وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | نحوه محاسبه هزینه داوری

30 /07 /1399
مدیر سایت
اخبار جدید
318

نحوه محاسبه هزینه داوری

نحوه محاسبه هزینه داوری

حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری می باشد. بر اساس چنانچه توافقی در خصوص مبلغ وجود داشته باشد طبق توافق و در غیراین صورت به موجب این آیین نامه محاسبه می گردد. در ذیل نمونه ای از شرط پرداخت هزینه داوری و نحوه محاسبه آن را تقدیم می داریم.

بند 8 قرارداد داوری در دعاوی غیر مالی مبلغ 2 میلیون تومان و در دعاوی مالی طبق تعرفه می باشد.
(مطابق ماده 1 و 3 آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ٢٠ / 09 / ١٣٨٠  « ماده 1- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 000/000/50 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 000/000/250 ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود» و «ماده 3- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد» که بدین شرح می باشد:
1- مطالبه وجه التزام به مبلغ 500 میلیون تومان بر اساس تعرفه نسبت به 5 میلیون تومان 250 هزار تومان، نسبت به مازاد تا 25 میلیون تومان 750 هزار تومان و نسبت به مازاد تا 470 میلیون تومان 9 میلیون و 400 هزار تومان و جمعاً 10 میلیون و400 هزار تومان
2- مطالبه وجه التزام روزانه 2 میلیون تومان از تاریخ 27/12/1398 لغایت 08/3/1399 جمعاً 72 روز و به میزان 144 میلیون تومان نسبت به 5 میلیون تومان 250 هزار تومان، نسبت به مازاد تا 25 میلیون تومان 750 هزار تومان و نسبت به مازاد تا 114 میلیون تومان 2 میلیون و 280 هزار تومان و جمعاً 3 میلیون و 280 هزار تومان
3- مطالبه 400 میلیون تومان بابت ثمن معامله بر اساس تعرفه نسبت به 5 میلیون تومان 250 هزار تومان، نسبت به مازاد تا 25 میلیون تومان 750 هزار تومان و نسبت به مازاد تا 370 میلیون تومان 7 میلیون و 400 هزار تومان و جمعاً 8 میلیون و 400 هزار تومان
4- مطالبه وجه التزام به میزان 2 میلیون تومان از تاریخ 03/12/1398 لغایت 08/03/1399 جمعاً 96 روز و به میزان 192 میلیون تومان نسبت به 5 میلیون تومان 250 هزار تومان، نسبت به مازاد تا 25 میلیون تومان 750 هزار تومان و نسبت به مازاد تا 162 میلیون تومان 3 میلیون و 240 هزار تومان و جمعاً 4 میلیون و 240 هزار تومان
5- تایید و تنفیذ فسخ قرارداد مبلغ 2 میلیون تومان بر اساس بند 8 قرارداد داوری
6- مطالبه کلیه خسارات ناشی از داوری اعم از هزینه داوری، حق الوکاله وکیل و... مبلغ 2 میلیون تومان بر اساس بند 8 قرارداد داوری
جمع هزینه داوری عبارت است از 000/400/10 + 000/280/3 + 000/400/8 + 000/240/4 + 000/000/2 + 000/000/2 = 000/320/30 معادل سی میلیون و سیصد و بیست هزار تومان
 

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره