موسسه حقوقی دادآوران نستوه | 09128940952 | وکیل کلاهبرداری شهریار

11 /05 /1398
مدیر سایت
مقالات کیفری
749

وکیل کلاهبرداری شهریار
بهترین وکیل کلاهبرداری در شهریار


با توجه به اهمیت جرم کلاهبرداری امروز با موضوع وکیل کلاهبرداری شهریار همراه شما عزیزان خواهیم بود. به گفته وکیل کلاهبرداری شهریار، کلاهبرداری در اصطلاح عرفی شیادی و حقه بازی تعریف شده که از معنای حقوقی آن دور نیست. در علم حقوق نیز کلاهبرداری معنایی نزدیک به آنچه گفته شد دارد. کلاهبرداری در علم حقوق اینگونه تعریف شده است: بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه می باشد. سوالات ذیل می تواند برای شما به وجود آید که بهترین وکیل کلاهبرداری شهریار کیست؟ دفتر وکالت وکیل کلاهبرداری شهریار کجاست؟ آدرس وکیل کلاهبرداری شهریار کجاست؟ هزینه وکیل در شهریار چقدر است؟ بهترین وکیل شهریار کیست؟ شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات از طریق شماره های 65514382 - 65502197 - 021   با وکیل کلاهبرداری شهریار رتباط برقرار نمایید.


هر جرمی برای تحقق، نیاز به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی دارد. عنصر قانونی جرم یعنی پیش بینی جرم مذکور در قانون که در مورد جرم کلاهبرداری ماده 1و 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد.
بهترین وکیل کلاهبرداری در شهریار کیت؟
در صورتی که برای شما مشکل حقوقی یا موضوع کلاهبرداری پیش آید قطع به یقیین به دنبال بهترین ها می باشید و در جستجوی خود عنوان بهترین وکیل کلاهبرداری شهریار را سرچ می نمایید حال سوال این است که بهترین وکیل کلاهبرداری شهریار دارای چه ویژگی هایی است، در پاسخ گفتنی است بهترین وکیل کلاهبرداری شهریار وکیلی است که ضمن داشتن اطلاعات مکفی از موضوع نسبت به رویه حقوق کیفری در دادگاه شهریار نیز آگاهی کامل داشته باشد و بتواند پیگیری مستمری نسبت به موضوع داشته باشد.


کلاهبرداری به 3 صورت پیش بینی شده است :
1.    کلاهبرداری ساده
2.    کلاهبرداری مشدد
3.    کلاهبرداری رایانه ای
مطابق ماده 1 قانون فوق الذکر کلاهبرداری ساده این است که هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه  یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.


اما کلاهبرداری مشدد 2 صورت دارد:
1.    فروض پیش  بینی شده در ماده 1 قانون تشدید
2.    فرض پیش بینی شده در ماده 4 قانون مذکور
فروض پیش بینی شده در ماده 1 قانون تشدید به قرار ذیل است:
•    اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها
•    استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی
•    مرتکب از کارکنان دولت باشد
فرض مذکور در ماده 4 نیز بدین شکل است که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری مبادرت ورزند.
مجازات کلاهبرداری ساده عبارتند از :
•    1 تا 7 سال حبس
•    جزای نقدی معادل مال برده شده
•    رد مال به صاحب آن
مجازات کلاهبرداری مشدد:
الف) فروض ماده 1 قانون تشدید:
•    2 تا 10 سال حبس
•    جزای نقدی معادل مال برده شده
•    انفصال ابد از خدمات دولتی (در صورتی که از کارمندان دولت باشد.)
•    رد مال به صاحب آن
ب) فرض ماده 4 قانون تشدید:
1.    کلاهبرداری از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری :
•    جزای نقدی معادل مجموع اموال
•    انفصال دائم از خدمات دولتی
•    حبس از 15 سال تا ابد
•    رد مال به صاحب آن

این مطلب می تواند مفید باشد:

وکیل طلاق در شهریار


2.    کلاهبرداری از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری از مصادیق افساد فی الارض باشد که در این صورت مجازات مفسد فی الارض (اعدام) اعمال میشود.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری: در تعریف عنصر مادی باید گفت عنصر مادی حقیقیت و ماهیت عمل ضد اجتماعی است. به بیان دیگر تبلور عمل ممنوعه پیش بینی شده در قانون در عالم ماده، که در این جرم به کار بردن وسایل متقلبانه برای فریب دیگری و بردن مال وی است.
بنابراین با توجه به تعربف بیان شده از جرم مذکور و همچنین تعریفی که از عنصر مادی جرم بیان شد اعمالی را که قانون گذار در خصوص این جرم ممنوع اعلام کرده فریب دادن دیگران و بردن مال ایشان است که با توجه به این امر میتوان نتیجه گرفت که رفتار مجرمانه در این جرم صرفاً میتواند به صورت فعل مثبت باشد و امکان تحقق این جرم به صورت ترک فعل قابل تحقق نیست. برای اطلاع از شیوه کلاهبرداری یا نوع آن می توانید هم اکنون با وکیل کلاهبرداری شهریار از طریق شماره های 65514382 - 65502197 - 021  در ارتباط باشید.


باید خاطر نشان کرد که موضوع جرم مال متعلق به دیگری است اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول. بنابراین در تحقق جرم کلاهبرداری تعلق مال برده شده به دیگری شرط تحقق جرم است در نتیجه اگر کسی مال خود را که به ناحق در ید دیگری است ولو با توسل به وسایل متقلبانه از تصرف وی خارج کند کلاهبردار محسوب نمی شود مثلاً اگر راهن یا موجری که با توسل به وسایل متقلبانه عین مرهونه یا مستأجره را از ید مرتهمن یا مستأجر خارج کند کلاهبردار محسوب نمی شود. اما در تحقق جرم مذکور در مال مشاع اختلاف وجود دارد. از آنجایی که مال مشاع علاوه بر مرتکب جرم مالکین دیگری نیز دارد و شرط تعلق مال به دیگری در این مورد وجود دارد لذا امکان ارتکاب جرم توسط احد از شرکا در مال مشاع را میتوان متصور شد. از طرف دیگر بعضی بر این باورند که چون مرتکب خود جزء مالکین محسوب میشود و مال متعلق به کلیه شرکا است (ازجمله خود مرتکب) بنابراین تعلق مال به دیگری محقق نشده و در نتیجه اگر یکی از شرکا مال مشاع را از طریق توسل به وسایل متقلبانه از ید سایر شرکا خارج کند، مشمول جرم کلاهبرداری نمی باشد.
متقلبانه بودن وسایلی که مرتکب برای ارتکاب این جرم انجام میدهد شرط تحقق این جرم و ضابطه تشخیص این امر هم ضابطه نوعی است. یعنی عمل متقلبانه باید برای اکثر مردم متقلبانه محسوب شود همچنین توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر بردن مال دیگری باشد و اغفال و فریب هم باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه و منتج به دادن مال از سوی وی گردد یعنی بر اثر گول خوردن مال را با رضایت به فریب دهنده بدهد بنابراین تفاوت مهم بین سرقت و کلاهبرداری ارادی بودن تسلیم مال در کلاهبرداری است.همچنین باید اشاره کرد که لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است.

بخوانید و بدانید      وکیل معتبر در شهریار


سومین عنصر در تحقق جرم کلاهبرداری عنصر معنوی میباشد. عنصر معنوی یعنی فعل و افعال ذهنی مرتکب برای نقض حکم قانونگذار، درواقع مرتکب باید قصد مجرمانه داشته باشد.
1-    سوء نیت عام
2-    سوء نیت خاص
سوء نیت عام یعنی قصد ارتکاب جرم.  مجرم با اینکه میداند قانونگذار عملی را منع کرده است منتهی با اراداه و علم و آگاهی به موضوع قصد انجام آن کار را میکند در جرایم عمدی که کلاهبرداری نیز یکی از آنهاست با توجه به ماده 144 قانون مجازات اسلامی باید قصد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. پیش از توضیح در مورد سوء نیت خاص باید بیان داشت که بعضی جرایم مثل کلاهبرداری جزء جرایم مقید میباشند یعنی شرط تحقق آنها حصول نتیجه است یعنی در جرم کلاهبرداری بردن مال دیگری. در جرایم مقید علاوه بر سو نیت عام باید سوء نیت خاص هم وجود داشته باشد یعنی همان قصد نتیجه به بیان دیگر مرتکب باید قصد بردن مال دیگری را هم داشته باشد و با توجه به ماده مذکور در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به آن نیز باید در شخص مرتکب احراز گردد.
در جرایم مرکب از جمله کلاهبرداری دادگاه صالح دادگاهی است که جزء دوم در آن محل محقق شده یعنی دادگاهی که مال در آنجا برده شده . اما اگر جزء دوم محقق نشده باشد اما جزء اولی که محقق شده به تنهایی قابل مجازات باشد به عنوان شروع به جرم در دادگاه و دادسرای همان محل وقوع جزء اول قابل رسیدگی می باشد.


با مطالعه مطلب پیش رو متوجه می گردید که انجام بسیاری از امور نیازمند تخصص و دانش است فلذا وکیل کلاهبرداری شهریار نیز دارای همین تخصص و دانش می باشد. با وجود وکیل کلاهبرداری شهریار در پرونده خود چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم حضور یافته باشید دیگر نگران تضییع حقوق قانونی خود نخواهید بود.
با ما در ارتباط باشید 65514382 - 65502197 - 021 
روابط عمومی گروه وکلای نستوه
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
موسسه حقوقی دادآوران نستوه

 

موسسه حقوقی دادآوران نستوه  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با گروه وکلای نستوه در ارتباط باشید.
تهران- پاسداران- بوستان دوم- ابتدای گیلان غربی- پلاک 46- طبقه سوم جنوبی با شماره تماس 22881951 - 22873972 - 021 و شماره موبایل 09128940952
شهریار- اندیشه فاز 1- ابتدای شاهد شرقی- مجتمع اداری کیمیا- طبقه اول- واحد 3 با شماره تماس 65514382 - 65502197- 021 و شماره موبایل 09123665207

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر