وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | مراحل مطالبه چک

30 /03 /1397
مدیر سایت
مقالات تجارت
1406

مراحل مطالبه چک
چک یکی از پرکاربردترین موضوعات حقوقی است و همچنین چک یکی از اسناد تجاری است. با توجه به سهولت دسترسی به چک و اینکه چک یکی از متداول ترین ابزارهای پرداخت محسوب می شود، از این رو از در بین مردم از اقبال بیشتری نسبت به سفته و رسید عادی برخوردار است. البته وصف کیفری چک و همچنین مطالبه چک از طریق اجرای ثبت نیز از دیگر دلایل این مقبولیت می باشد. از این رو بیشترین دعاوی دادگاه ها در امور حقوقی به چک و مطالبه وجه چک اختصاص یافته است، فلذا مقاله پیش رو در خصوص مراحل مطالبه چک از سوی وکیل پایه یک دادگستری تهیه شده است می تواند پاسخگوی بسیار از سوالات شما عزیزان در خصوص دعاوی چک، نحوه مطالبه چک، نمونه دادخواست مطالبه چک و... باشد. مراحل مطالبه چک چیست؟ برای مطالبه چک چه باید کرد؟ هزینه دادرسی مطالبه چک چقدر است؟ نمونه دادخواست مطالبه چک چگونه است؟ برای مطالبه وجه چک به کجا مراجعه کنیم؟ بهترین وکیل مطالبه وجه چک در ایران کیست؟ بهترین وکیل مطالبه وجه چک در تهران کیست؟ درباره مراحل مطالبه چک بدانیم.
همانگونه که اشاره گردید چک یکی از پرکاربردترین ابزار جهت پرداخت محسوب می شود. البته در مواردی نیز چک در راستای ضمانت و یا چک بابت حسن انجام کار نیز به کار برده می شود.
از این رو برای مطالبه وجه چک باید به این موارد توجه فرمایید.
الف- چک با وصف کیفری از این قاعده مستثنی نمی باشد و در هر صورت می بایست دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه گردد.
ب- مطالبه چک تضمینی «چکی که بابت تضمین صادر و تحویل گردیده است» شامل شرایط مورد بحث در این مقاله نمی باشد و نحوه مطالبه چک تضمینی بسیار متفاوت است چه بسا بسیار مشاهده گردیده است که بسیاری اقدام به مطالبه چک تضمینی می نمایند و دعاوی آنها به دلیل اشتباه در نوع دادخواست و مقدمات دعوی محکوم به بطلان می گردد. امید آنکه در آینده ای نه چندان دور در خصوص نحوه مطالبه چک تضمینی مقاله ای در سایت قرار دهیم.
ج- مطالبه چک قرارداد ها یعنی چک بابت حسن انجام کار و... با شرایط منحصر به فرد خود می باشد چراکه امکان دارد طرف دعوی اقدام به طرح شکایت کیفری خیانت در امانت نماید و شما با محکومیت کیفری مواجه گردید.
گواهی عدم پرداخت چک:
قبل از صدور گواهی عدم پرداخت چک از سوی بانک، امکان مطالبه وجه چک وجود ندارد. فلذا قبل از هر چیز می بایست اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت چک از بانک و یا به اصطلاح چک را برگشت بزنید.
در صدور گواهی عدم پرداخت چک دقت فرمایید، چرا که در صورت برگشت شدن چک آثاری بر آن مترتب است بدین شرح که:
الف- برای مطالبه وجه چک می توانید به ناحیه قضایی بانک محال علیه «بانکی که گواهی عدم پرداخت چک را صادر می نماید» مراجعه نماید و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک به طور مثال در شهر کرج نمی توانید برای مطالبه وجه چک به دادگاه تهران مراجعه نمایید.
ب- گواهی عدم پرداخت چک به نام شخص برگشت زننده صادر می گردد و ایشان برای دعوای کیفری چک ذینفع محسوب می شود مگر وکالت در وصول داشته باشد.
ج- دعوای حقوقی مطالبه چک، ذینفع می تواند شخصاً، توسط وکیل و یا با انتقال کلیه حق و حقوق چک به دیگری صورت پذیرد.
د- برای شکایت کیفری ناحیه قضایی بانک محال علیه صالح به رسیدگی چک کیفری است.
و- برای مطالبه وجه چک می توانید به دادگاهی دادخواست خود را تقدیم دارید که (لازم به ذکر است با توجه به قانون جدید صدور چک دیگر نیازی به دادخواست نیست و می توان مستقیم اجرائیه صادر نمود)
1- محل اقامت صادر کننده چک و یا ظهرنویسان چک می باشد.
2- به ناحیه قضایی بانک محال علیه صادر کننده گواهی عدم پرداخت چک مراجعه نمایید.
3- به دادگاه وقوع عقد و منشا صدور چک مراجعه نمایید.
مبلغ چک:
برای مطالبه وجه چک می بایست به مبلغ چک توجه فرمایید، چنانچه مبلغ چک کمتر از 20 میلیون تومان باشد برای مطالبه وجه چک بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید. برای مبالغ بیش از 20 میلیون تومان بایستی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایید.
چنانچه تعدادی چک از یک نفر داشته باشید می توانید به صورت جداگانه هر کدام را اقدام نموده و یا اینکه به صورت یکجا اقدام به مطالبه وجه چک ها نمایید.
به طور مثال اگر شما 2 عدد چک 20 میلیون تومانی از یک شخص دارید می توانید برای هر کدام پرونده مستقل در شورای حل اختلاف تشکیل بدهید و یا اینکه به صورت یکجا مطالبه مبلغ 40 میلیون تومان را بر مبنای مطالبه وجه 2 فقره چک داشته باشید. همانگونه که پیشتر اشاره گردید برای مطالبه چک نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد و درخواست صدور اجرائیه از سوی دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند.
توقیف اموال در دعوای مطالبه وجه چک:
مطابق قانون تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد امکان اجرای آن میسر نیست. فلذا ممکن است در مواردی صادر کننده چک پس از عدم وصول وجه چک و برای فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود نماید. برای جلوگیری از تحقق چنین رفتاری شما می توانید ضمن دادخواست مطالبه چک و یا به صورت جداگانه از دادگاه و یا شورای حل اختلاف تقاضای صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف موقت اموال صادر کننده چک و یا ضامن را داشته باشید.
پس از صدور می توان کلیه حساب های بانکی، خانه، زمین، ویلا و... را توقیف نمود. البته ببا توجه به قانون جدید تامین خواسته خروج موضوعی دارد و می توان مستقیم با اجراییه صادره اموال صادر کننده چک را توقیف نمود.
دادخواست مطالبه وجه چک:
توصیه می گردد جهت احقاق حقوق قانونی خود در دعاوی از وکیل متخصص بهره جویید و از مراجعه مستقیم به مراجع قضایی اجتناب نمایید و لیکن در هر صورت در دادخواست مطالبه وجه چک عنوان:
خواهان و مشخصات، متعلق به دارنده چک می باشد.
خوانده و مشخصات، متعلق به صادر کننده چک و ضامنین چک می باشد.
وکیل یا نماینده، چنانچه وکیل در پرونده مطالبه وجه چک وجود داشته باشد این قسمت نام و مشخصات ایشان قید می گردد.
خواسته نیز بدواً صدور قرار تامین خواسته و سپس تقاضای صدور حکم به محکومیت و پرداخت «1 فقره چک، 2 فقره چک و...» به مبلغ... به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت لغایت صدور حکم محکومیت می باشد.
ادله و دلایل شما می شود، 1- کپی مصدق کارت شناسایی 2- کپی مصدق چک شماره... عهده بانک... 3- گواهی عدم پرداخت چک
شرح دادخواست نیز شرح آنچه اتفاق افتاده است می باشد به طور مثال:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
با عرض سلام و ادب
احتراما اینجانب از آقای/خانم.... بابت فروش خودرو طلبکار بوده و ایشان یک فقره چک عهده بانک... به مبلغ.... که در تاریخ... به دلیل کسری موجودی گواهی عدم پرداخت صادر گردیده است، طلبکار بوده و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به صورت تضامنی مبنی بر پرداخت یک فقره چک موصوف به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه مورد تقاضاست.
تاکید می گردد با توجه به تصویب قانون جدید صدور چک این موضوع در قالب درخواست صدور اجرائیه از دفاتر خدمات قضایی قابل پیگیری می باشد.
هزینه دادرسی مطالبه وجه چک:
هزینه دارسی مربوط به دولت است و در قالب تمبر در دادخواست اعمال می گردد. هزینه دادرسی مطالبه وجه چک در دادگاه 3/5 درصد خواسته است یعنی نسبت به هر میلیون تومان می شود 35 هزار تومان فعلاً و در مرحله بدوی و این مبلغ در دیگر مراحل رسیدگی افزایش می یابد، البته احتمال افزایش هزینه دادرسی  وجود دارد. در شورای حل اختلاف هزینه دادرسی مطالبه وجه چک به میزان نصف دادگاه می باشد.
در مواردی که شما قادر به پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه چک نمی باشید می توانید همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز تقدیم مرجع قضایی نموده و در صورت اثبات این موضوع از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شوید.
مرحله اجرای حکم چک:
پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت چک و قطعیت آن می توانید از دادگاه صادر کننده رای بدوی تقاضای صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی نماید و پس از آن و در صورت عدم پرداخت وجه چک از سوی صادر کننده و یا ضامنان اقدام به توقیف اموال، مزایده اموال توقیف شده، توقیف حساب بانکی و همچنین جلب آنان نمایید.
برای اطلاع از مراحل اجرای رای کلیک نمایید.
«مراحل اجرای رای»
شاید مطالبه وجه چک از دید بسیاری از عزیران کاری به مراتب آسان به نظر برسد ولیکن نیک بدانید چنانچه هر کدام از مراحل قبل از قطعیت دادنامه را به صورت اشتباه یعنی دادخواست ناقص و یا اشتباه تقدیم دادگاه گردد امکان شکست در پرونده و رد دعوی وجود دارد و در صورت رد دعوی کلیه هزینه های انجام شده به شما بر نمی گردد و در صورت ناقص بودن دعوی می بایست به صورت مستقل و از اول اقدام به طرح دعوی نمایید. فلذا قبل از مطالبه وجه چک با وکیل متخصص در این امور مشورت نمایید.
روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
جدید ترین مقالات تجارت
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره