وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | وکیل شکایت از قاضی

15 /06 /1399
مدیر سایت
مقالات کیفری
207

وکیل شکایت از قاضی
شاید این موضوع که امکان شکایت از قاضی دادگستری نیز وجود دارد برای عده ای غیرقابل باور باشد. اما واقعیت این است که به موجب قانون حتی می توان از قاضی دادگستری طرح شکایت کرد و او را برای تخلف یا ارتکاب جرم محکوم نمود.
قانون برای شکایت از قاضی دو مرجع را پیش بینی نموده است که عبارت است از
الف- دادسرای کارکنان دولت یا همان دادرسرای ناحیه 28 تهران که به جرایم قضات دادگستری رسیدگی می نمایند و در صورت ارتکاب جرم پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو جهت صدور حکم ارسال می نمایند.
ب- دادسرای انتظامی قضات که در تهران واقع است و به تخلفات قضات رسیدگی می کند و در صورتی که قاضی را متخلف تشخیص دهد پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی قضات ارسال می نماید.
شکایت انتطامی از قضات نیازمند تخصص و تبحر است چراکه شکایت انتظامی با شکایت در دادسرای عمومی بسیار متفاوت است و وکیل شاکی می بایست به قوانین و رویه موجود در این حوزه آگاه باشد.

بیشتر بدانید: عدم پذیرش لایحه و مستندات توسط قاضی


در ادامه با نمونه شکایت از قاضی همراه شما عزیزان می باشیم. قبل از ورود در ماهیت موضوع لازم به توضیح است که شکایت انتظامی دارای فرم خاصی نبوده و به صرف تقدیم شکایت بر اساس اصول و قواعد در هر برگه ای امکان پذیر می باشد.
شاکی:... به نشانی ...
مشتکی عنهم: آقای... معاون ارجاع و دادرس جانشین شعبه... مجتمع قضایی...- آقای... رئیس شعبه... مجتمع قضایی...

موارد تخلف:
1- تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات ( تخلف از تبصره ماده 18، تخلف از قانون مواد 427،428،430و مواد 53، 54 و نیز ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
2- خارج کردن مستندات از پرونده (تخلف بند 3 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
3- عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب
4- خروج از بیطرفی و غرض ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام و دعای خیر
احتراما توضیحات ذیل را به استحضار عالی میرساند:
شرح ماوقع:
اینجانب به عنوان خواهان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک از آقای... در شعبه... مجتمع قضایی... نموده ام که در نهایت منتهی به حکم قطعی می‌ گردد.
در مرحله اجرا؛ محکوم‌علیه با اعمال ماده 3 محکومیت‌های مالی حبس می‌شود.
محکوم‌علیه با ارائه دادنامه کیفری که البته علیه شخص دیگری بوده است اقدام به درخواست اعاده دادرسی می‌نماید. با توجه به اینکه درخواست خارج از مهلت قانونی بوده و همچنین هزینه دادرسی پرداخت نشده پس از ارجاع؛ توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی صادر و مطابق با قانون مهلت 10 روزه صادر می گردد.
در فرجه قانونی اقدامی از سوی خواهان صورت نپذیرفته لیکن قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه نیز صادر نمی‌گردد.
پس از پایان مهلت قانونی، خواهان دادخواستی مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی ارائه می ‌نماید که قانوناً تأثیری در دادخواست سابق به جهت خارج از مهلت بودن نداشته است.
نهایت امر ریاست شعبه... نسبت به درخواست اعاده دادرسی تصمیمی اتخاذ نمی نمایند، لیکن با گذشت 5 ماه به مدت 2 هفته به علت کسالت به مرخصی می روند. که در این حین دادرس علی البدل شعبه «معاونت ارجاع مجتمع» درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه پرونده اصلی را بر خلاف قانون پذیرفته و قرارقبولی آن را صادر می نماید.
علیرغم وجود میزان مبلغ محکومیت، خواهان اعاده دادرسی که در زندان حضور داشته اند بدون هرگونه تامین مالی و بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی اینجانب و خسارتی که از این باب متوجه بنده می‌شود، با دستور ایشان آزاد و به اعتراضات اینجانب نیز توجهی نمی نمایند.
در آخرین مراجعه نیز اعلام کردند هرکاری در توان دارید انجام دهید حتی می توانید بروید شکایت کنید!!!


علی ای حال با توجه به شرح تخلفات معاونت ارجاع (دادرس جانشین شعبه...) مجتمع قضایی... که عبارت از است:
1- عدم رعایت مقررات قانونی اعاده دادرسی
عدم رعایت مواد427،428،430 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب قانون مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می‌باشد.
هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
با عنایت به موارد فوق قبول درخواست اعاده دادرسی خارج از مهلت مقرر در قانون می‌باشد. (پیوست شماره 1 الی ...) که به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف از ماده 18 و تبصره ماده 18 می‌باشد.


2- پذیرفتن اعاده دادرسی بر خلاف قانون
عدم رعایت و توجه به مواد 53،54و66 قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات ، تخلف از ماده 18 همین قانون می‌باشد.
مستند به ماده 53 و 54 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست به علت نقض که شامل عدم پرداخت هزینه دارسی می‌باشد توسط مدیر دفتر رد نگردیده است و دادرس محترم برخلاف ماده 66 همان قانون دادخواست را قبول و تجویز نموده‌اند. (مدارک در پرونده موجود نمی‌باشد)


3- خارج کردن مستندات پرونده (تخلف بند 3 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
اخطار رفع نقض دادخواست و تاریخ ابلاغ آن به خواهان دادخواست اعاده در پرونده موجود نیست و اخطار رفع نقض در مهلت قانونی توسط خواهان رفع نقض نگردیده است و دادخواست با این شکل مورد قبول واقع شده است.
که این اوراق هیچ کدام در پرونده موجود نمی باشد.


4- خروج از بیطرفی و غرض ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
الف- اقدام به آزادی محکوم علیه بر خلاف قوانین و مقررات قانونی که موجبات ورود ضرر به اینجانب شده است با این توضیح که علیرغم عدم رعایت شکلی دادخواست اولاً اقدام به قبولی و تجویز درخواست اعاده دادرسی نموده اند دوماً بدون در نظر گرفتن تامین مالی در مقام جانشینی قاضی اصلی شعبه و بعد از 5 ماه از گذشت ارائه درخواست اعاده دادرسی ناقص و ترتیب اثر ندادن قاضی اصلی به درخواست سوماً اقدام به آزادی محکوم‌علیه مالی بدون در نظر گرفتن حقوق مالی طرف دیگر پرونده نموده‌اند.
ب- عدم ارسال ابلاغ اوراق به طرف پرونده از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی

 

بیشتر بدانید: شکایت از قاضی دادگاه برای بازداشت غیرقانونی


تخلفات ریاست شعبه... عبارت است از
عدم نظارت بر امور دفتر با ای شرح که همه این اتفاقات به دلیل عدم صدور قرار متناسب در زمان متناسب بروز نموده است.
با عنایت به مطالب فوقالاشاره تقاضای تعقیب انتظامی مشتکی‌عنه مورد استدعاست.
                                                                           با تجدید احترام  

 

بیشتر بدایند: نمونه شکایت از بازپرس چگونه است؟

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره