وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | برات

وکالت وصول مطالبات
1428

برات
برات:
در خصوص برات تعریف جامعی در قانون تجارت وجود ندارد ولی آنچه از نظر حقوقدانان وجود دارد.
برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور می دهد تا به رؤیت، در وعده یا به وعده ای معین و یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.


در خصوص اشخاص برات گفتنی است:
کسی را که دستور می دهد، برات دهنده، برات کش و یا صادر کننده می نامند و در مقابل شخصی را که دستور دریافت را می گیرد محال علیه و یا براتگیر می نامند و به شخص ثالث نیز دارنده برات گفته می شود.


برات را می توان شکل اولیه سفته و چک دانست و یا از زاویه ای دیگر سفته و چک را می توان ورژن به روز شده برات بدانیم.
ماهیت حقوقی برات به طور معمول برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم می شود.


به موجب قانون تجارت برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایطی باشد از جمله:
1- قید کلمه برات در روی ورقه
2- تاریخ تحریر
3- اسم شخصی که برات را باید تأدیه کند
4- تعیین مبلغ برات
5- تاریخ تأدیه وجه برات
6- امکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
7- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود
8 تصریح به اینکه برات نسخه چندم است
ضمانت اجرای بندهای 2 الی 8 اینگونه است که در صورت عدم رعایت شامل مقررات قانونی و آثار حقوقی برات نمی شود.


در خصوص برات با عنایت به این موضوع که برات به صورت بسیار محدود و کم مورد استفاده قرار می گیرد شایان ذکر است که اصلاً مورد استفاده قرار نمی گیرد.
برای مطالبه وجه برات می توان با عنایت به مبلغ مورد مطالبه به شورای حل اختلاف و یا دادگاه عمومی و حقوقی مراجعه نمود.


برای امور تجاری خود با متخصصین در این موضوع مشاوره بگیرید و بهترین وکلای امور تجاری را از  گروه وکلای رسمی بخواهید.

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

دریافت وقت مشاوره