گروه وکلای رسمی | 09128940952 | وکیل دادگاه کارکنان دولت

28 /06 /1399
مدیر سایت
مقالات کیفری
18

وکیل دادگاه کارکنان دولت
دادسرا و دادگاه کارکنان دولت را می توان یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. دادگاه کارکنان دولت پس از رسیدگی دادسرا اقدام به دعوت طرفین و در نهایت صدور رای می نماید. با توجه به تعداد پرونده های دادسرای و دادگاه کارکنان دولت در مطلب پیش رو که توسط تیم تحریریه گروه وکلای رسمی  تنظیم و ارائه می گردد، به شرح و بیان یکی از موضوعات حقوقی تحت عنوان وکیل دادگاه کارکنان دولت خواهیم پرداخت. در صورتی که در پایان این مطلب همراه ما باشید، به پاسخ پرسش های زیر دست خواهید یافت.
منظور از دادگاه کیفری دو کارکنان دولت چیست؟
منظور از دادگاه جرایم مربوط به کارکنان دولت چیست؟
رسیدگی به اتهامات کدام اشخاص در صلاحیت دادگاه کارکنان دولت است؟
در دادگاه جرایم مربوط به کارکنان دولت وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟
بهترین وکیل دادگاه کارکنان دولت کیست؟
رسیدگی در دادگاه کارکنان دولت چگونه است؟

منظور از دادگاه کیفری چیست؟
در پاسخ به این پرسش می گوییم: از یک حیث محاکم ایران به حقوقی و کیفری تقسیم می شود. محاکم کیفری برحسب صلاحیت به جرایم مختلف کیفری رسیدگی می کند و محاکم حقوقی به موضوعات و دعاوی حقوقی رسیدگی خواهد نمود. در نظام حقوقی ایران  رسیدگی های کیفری در طی دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در مرجعی با عنوان دادسرا است، دادسرا وظیفه تکمیل تحقیقات و سپس اظهار نظر قضایی در خصوص ارتکاب عمل مجرمانه را دارد. در صورتی که پس از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، مقام قضایی متهم را مجرم تشخیص دهد، با صدور قرار جلب دادرسی و نهایتاً صدور کیفرخواست پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد. در صورتی که مقام قضایی دادسرا متهم را مجرم تشخیص ندهد اقدام به صدور قرار منع تعقیب خواهد نمود. خوب است بدانید، رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا به صورت غیرعلنی و محرمانه می باشد. پس از اینکه پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح ارسال شد، رسیدگی علنی و به صورت ترافعی برگزار می گردد. در رسیدگی های دادگاه متهم به همراه وکیل خود حضور پیدا نموده و بدون محدودیت و به صورت علنی  از اتهام وارده دفاع می کند. پس از آنکه دادگاه کیفری بدوی اقدام به صدور رای نمود، اصحاب دعوا بر حسب مورد می‌توانند، نسبت به رای صادره اعتراض کرده و پرونده به منظور رسیدگی به مرجع بالاتر اعم از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ارسال می گردد.


بیشتر بدانید: وکیل دادسرای کارکنان دولتمنظور از دادگاه جرایم مربوط به کارکنان دولت چیست؟
به موجب قانون ریاست قوه قضاییه این اختیار را دارد، شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری را به شعب تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده های خاص تبدیل نماید. دادسرای ویژه کارکنان دولت شعبه تخصصی از دادسرای عمومی و انقلاب است که مأمور انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت می باشد. پس از آنکه دادسرای کارکنان دولت تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده را تکمیل نمود (با فرض صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست) پرونده به منظور رسیدگی به دادگاه کارکنان دولت ارسال می گردد. خوب است بدانید،  دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت شعبی تخصصی از دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری به حساب می آیند. اگرچه این شعب به صورت تخصصی به پرونده‌های مربوط به جرایم کارکنان دولت رسیدگی می‌نمایند، اما ارجاع سایر موضوعات کیفری به منظور انجام تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی‌های کیفری به این شعب منع قانونی ندارد.
دادسرا و دادگاه ویژه کارکنان دولت از قضات با تجربه و متخصص در امور مربوط به جرائم کارکنان دولت تشکیل شده است. هدف از تشکیل این مرجع تخصصی، تسریع در رسیدگی های کیفری و افزایش دقت و تخصص در رسیدگی های مربوط به پرونده های جراین کارکنان دولت است.

آیا دادسرا و دادگاه ویژه جرایم مربوط به کارکنان دولت تنها شعب تخصصی در محاکم و دادسرا ها محسوب می‌شود؟
پاسخ این سوال منفی است. در حال حاضر شعب تخصصی بسیاری در موضوعات مختلف کیفری (دادسراها و دادگاه ها) تشکیل شده که به صورت تخصصی به موضوع مختلف رسیدگی می کنند. این شعب تخصصی در موضوعاتی نظیر: جرایم ویژه سرقت، جرایم دارویی و پزشکی، جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی، جرایم مربوط به زمین خواری، جرایم سایبری و رایانه ای و ... تشکیل شده به پرونده‌های مربوطه رسیدگی می نماید.


بیشتر بدانید: شکایت از قاضی دادگاه برای بازداشت غیرقانونیرسیدگی به اتهامات کدام اشخاص در صلاحیت دادگاه جرایم کارکنان دولت است؟
به منظور پاسخ به این سوال باید به مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه نمایید. بر اساس مقررات مواد مزبور رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات دولتی در هر صورت در صلاحیت مراجع قضایی تهران است. بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، اصولاً مرجع صالح به منظور رسیدگی های کیفری مرجع قضایی واقع در محل ارتکاب جرم است. اما رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات دولتی تحت هر شرایطی در صلاحیت مراجع قضایی تهران خواهد بود، حتی اگر محل ارتکاب جرم بندرعباس باشد. برخی از این مقامات قضایی عبارتند از: روسای قوای سه گانه و مشاوران و معاونان آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، دارندگان پایه قضایی، سفیران استانداران و سایر اشخاص که در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از آنها اسم برده شده است.
ازاز طرف دیگر رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات دولتی در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است برخی از این مقامات عبارتند از: مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، مدیران کل، فرمانداران، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و سایر اشخاصی که در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از آنها اسم برده شده است. در صورتی که افراد اخیر از مقامات دولتی استان تهران باشند و مرتکب جرم شوند، رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه جرایم مربوط به کارکنان دولت است.

 

بیشتر بدانید: برای شکایت از قاضی به کجا مراجعه کنیم؟شاید برایتان این سوال پیش آید، برخی از عناوین جرایم کارکنان دولت کدام است؟
در پاسخ می‌گوییم: اتهاماتی نظیر؛ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی، سلب حقوق و آزادی‌های ملت، تبانی در معاملات دولتی، بازداشت و حبس غیرقانونی و غیره می‌تواند برخی از عناوین اتهامات مربوط به جرایم کارکنان دولت باشد.

در پرونده های مربوط به دادگاه جرایم کارکنان دولت وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟
شما می توانید با گروه وکلای رسمی که متشکل از وکلای مجرب و متخصص در حوزه حقوق کیفری و حقوقی تماس بگیرید. وکلای متخصص ما در حوزه حقوق کیفری همواره آماده و مشتاق می باشند، در پرونده های مربوط به جرایم کارکنان دولت به عنوان وکیل یا مشاور در کنار شما باشند. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده در این صفحه با گروه وکلای رسمی تهران تماس بگیرید.

 

بیشتر بدانید: شکایت از قاضی

 روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب ها:
جدید ترین مقالات کیفری
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره