وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | دریافت کپی از اوراق پرونده

25 /07 /1399
مدیر سایت
اخبار جدید
2290

دریافت کپی از اوراق پرونده

دریافت کپی از اوراق پرونده

دریافت رونوشت از اوراق پرونده
مقامات قضایی یا کارکنان دادگستری در مواردی نسبت به ارائه اوراق بر خلاف ضوابط قانونی استنکاف نموده و یا مطالعه را منوط به مهلت زمان می نمایند که بر خلاف قوانین و مقررات است که در ادامه بدان می پردازیم.

اخذ رونوشت از اوراق در دادسرا:
به موجب ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. حال چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل قرار رد صادر می نماید.
 به موجب ماده 191 قانون یاد شده در خصوص حقوق متهم، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند.
مطالعه پرونده و اخذ رونوشت وکیل متهم، قبل از حضور ایشان معمولاً منجر به اینگونه رفتار می شود که به دلایل ذیل محکوم به رد است:
1- به موجب ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری هرگونه اقدام محدود کننده جز به حکم قانون میسر نمی باشد فلذا بازپرس یا دادیار می بایست دلیل قانونی برای ممنوعیت ارائه نماید.
2- در صورت منافات مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده می بایست مطابق ماده 191 قانون فوق الذکر قرار عدم دسترسی با ذکر دلیل صادر و به متهم یا وکیل ابلاغ گردد. فلذا استفاده از عناوین کلی بدون ذکر ذلیل شایسته پذیرش در محاکم نمی باشد.
3- به موجب ماده 190 قانون یادشده وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. به موجب این ماده قانونگذار وکیل را مخیر دانسته که 1- قبل از حضور موکل در دادسرا حاضر و با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن که با مسلماً با مطالعه پرونده حاصل می گردد مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون بداند اظهار کند و یا 2- همراه متهم در جلسه حاضر و ضمن تفهیم اتهام موکل از موضوع اتهام و ادله آگاه شده که در این صورت اظهارات ایشان (دفاعیات) در صورتجلسه نوشته می شود.

اخذ رونوشت از اوراق در دادگاه:
هرچند به موجب ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی و متهم و یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. لیکن در عمل بسیاری از شعب نسبت به ارائه این اوراق استنکاف می نمایند.

پیشنهادات:
1- ضمن اعلام وکالت صرفاً تقاضای مطالعه پرونده نماید و پس از مطالعه پرونده، تقاضای تهیه رونوشت نماید. با این توضیح که در صورت اجازه دسترسی و مطالعه پرونده هیچ توجیه قانونی نمی تواند جهت عدم ارائه اوراق وجود داشته باشد.
2- حتی المقدور صفحات مورد تقاضا را به تفکیک مشخص نمایید.
3- در صورت عدم اجابت تقاضا و دستور مقتضی در لوایح متعدد تقاضای اخذ رونوشت داشته باشید.
4- در صورت مطالعه قید گردد از ارئه رونوشت استنکاف شده است.
5- اشاره به نظریه مشورتی شماره پرونده 1013-127-98-ح مورخ 28/07/1398 (1013/98/7) می تواند مثبت باشد.
استعلام: آیا طرفین پرونده های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورتجلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟
پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 980047 مورخ 11/06/1398 به شماره ثبت وارده 1013 مورخ 24/06/1398 ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده )از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و...) را با هزینه مشخصی درخواست کنند؛ و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
6- تقاضای مکتوب نمودن مخالفت مقام قضایی ذیل لایحه می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد.
7- در نهایت در صورت عدم دریافت لوایح ضمن تنظیم صورتجلسه، اعلام موضوع در قالب لایحه به حفاظت دادگستری با رونوشت به حفاظت قوه قضاییه

وکیل بهنام نزادی

 

روابط عمومی گروه وکلای رسمی
 

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره