مراجعه به اين مسئولان مورد اشاره رعايت مواعد شرط نيست و برای مراجعه به ضامنین آنها نيز رعايت مواعد شرط نيست که در این خصوص نیز رأی وحدت رويه مورخ 1374 تأیید کننده همین موضوع می باشد كه برای مراجعه به ضامن مديون اصلی رعايت مواعد مقرر در مواد 280 و 286 و 287 و 274 قانون تجارت الزامی نيست.
فايده عملی تشخيص ضامن از ظهرنويس در چک و سفته چیست؟
به طور کلی برای مراجعه به ضامن بعد از سر رسید رعايت مواعد شرطنبوده و نیست و حال آنكه برای مراجعه به ظهرنويس رعايت مواعد یکی از شروط اصلی  است و در این جا منظور از ضامن می تواند بر حسب مفهوم ضامن ظهرنويس و یا ضامن صادر كننده باشد.
وکیل دادگستری استخدام مراجع دولتی نیست چرا که وکیل استقلال دارد نسبت به کارکنان قضاء و این استقلال وکلا باعث شده است تا در پرونده های مطروحه وکلای دادگستری بدون تشد خاطر و آزادانه نسبت به دفاع از موکل بپردازند و گفتنی است وکیل دادگستری حقوق بگیر هیچ مرجع دولتی نیست و نیاز ندارد برای اینکه حقوق و مزایایش کم نشود در دارسی وکیل از دفاع خود بکاهد بیایید برای آینده ای روشن به وکلای دادگستری بخاطر خودمان ارزشی بیشتر بدهیم و به وکیل دادگستری اعتماد کنیم چرا که وکیل دادگستری امین شماست و وجود وکیل دادگستری در دعاوی باعث دلگرمی خواهد بود و وکیل دادگستری امین شماست.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره