موسسه حقوقی دادآوران نستوه | 09128940952 | کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری

14 /02 /1398
مدیر سایت
مقالات کیفری
277

کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات جرم کلاهبرداری


 امروز با موضوع جرم کلاهبرداری در کنار شما عزیزان خواهیم بود. در این مطلب سعی می نماییم به صورت خلاصه و گذرا به شرح و بیان جرم کلاهبرداری بپردازیم. قبل از شروع بحث باید گفت، کلاهبرداری از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت است. (وجه اشتراک همه جرائم علیه اموال و مالکیت نقض حقوق مالکانه مالک محسوب می گردد). البته جرم کلاهبرداری دارای ارکان و شرایطی می باشد و چنانچه ارکان و شرایط جرم کلاهبرداری محقق نگردد مسلماً دعوی با شکست مواجه می گردد همچنین در مواردی دفاع در جرم کلاهبرداری به دلیل عدم حصول شرایط قانونی توسط وکیل دادگستری بسیار حائز اهمیت می باشد. کلاهبرداری چیست؟ مجازات کلاهبرداری چیست؟ جرم کلاهبرداری در چه صورتی تحقق می یابد؟ عناصر متشکله جرم کلاهبرداری کدام است؟ جهت آشنایی با مقررات کلاهبرداری به کدام قانون مراجعه نماییم؟ مجازات جرم کلاهبرداری چه میزان است؟ نحوه دفاع در جرم کلاهبرداری چگونه است؟ بهترین وکیل دعاوی کیفری در تهران کیست؟ برای اطلاع از سوالات مطرح شده و آگاهی از قوانین می توانید مقاله تهیه شده در موسسه حقوقی دادآوران نستوه را مطالعه و یا با وکلا و کارشناسان این موسسه در ارتباط باشید.

نیک می دانیم، یکی از اهداف قانونگذار حمایت از حقوق و آزادی های فردی بوده که این حمایت حقوق و منافع مالی اشخاص در جامعه را نیز در بر می گیرد. به تعبیر ساده تر، همانطور که تعرض به جسم و جان اشخاص جرم می باشد، تعرض به اموال و منافع مالی اشخاص نیز جرم محسوب شده و در خور مجازات است. تردیدی وجود ندارد، مفهوم مالکیت شخصی در همه جوامع دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و از سوی دولت ها مورد حمایت واقع خواهد شد. در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مالکیت شخصی مورد پذیرش و حمایت قانون گذار قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱ پروتکل اول کنوانسیون اروپایی نیز بر این مهم تاکید دارد. خلاصه آن که جرم انگاری رفتارهایی نظیر کلاهبرداری در راستای حمایت از همین حق مالکیت فردی می باشد.

 مطابق آموزه های حقوق جزا و جرم شناسی تحقق بزه منوط به تشکیل عناصر سه گانه آن جرم خواهد بود. اصولاً، هر جرمی دارای سه عنصر مادی، قانونی و روانی است. (البته برخی از جرائم فاقد رکن معنوی می باشند). تا پیش از تشکیل عناصر سه گانه، بزه کیفری تحقق پیدا نمی نماید. بزه کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در صورتی که عناصر سه گانه آن جمع نشود، کلاهبرداری محقق نخواهد شد. کلاهبرداری، دارای سه عنصر مادی، قانونی و روانی است که در ذیل به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت.

 - عنصرقانونی جرم کلاهبرداری

 منظور از عنصر قانونی جرم، قانونی است که یک رفتار را جرم و در خور مجازات می داند. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. بنابراین، تا زمانی که در قوانین اعم از عام یا خاص برای رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل مجازات تعیین نشده باشد، آن فعل یا ترک فعل جرم نبوده و درخور مجازات نیست. به تعبیر بهتر، چنانچه برای رفتاری مستندی مبنی بر جرم بودن آن در قوانین کیفری یافت نشود، وظیفه قاضی دادگاه کیفری صدور حکم برائت  به لحاظ فقدان عنصر قانونی می باشد.

 - عنصر قانونی کلاهبرداری

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد. در واقع، قانونگذار ایران در ماده ۱ قانون مزبور عمل کلاهبرداری را جرم و مشمول مجازات دانسته است.

 

☑️  بیشتر بدانیم >> کلاهبرداری و مجازات جرم کلاهبرداری

 

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

 عنصر مادی یک جرم شامل رفتار مرتکب اعم از فعل یا ترک فعل خواهد بود. در کلاهبرداری عنصر مادی جرم عمل مادی فیزیکی و از نوع فعل مثبت تلقی می شود. این فعل مثبت با به کارگیری وسایل متقلبانه از سوی کلاهبردار و صحنه سازی محیلانه متجلی خواهد شد. در عنصر مادی، توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص جرم ضروری می باشد. در بزه موضوع بحث این شرایط و اوضاع و احوال که جزئی از عنصر مادی جرم می باشند عبارتند از:

 الف- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب

 در حقیقت، وسایل به کار گرفته شده از سوی مرتکب می بایست تقلبی و ساختگی باشد. لازم به ذکر است، متقلبانه بودن وسایل می تواند از حیث شکلی یا ماهوی باشد. برای مثال، کلاهبردار با توسل به یک فقره چک مجعول موجبات اغفال مال باخته و بردن مال وی را فراهم می نماید. در این مثال، وسیله به کار گرفته شده از سوی کلاهبردار از لحاظ شکلی تقلبی محسوب می گردد. حال فرض نمایید، در مثال فوق چکی که از سوی کلاهبردار ارائه می شود مجعول نباشد اما خالی از وجه باشد (وجه چک سابقا دریافت شده است). در این مورد باید اذعان نمود، اگرچه چک از لحاظ شکلی مجعول نیست اما نظر ماهوی متقلبانه محسوب می گردد.

 توجه نمایید، جهت تحقق عنصر مادی بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه یا مانور های محیلانه لازم و ضروری می باشد. در صورتی که شخصی بدون به کار گیری وسایل متقلبانه یا مانورهای محیلانه و به صرف گفتن دروغ ساده موجبات اغفال دیگری را فراهم نماید و مال وی را ببرد عمل وی را نمی توان کلاهبرداری دانست. (البته این امکان وجود دارد، عمل مرتکب با عنوان جزائی دیگری قابل انطباق باشد و یا شخص مرتکب واجد مسئولیت مدنی گردد).

 ب- اغفال قربانی

 عملیات و مانورهای متقلبانه کلاهبردار می بایست موجب فریب و اغفال قربانی جرم شود. پس در فرضی که عملیات کلاهبردار موجب فریب و اغفال طرف مقابل نگردد، عنصر مادی کلاهبرداری محقق نخواهد شد.

 پ- تعلق مال برده شده به دیگری

 لازم است، مال برده شده توسط کلاهبردار متعلق به دیگری باشد. در فرضی که یک شخص با توسل به وسایل متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف دیگری خارج می نماید عمل وی را نمی توان مشمول عنوان کلاهبرداری دانست. مانند موردی که موجر با مانورهای متقلبانه مال متعلق به خود را از تصرف مستاجر خارج می نماید.

 ج- حصول نتیجه

 کلاهبرداری از جمله جرائم مقید می باشد. در بزه مذکور نتیجه بردن مال است. منظور از بردن مال یعنی ورود ضرر به قربانی جرم و انتفاع کلاهبردار یا شخص مد نظر وی.

- عنصر روانی جرم کلاهبرداری

عنصر روانی یا معنوی در اثبات یک بزه بسیار مهم است. در صورتی که عنصر روانی مفقود باشد جرم محقق نخواهد شد.

 عنصر معنوی کلاهبرداری متشکل از سوء نیت عام (قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه) و سوء نیت خاص (قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری) می باشد.

مجازات کلاهبرداری چیست؟

 مجازات کلاهبرداری ساده و غیر مشدد ۱ تا ۷ سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و رد اصل مال به صاحبش می باشد.

 در صورتی که کلاهبرداری مشدد باشد (کلاهبرداری در صورتی مشدد است که مرتکب از مستخدمین و مامورین دولتی باشد یا برخلاف واقع خود را مستخدم یا مامور دولت معرفی نماید یا اینکه جرم از طریق تبلیغ عامه صورت گرفته باشد). کلاهبردار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و رد اصل مال به صاحب آن محکوم می گردد.

 طرح یا دفاع از دعاوی کیفری مستلزم داشتن اطلاعات دقیق حقوقی و قضایی می باشد. قبل از طرح هر گونه شکایت کیفری با وکلای رسمی دادگستری مشورت نمایید. چه بسا اقدام خودسرانه در طرح یک عنوان کیفری دست آوردی به غیر از اتلاف وقت و هزینه دربر نداشته باشد. موسسه حقوقی دادآوران نستوه ضمن اعتبار متشکل از وکلای رسمی دادگستری بوده و آماده است در کلیه پرونده های کیفری مخصوصاً پرونده های مربوط به کلاهبرداری به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشد.

روابط عمومی گروه وکلای نستوه


مرتبط :

 

 >> مجازات جرم کلاهبرداری                              >> تعریف جامع از کلاهبرداری                     >> فیشرها چه کسانی هستند ؟ 

 

 >> چه مواردی کلاهبرداری محسوب می شود ؟               >>  تعدد جرم کلاهبرداری                              >> فرق بین کلاشی و کلاهبرداری

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.
تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021 و شماره موبایل 09128940952
شهریار- اندیشه فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 65502197- 021 و شماره موبایل 09123665207

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر