وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری

19 /05 /1395
مدیر سایت
مقالات تجارت
1692

استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری
استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در چک و سفته قسمت دوم
در مقاله قبلی که در خصوص استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری و مقدمه این مقاله در همین سایت مطالب ارزنده ای برای شما عزیزان و جهت افزایش اطلاعات حقوقی از طرف وکلای  گروه وکلای رسمی ایران جهت ارتقا آگاهی عموم افراد جامعه ارائه و در خصوص چک و سفته مطالبی را عنوان نمودیم و در حال حاضر این مقاله ادامه ای بر مقاله قبلی در خصوص چک و سفته  هست و در ادامه تقدیم می گردد. استثنائات چک و سفته  را بیشتر بشناسیم؟ درباره استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در چک و سفته بدانیم.
ایرادات شكلی نسبت به چک و سفته نه تنها قابل استناد است بلكه در صورت اثبات آن ایراد بایستی گفت که شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم چک و سفته ممکن است در مواردی موجبات خروج سند مزکور را از زمره چک و سفته  فراهم آورد.
ماده 223 قانون تجارت مقرر می دارد: «برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1- ...
2- تاریخ تحریر« روز و ماه و سال»
3- اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ تأدیه وجه برات
6- مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
7- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود.
 قانونگذار ضمانت اجرای موارد فوق الذکر را  در مواد 226 ناظر به 223 قانون تجارت مقرر داشته است: «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در موارد 2 تا 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود» یعنی بدین معنا است که ایرادات شکلی تا حدی دارای استناد می باشند و در صورت اثبات آنها چک و سفته که فاقد شرایط قانونی باشند را از اعتبار انداخته و فقط فقط با عنوان یک رسید عادی قابل طرح و پیگیری خواهد بود و فاقد مزایای است که قانونگزار برای چک و سفته در نظر گرفته است.
الف- ایرادات مربوط به امضاء در چک و سفته
بدیهی آنكه اساس تعهد اشخاص در روابط آنها در جامعه کنونی، اعلام اراده و رضایت آنها به ایجاد یک تعهد با امضاء که نوعی اعلام رضایت می توان نام برد شکل می گیرد.
حال چنانچه شخصی نسبت به امضای خود ایراد كند، در اینجا دادگاه را با تكلیفی برای رسیدگی مواجه می کند..؟
در پاسخ بایستی گفت که ایراد نسبت به امضاء ممكن است مبتنی بر ادعاهایی از جمله جعل، اجبار و یا اكراه از سوی طرفی باشد كه به اجبار یا اکراه و یا امضای او مورد جعل واقع شده باشد و به هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استناد و دادگاه را با تکلیف رسیدگی ماهوی مواجه می کند چرا که امضای مجعول هیچگونه مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌كند و  اینگونه ایرادات رابطه ای مستقیم با نظم عمومی دارد و رسیدگی به آن از ملزومات و جزئی از مقتضای قواعد آمره می تواند باشد.
ب - ایراد به روابط شخصی بلافصل در چک و سفته
از آنجایی که صدور چک و سفته به طور معمول مسبوق به وجود رابطه ای قبلی یا وجود تعهد است ولی در چک و سفته تنظیم شده فی ما بین طرفین رابطه ای مستقل از روابط حقوقی قبلی بین آنها است و رابطه ای حقوقی جدیدی است که مستقل و جدای از روابط قبلی است هر چند در راستای آن و یا به منظور همان هدف صادر و مورد استفاده قرار گرفته باشد که در مقاله قبلی در همین سایت از آن یاد شد.
البته باید خاطر نشان شد که صرفاً در خصوص طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی آنها که می بایست حتماً قهری «قهری یعنی به صورت ارث منتقل گردد در زمانی که شخص فوت شود» باشند «فی ما بین صادر کننده و گیرنده اولی» قابلیت استناد دارد و اگر چک و سفته به گردش دربیاید  یا به طور غیر قهری منتقل گردد دیگر نمی توان اینگونه ایرادات را در برابر ایادی بعدی قابل استناد دانست.
آنچه واضح و مبرهن است اینکه قانون بحثی است تخصصی حتی نسبت به وکیل یا وکلای دادگستری و رشته ای است که علی رغم اینکه در کشور عزیزمان ایران خیلی از افراد در تصور خود می پرورانند و مدعی وکالت هستند، که مطالبه یک دین یا دفاع در مقابل دعوایی چیزی نیست که نیاز به وجود  وکیل یا وکلای دادگستری داشته باشند و شاید نیز در این میان عده ای باشند که مدعی آن می باشند که بدون وکیل یا وکلای دادگستری موفق به پیروزی شده اند ولی نگارنده نه در مقام دفاع و نه در مقام رد نسبت به آنها نیست و نبوده ولی آنچه از مسائلی که در مقاله پیش روی خواننده محترم وجود دارد حاکی از این است که در بحث قلمرو عالم حقوق و قوانین جاری و مدون که بحثی واقعاً تخصصی است می باید حداقل نسبت به وجود وکیل یا وکلای دادگستری  برای مشاوره در امور وکالتی خود اقدام نماییم باشد که این مهم «حضور وکیل پایه یک دادگستری» در کشورمان نهادینه گردد.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی

 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره