وکیل تهران | وکیل ملک | 09120998662| وکیل دعاوی کیفری | ضرورت قید جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در لوایح

09 /03 /1397
مدیر سایت
اخبار جدید
3410

ضرورت قید جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در لوایح

ضرورت قید جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در لوایح

ضرورت قید جهات تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی در لوایح تجدیدنظرخواهی بدین شرح است:
یکی از موضوعاتی که در مقام درخواست و ثبت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری باید مراعات کرد و بدان توجه نمود؛ قید جهات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در لوایحی است که طرف دعوی و یا وکیل دادگستری در مقام اعتراض به آراء صادره از محاکم، با ارائه دادخواست یا درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی تقدیم می کند.
این موضوع بالاخص در دعاوی حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا رویه عملی دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از آراء کیفری مبتنی بر اغماض و رعایت حقوق دفاعی متهم بوده و عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی معمولاً باعث رد درخواست نمی گردد هرچند که از نظر حرفه ای، یک وکیل دادگستری می بایست در لایحه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی خویش دقیقاً جهاتی را که به موجب آنها درخواست تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی کرده است قید نماید و قید این جهات دلالت بر دقت وکیل و ظرافت کار وی در امر وکالت در دعاوی دارد.
اما در امور حقوقی، رویه عملی برخی از شعب دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی بواسطه عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی است.
در اینگونه موارد استدلال می گردد با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه/فرجام خواه دعوی تجدیدنظر خواهی/درخواست فرجام خواهی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه در مشروح لایحه اعتراضیه نیز اعتراض خویش را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نکرده و به صرف تجدید نظرخواهی/فرجام خواهی بسنده نموده است لذا اعتراض مطروحه به لحاظ بلاجهت بودن،  فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که درخواست تجدیدنظر/فرجام خواهی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر قانونی بوده و با وصف عدم قید جهات مقرر قانونی، مجوزی برای رسیدگی به دادخواست تقدیمی تجدیدنظرخواه/فرجام خواه وجود ندارد لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی/فرجام خواهی صادر می گردد.
از طرفی باید یادمان باشد که عدم قید جهات تجدیدنظر یا فرجام، از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر یا فرجام موضوع مواد 345 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا مرجع رسیدگی کننده، تکلیف به ارسال اخطار رفع نقص داشته باشد.
از این رو مقتضی است که همکاران در مقام تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از آراء صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری حسب مورد برای تجدیدنظر خواهی در امور حقوقی به یکی از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کنند و برای فرجام خواهی نیز جهات مندرج در ماده در ماده 371 همان قانون را مد نظر قرار دهند.
در امور کیفری نیز جهات تجدیدنظرخواهی در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری احصاء شده و به جهات فرجام خواهی نیز در ماده 464 همان قانون اشاره گردیده است.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

روابط عمومی گروه وکلای رسمی

برچسب:
جدید ترین خبر ها
جدید ترین مقالات
جدید ترین سوالات حقوقی
گروه وکلای رسمی

 

گروه وکلای رسمی  با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری دارای تجربه، می تواند پاسخگوی مشکلات حقوقی شما عزیزان باشد. اعتماد اولین گزینه برای شروع می باشد.
هم اکنون با ما در ارتباط باشید.

 

ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 20  می باشد
پنج شنبه ها از ساعت 10 الی 14 می باشد.
با تشکر


 

اطلاعات تماس با شعبات وکلای رسمی

دریافت وقت مشاوره