وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | ویژگی های پرونده طلاق توافقی

12 /08 /1396
مدیر سایت
اخبار جدید
1124

ویژگی های پرونده طلاق توافقی

ویژگی های پرونده طلاق توافقی

طلاق توافقی از جمله پرونده هايي است كه اگر چه در بادي امر، اداره و مختومه كردن آن ساده به نظر مي رسد اما واقعيت آن است كه اين پرونده، دارای ويژگي ها و خصايصی است كه بدون در نظر گرفتن آن نكات، ممكن است نتايجی حاصل شود كه آن نتايج نه تنها مطلوبيتی برای موكل ندارد بلكه ممكن است باعث ايجاد مسووليت انتظامی نيز برای وكيل دادگستری گردد.     

در اين مورد بسته به اينكه زوجين مشتركاً برای انجام امر طلاق توافقی به وكيل مراجعه كرده باشند و يا زوجه، دارای وكالت تام الاختيار از زوج برای مطلقه كردن خويش باشد؛ موضوع تا اندازه ای با يكديگر متفاوت خواهد بود.   

نكته ای كه در هر دو مورد اشتراک دارد آن است كه وكيل نمی تواند در طلاق توافقی، همزمان عهده دار وكالت زوج و زوجه باشد؛ از اين رو ضروری است كه متعاقب مراجعه زوجين يا يكی از آنها برای امر طلاق توافقی، از مساعدت همكار ديگری نيز برای انجام خواسته زوجين استفاده شود؛ مگر آنكه احدی از زوجين بخواهد كه خود در جريان رسيدگی به پرونده حضور و مباشرت داشته باشد.  

نكته اصلی و اساسی آنجاست كه تمامی توافقات زوجين در خصوص طلاق بايد به موجب صورتجلسه مجزايی نوشته و به امضاي زوجين برسد و دادخواست نيز عيناً بر مبنای همان صورتجلسه تهيه و تقديم دادگاه شود.    

در اين صورتجلسه و همچنين در دادخواست طلاق، بايد تمامی توافقات زوجين در خصوص امور مالی و غير مالی «مانند مهریه، نفقه، حضانت و ملاقات فرزد يا فرزندان مشترک و...» منعكس شود.

نكته مهم آن است كه در صورت بذل حقوق مالی بخصوص مهريه از ناحيه زوجه، بايد در صورتجلسه توافقات و دادخواست تقديمی، تصريح شود كه زوجه، «حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط نمود» و بايد مراقبت شود كه عين اين مطلب در رأی دادگاه و در سند طلاق ذكر شود؛ زيرا در صورت عدم تصريح به اين امر و با توجه به بائن بودن طلاق؛ زوجه مطلقه خواهد توانست در طول ايام عده، به مابذل رجوع كند. در چنين حالتی، طلاق تغيير ماهيت داده و از بائن به رجعی تبديل می شود. اشكال اين امر آنجاست  كه ممكن است روج به هر دليلی از رجوع زوجه به مهريه يا مابذل مطلع نشده و متقابلًاً نتواند به زوجه رجوع كند و لذا با خاتمه ايام عده، زوج ممكن است كه در معرض دعوی مطالبه مهريه قرار گيرد.        

به علاوه همكاران بايد در مواردی كه زوجه با در دست داشتن وكالت تام الاختيار از زوج و برای طلاق توافقی مراجعه می كند و قصد دارند خود و يا همكار ديگری را به صورت مع الواسطه به عنوان وكيل زوج معرفی نمايند و معذالک زوجه اصرار دارد كه تمام يا بخشی از مهريه يا ساير حقوق مالی خويش را از زوج دريافت كند؛ ضروری است كه قبل از هر اقدامی با زوج تماس گرفته و با دعوت وی به دفتر، مستقلاً اين موضوع را با زوج صورتجلسه نمايند؛ زيرا در صورتی كه وكيل بر مبنای اظهارات زوجه و در دادخواست تقديمی خويش، حقوق مالی زوجه را بر ذمه زوج ابقاء نمايد ممكن است كه متعاقباً با اين ادعا از ناحيه زوج مواجه شود كه شما يا همكارتان به عنوان وكيل مع الواسطه وي رعايت غبطه و صرفه و صلاح او را نكرده ايد و بدين ترتيب وكيل را در آستانه مسووليت انتظامی و حتی كيفری و حقوقی قرار دهد. ترجيح آن است كه در صورت عدم دسترسی به زوج و اصرار زوجه به دريافت مهريه و حقوق مالی، از قبول وكالت در چنين مواردی خودداری شود. 

  

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره